Etiska begrepp

12 röster
57032 visningar
uppladdat: 2005-04-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag kommer först att återge den faktiska betydelsen av begreppen/orden, sedan mina egna tankar och reflektioner.


Attityder - Inställning till något/någon. (Enligt ordboken)

Mina tankar: De åsikter och inställningar man har till andra människor, även förutfattade meningar. Om man dömer ut någon för att dom har ett annat ursprung, om man inte gillar deras utseende, om man tycker att alla blondiner är blåsta osv.


Autonomi – Självstyrelse. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Att ha frihet att bestämma, fatta egna beslut och ha inflytande, inte ledas av en riktig diktator eller någon som frivilligt (och ofta oombedd) har tagit på sig rollen att styra över mitt eller andras liv.


Auktoritet - Makt, myndighet, person med erkänd skicklighet på sitt område, en vederhäftig källa. (Enligt ordboken)

Mina tankar: En auktoritet för mig är en myndighet eller det ”högsta hönset”. Den som har det sista ordet, kan vara en lärare, en chef, någon vid en statlig myndighet som tar beslut som påverkar mig och andra människor.


Auktoritär – Maktfullkomlig, diktatorisk. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Att vara auktoritär är ett karaktärsdrag som vissa människor besitter, en utstrålning av respekt och ibland förtroende, kanske stränghet. Man är en självklar ledare, tar plats och är bra på att organisera och planera och leda andra människor. Vänlighet är inte alltid typiskt för auktoritära människor enligt min uppfattning. Gillar sin makt.


Ansvar – Skyldighet att stå till svars, skyldighet att ta t.ex de rättsliga eller ekonomiska följderna av något straff (påföljd). (Enligt ordboken)

Mina tankar: Man gör det som åligger en, passar tider håller löften, står för sina handlingar.


Empati – Förmågan att kunna sätta sig in i en annan människas känslor och behov. (Enligt kursboken Etik och Livsfrågor)

Mina tankar: Med risk för upprepning så tycker jag att det innebär att kunna visa medlidande och förståelse för andra människor och att kunna förstå hur andra känner sig, oftast grundat på egna erfarenheter. Jag tycker också att det är konstigt att ordet empati inte finns i varken Bonniers lexikon eller Svenska Akademins Ordbok. Med tanke på bristen av empati i världen så är det ett viktigt ord som borde ges plats i ordlistor, enligt min åsikt.Frihet – Det att vara fri. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Att ha bestämmande rätt över sitt eget liv. Att känna trygghet i sin vardag, med sin omgivning och att inte känna sig hotad eller att känna att man saknar förutsättningar och möjligheter för att skapa sig det liv man vill leva.


Godhet – Egenskapen att vara god. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Godhet är ett karaktärsdrag. Kan ta sig uttryck i vänlighet, ödmjukhet, mildhet, empati, viljan att hjälpa andra och förbättra möjligheter och levnadsvillkor för andra människor. Viljan att vilja väl.


Integrera – Samordna, införliva. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Att väva samman olika saker, kombinera för att öka möjligheter till lärande, förbättrade livsvillkor. Man kan integrera folk med sjukdomar i samhället för att ge dem ett rikare liv till exempel. Att tillföra livskvalitet. Att kombinera och lägga till det som saknas.
Tycker man att man är för mycket inomhus kan man ”integrera” tid utomhus för att må bättre.


Integritet – Okränkbarhet, oberoende. (Enligt ordboken.)

Mina tankar: Integritet för mig är att vara stolt över sig själv. Tycka att man har rätt att finnas och våga ta för sig. Inte ta emot skit från andra, inte känna att man är underlägsen andra människor. Jag tycker att ens integritet är kränkbar, ingen har rätt att gå över de gränser som alla människor har.


Kris – Svår eller kritisk situation eller tid, avgörande vändning, försämring.
(Enligt ordboken)


Mina tankar: En kris är en situation i livet eller samhället när allting vänds upp och ner, blir sämre. Sorg orsakas, man behöver stöd, man tappar fotfästet i sin tillvaro och man blir rädd och otrygg.


Kultur – Människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid. Det kan också betyda Vetenskap, litteratur, och konst, bildning, hyfsning, takt och gott sätt.
(Enligt ordboken)

Mina tankar: Efter våra arbeten runt kultur som vi gjorde i klassen så har jag tänkt en hel del på vad begreppet kultur omfattar. Det är så stort och jag kan bara tala utifrån mig själv men min uppfattning om kultur är att det handlar om människors olika livsstilar. I dessa livsstilar så har alla olika traditioner och historier. Mellan tre små grannbyar i en liten stad kan man hitta massor med olika traditioner. Hemmets historia, släkthistoria, bildning, erfarenhet, intressen osv. Allting ingår i detta enorma begrepp. Men kortfattat så tycker jag att kultur är olika livsstilar.


