Gränsdragning mellan rån och grovt rån

1821 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med den här uppsatsen är att fastställa gällande rätt för rån och grovt rån och att studera hur domstolarna genomför den helhetsbedömning som, enligt förarbetena, skall göras för att gränsdragningen mellan rån och grovt rån skall bli så korrekt som möjligt. Dessutom resonerar jag kring huruvida gällande rätt speglar samhälls- och våldsutvecklingen och kan anses vara effektiv. BrB 8:5 och 8:6 reglerar rånbrotten och 1975 utvidgades råntvånget i BrB 8:5 till att även innefatta ”hot som för den hotade framstår som trängande fara”. Därmed lades större fokus på den rånades upplevelser av rånet, oavsett om vapnet varit laddat, oladdat, äkta eller oäkta. Domstolarna har dock inte lagt någon vikt vid denna typ av rånhot vid gränsdragningen mellan rån och grovt rån utan hänvisar regelmässigt till den återhållsamma praxis som etablerades i och med NJA 1972 s 323 och som sedan dess varit vägledande, i synnerhet i de fall då skarpladdat vapen inte använts. I dessa fall drar domstolarna gärna motsatsslut från ovannämnda rättsfall och ofta utan vidare bedömning av övriga relevanta omständigheter. Domstolarna menar att de hindras av legalitetsprincipen att ta hänsyn till andra omständigheter än de som räknas upp i BrB 8:6 st 2. Uppräkningen är dock inte bindande eller uttömmande, vilket ger domstolarna ett utrymme att väga in andra omständigheter i bedömningen, såsom den rånades upplevelser. Domstolarna anser dock att det är lagstiftarens ansvar att ändra brottsrubriceringen och flera motioner har lämnats in till JuU avseende att alla väpnade rån – även rån med oäkta vapen - skall betraktas som grova. JuU har avstyrkt bifall varje gång och menar att det inte finns någon anledning att föra in vapen i regleringen som en försvårande omständighet, eftersom domstolarna skall göra en helhetsbedömning, varav vapnet är en betydande omständighet av flera. Frågan är således fast i ett slags moment 22; varken rättstillämparna eller lagstiftaren vill ta ansvar för brottsrubriceringen vid sådana typer av rån. Jag...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Gränsdragning mellan rån och grovt rån

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Gränsdragning mellan rån och grovt rån
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31614 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×