Norge

17 röster
20526 visningar
uppladdat: 2005-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
NORGE
Hotellet jag bodde på hette Radisson sas nydalen, 4 stjärnor hade det. I Oslo som de låg i fanns det massa små affärer. Här i Norge verkar alla vara snälla och trevliga om man frågar om vägen svarar dom alltid snällt. Barnen som verkar ha det som dom svenska barnen leker i parken. I Norge har dom väldigt fint landskap med en massa fjordar som sträcker långt in i fastlandet. Norrmännen är ganska rika trots att dom nästan inte kan odla någonting, dom har ju fisket och oljan.
Norge ligger i Europas nordvästra hörn och omges av Barents hav i norr, Norska havet i väst och nordsjön i söder. Sverige, Finland och Ryssland är Norges östra grannländer. Till landet hör också ögruppen Svalbard och ön Jan Mayen i norra Atlanten. Norge är en konstitutionell monarki. Landet fick sin grundlag den 17 maj 1814 och den är ännu i kraft. Helt självständigt blev Norge år 1905 när unionen med Sverige upplöstes. Parlamentet kallas Stortinget och har 165 representanter som väljs vart fjärde år. Norge är medlem i Nordiska rådet. Dessutom hör Norge till FN, det europeiska ekonomiska samarbetsorganet EES och försvarsalliansen NATO. Norrmännen sade nej till EU i en folkomröstning år 1972 och resultatet i folkomröstningen 1994 gav samma utslag. Norge är alltså inte medlem i EU.

Näringsliv Norge är ett utvecklat industriland och en välfärdsstat. Den arbetsföra befolkningen har till stor del sysselsatts av de traditionella huvudnäringarna industri och byggverksamhet. Under de senaste 20 åren har ändå en betydande del av arbetskraften flyttats över till den offentliga sektorn och servicenäringarna. Turismens betydelse ökar hela tiden. På grund av naturförhållanden är bara 3 % av Norges yta odlingsbar, men havet är rikt på fisk. Fiske är Norges viktigaste exportnäring efter olja och gas. Jordbruket står bara för några procent av landets BNP. Lantbruksproduktionen täcker en stor del av Norges matbehov, men landet importerar all sin matsäd. De stora vattenkraftsresurserna gynnar metallindustrin. Norge är nu en av de ledande exportörerna av aluminium, magnesium och ferrosilium. Handelsflottan är också en av de största i världen. Handelsfartygen transporterar mycket olja, men har också specialiserat sig på specialtransport av gas, kemikalier, kol och bilar. Även många av världens största och modernaste kryssningsfartyg seglar under norsk flagg. Landet har under de senaste 25-30 åren utvecklat sin olje- och gasproduktion och är idag en av världens största olje- och gasexportörer.

Kultur Kulturlivet i Norge är mångsidigt och ett stort antal norska konstnärer har blivit kända internationellt. Biografer, bibliotek, muséer, teatrar, musikaler och revyer är välbesökta. I Norge läser man också flitigt dagstidningar. Kvinnorna använder sig i högre grad av kulturutbudet än vad männen gör. Utomlands kombineras norsk konst och kultur ofta med träsmideskonst från vikingatiden, utsmyckning av stavkyrkor, folkdräkter och den speciella folkmusiktraditionen. Den världskända dramaförfattaren Henrik Ibsen (1828-1906), författaren Björnstjerne Björnsson, tonsättaren Edvard Grieg (1843-1907), målaren Edvard Munck (1863-1944) och nobelpristagaren och författaren Knut Hamsun (1859-1952) är personer som bör nämnas i samband med norskt kulturliv. Den internationellt kändaste moderna tonsättaren idag heter Arne Nordheim. Ett antal unga solister inom klassisk musik och jazz har också blivit internationellt kända, t.ex. Leif Ove Andsnes, Truls Mørk och Jan Garbarek. Bland kända norska författare i dag kan nämnas Jostein Gaarder bl.a. "Sofies värld", Erik Fosnes Hansen "Psalm vid resans slut" och Erlend Loe " Naiv. Super".

språk och utbildning Med undantag av den samiska befolkningen, som har sitt eget språk och sin egen kultur, finns det två jämställda officiella språk i Norge. Bokmål bygger på det språkliga arvet från danska tiden medan nynorsk är baserat på dialekter i västra och södra Norge. Norska barn börjar sin skolgång som sexåringar. Grundskolan räcker tio år och är obligatorisk. På grundskolan följer tre år "videregående skole". När eleverna slutar grundskolan deltar de i ett nationellt slutprov och får ett avgångsbetyg. Efter videregående skole kan de välja att studera på högskola eller universitet. Skolorna i de samiska distrikten har en egen läroplan, som är likvärdig med den vanliga norska läroplanen. I Karasjok finns dessutom en samisk folkhögskola. Finska som andraspråk är ett läroämne i grundskolan i Troms och Finnmark, därför att kvenerna har fått status som nationell minoritet.

Natur Typiskt för Norges natur är höga fjäll och fjordar men här i Oslo finns inga höga fjäll om man vill se fjäll får man åka lite norr ut. Fjällen upptar stora delar av landet och de naturliga dalarna sträcker sig från slätterna och kusten upp mot bergen.

Klimat Trots att Norge är beläget i norr präglas klimatet av milda vintrar tack vare Golfströmmen. Samtidigt finns det stora skillnader t.ex. mellan Finnmarken i norr, Västnorge, de östra och de södra delarna av landet. I väst är det sällan minusgrader medan temperaturen i Finnmarken kan sjunka till -50°C.

Vegetation Norge präglas av ringa växtlighet, vilket är uppenbart eftersom landet sträcker sig så långt norrut. Det finns nästan 2 000 blommande växtarter. Lövskog förekommer bara i låglandet i södra Norge, medan barrskog bestående av tall och gran finns överallt.

Djurliv I Norge finns det rikligt med djur- och fågelarter. Här lever också de enda vilda renarna i Europa tillsammans med älgar och rådjur. Förutom rävar, vargar och björnar finns det många mindre djur i Norge. Den utrotningshotade havsörnen häckar på flera ställen längs norra kusten. I insjöarna finns det rikligt med röding, öring, sik och harr. I det arktiska havet simmar många säl- och valarter.

Så här stod det i en turistbroschyr: Besök någre av oslos attraksioner! Vigelandsparken, Holmenkollen, Tusenfryd, Vikingskiphuset, Kontiki, Fram, Nasjonalgalleriet og mye mer. Så det finns ganska mycket att besöka.


I KORTHET
Total areal: 323 752 km²
Strandlinje: 21 465 km
Högsta berg: Galdhøpiggen 2 469 m
Största insjö: Mjøsa 362 km²
Längsta älv: Glomma 598 km
Invånare: 4 400 000
Huvudstad: Oslo
Invånare i Osl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Norge

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-04]   Norge
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3465 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×