Bilder av miljöproblem: en analys av beskrivningar av "miljöproblem" i åtta olika texter

4470 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Allt fler universitet och högskolor ger utbildningar i ämnet miljövetenskap. Ett syfte är att utbilda människor som kan arbeta med att lösa de miljöproblem som skapas av det moderna samhället. I arbete med att skapa en hållbar utveckling ges utbildningen en viktig roll. Dagens globala miljöproblem är abstrakta och är i en del fall att betrakta som risker som kanske kan inträffa. Därför är det viktigt att undersöka hur olika utbildningsanordnare beskriver de begrepp som behandlas i utbildningen. Syfte: Att undersöka hur de universitet och högskolor som ger utbildningar i miljövetenskap beskiver innebörden i miljöproblem. Metod: Meningskonstitutionsanalys av innehållet i ett antal meningar som beskriver ordet "miljöproblem" Resultat: Det saknas en enhetlig beskrivning av fenomenet miljöproblem, vad som är orsakerna och hur miljöproblem skall lösas. Beskrivningarna skiljer sig beroende på om man anser att miljövetenskap är ett ämne med sin grund i natur- eller samhällsvetenskap. Nyckelord: miljöundervis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bilder av miljöproblem: en analys av beskrivningar av "miljöproblem" i åtta olika texter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Bilder av miljöproblem: en analys av beskrivningar av "miljöproblem" i åtta olika texter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30895 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×