Demokratins framväxt

2 röster
14770 visningar
uppladdat: 2005-02-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Demokratin har utvecklats under många år och enligt mig är den ännu inte helt utvecklad. Demokratins överlägsenhet är att vara ett styrelsesätt som ständigt kan reformera och förnya sig själv. Eftersom vi här i Sverige har många olika partier att rösta på, kan demokratin vart fjärde år se annorlunda ut. De beror helt på partiets syn på hur samhället ska se ut och hur just dom vill utveckla landet.
Demokratin kan aldrig bli färdigbyggd, utan varje samhälle och varje generation måste ta ställning till hur folkstyrelsen ska vara organiserad.
Jag tycker inte att demokratin är fullkomlig, och aldrig helt kommer bli det, men det ger det bästa sätter för ett lika människovärde.

Vi i Sverige har ett gemensamt ansvar för att skapa ett samhälle som har plats för alla, och för den mångfald som skapats i landet under århundraden. Vi lever nu i en värld där gränser rivs ner, vilket ger upphov till både möjligheter och problem. Lika mycket som vi vill avstå från möjligheterna kan vi stänga ute problemen. Vi måste därför försöka lösa problem och se möjligheterna tillsammans. Det ser jag som en viktig utgångspunkt för demokratin i det nya årtusendet som vi nu är inne i.

Jämställdheten i demokratins värld måste förbättras om den ska utvecklas till det bättre. Mitt mål med demokratin är att kvinnor och män ska ha samma möjligeter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är en förutsättning för verklig demokrati.
För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ, kvinna som man ska ha samma möjlighet att utveckla sin begåvning inom de områden där man har bäst förutsättningar - oavsett kön.
Det är fel att jag som kvinna ska straffas för att jag exempelvis vill bilda familj senare i livet, detta är orsaken för att många väljer karriären framför familjelivet. Om demokratin ska leva vidare måste jämställdhet finnas, det är en viktig faktor för tillväxt.

Rättvisa måste också skapas i nutidens demokrati. Avskaffa klasskillnader och könsorättvisor, detta är viktiga faktorer för att skapa ett världssamhälle. I världssamhället ska alla människor ha rätt till arbete, utbildning och bostad. För problemen i dagens demokrati att alla inte har lika mycket makt.
De som har stora ekonomiska tillgångar har självklart större möjligheter att påverka än en vanlig inkomsttagare. Det är dyrt att t ex starta en tidning eller att driva en valkampanj. Risken finns att politiken och landets styrelse bara blir en angelägenhet för de rika och förmögna. Det är viktigt att alla har chans att få ut just sitt budskap och kunna påverka.

Varför är det så viktigt för oss att leva i en demokrati? Det finns flera svar på den frågan. Historien är full av avskräckande exempel på envåldshärskare som förtryckt ett lands folk. I dag finns diktaturer där människor sätts i fängelse för sina åsikters skull eller för att man tillhör en viss befolkningsgrupp. Det finns viktiga skäl för ett demokratiskt styrelseskick.

Vi vill alla leva i ett fritt land, och erfarenheten visar att ett demokratiskt statsskick bäst garanterar frihet och mänskliga rättigheter. Varje individ ska inom lagens gränser ha rätt till sin personliga frihet och till sitt privatliv.
Vi vill leva i fred med andra länder. Historien har visat att demokratiska stater sällan startar krig. Demokrati och samarbete inom och mellan demokratiska stater anses utgöra ett bra skydd mot krig. Ett demokratiskt statsskick är anpassat för att lösa konflikter utan vapen.
Men demokratin är inget vi kan ta för givet, d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Demokratins framväxt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-03]   Demokratins framväxt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3459 [2023-06-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×