Lidande – Plågas av sjukdom eller smärta, vara drabbad av förlust, nederlag besegras av någonting. (Enligt ordboken)


Mina tankar: Att lida kan vara många saker. Man kan lida av smärta, man kan lida psykiskt av sorg, ångest, oro. Man kan också känna medkänsla dvs. att man lider med andra människor och känner empati för de som har det tufft och jobbigt.


Makt – Kraft, förmåga, det att kunna bestämma och styra (Enligt ordboken)

Mina tankar: Jag tycke att makt är att ha bestämmande rätt över både sitt liv samt andra människors liv. Man kan ha makt för att man är verbala, man kan hota sig till makt genom att använda fysiks våld. Man kan fatta beslut i sitt liv som man mår bra av. Det är också väldig makt att lita på sig själv. Det ger en stor trygghet och är en stor tillgång att besitta.


Människovärde – Människovärde är att alla människor har samma mänskliga rättigheter. Människovärde är inte förhandlingsbart. Alla människor ska behandlas med samma respekt och skydd för sin integritet. ( Enligt boken Social omsorg, 2003)


Mina tankar: Alla människor har rätt att vara fri och lyckliga och kunna känna stolthet över sig själva och bli uppskattade av andra. Men att säga att alla människor är lika värdefulla tycker jag inte är riktigt rätt, man kan inte säga att en narkoman utan utbildning är lika värdefull som en läkare som räddar liv. Båda personer har samma människovärde men de är inte lika värdefulla som människor. Jag mäter detta utifrån både mina egna och samhällets normer. Det kan låta hårt men jag tror att även om inte alla människor skulle stå för det så tycker nog många som jag.


Materialist – En person som har inställningen att materiell välgång är det viktiga i livet. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Jag tycker att en materialist är en person som mäter lycka i pengar och ting. Det är inte min inställning till livet men de personer som har den inställningen känner sig lyckliga med sina saker så kan de få vara det. Det kanske inte är rättvist att en del har råd att vara materialistiskt lagda, men å andra sidan så är det så mycket som är ännu orättvisare än vem som har vad.


Normer - Regler och mönster, något att rätta sig efter och jämföra och mäta emot.
(Enligt ordboken)


Mina tankar: Normer är gränser och regler, både för hur man uppför sig och hur man ska ager i olika situationer. Dessa normer är både uttalade och outtalade. En uttalad norm är lagar som gäller i samhället. En outtalad norm kan till exempel vara respekt man visar andra, man behandlar folk som man vill bli behandla själv. Normer som är outtalade handlar ofta om respekt och att visa hänsyn.


Respekt – Att hysa aktning eller vördnad för någon/något, att visa hänsyn. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Man kan visa respekt för andra genom ett vänligt och hänsynsfullt bemötande, man kan visa sig själv respekt genom att ta hand om sig och inte trötta ut sig och pyssla om sig själv. Man visar respekt genom att använda papperskorgen på stan istället för att slänga skräpet på gatan. Visar man andra respekt får man respekt tillbaka. Respekt kan vara att kunna ge och ta emot förtroende. Det är ett väldigt brett begrepp men det jag har skrivit tycker jag är grundstenarna.


Samlevnad – Att leva tillsammans, fredlig samexistens. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Jag tycker att samlevnad omfattar att kunna leva med andra människor någorlunda konfliktfritt. Man lever med sin familj, man fungerar i samhället utan att göra saker som faller utanför normerna. Visst kan man också leva helt konfliktfritt men jag tror nästan att det är lite onaturligt på något sätt. Hur mycket man än tycker om varandra så har man olika åsikter i olika frågor och man mår nog bra av att lätta på trycket. Men att ta det till överdrift, som att använda våld osv. är inte samlevnad. Samlevnad betyder för mig att man fungerar i samspel med andra människor.

Solidaritet – Gemensam ansvarighet. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Jag tycker att solidaritet är att känna samhörighet med andra och vara trogen och pålitlig. Man håller löften och utelämnar inte andra människor. Till viss del också beskyddande mot de som behöver försvaras.Social – Sällskaplig. (Enligt ordboken)


Mina tankar: Om man är social så är man öppen för andra människor, man kan knyta kontakter med andra människor och ha ett socialt liv. Man kan umgås och ha utbyte av andra människor.


Värderingar – Uppfattning om hur bra eller dåligt någonting är, grundläggande åsikter. (Enligt ordboken)

Mina tankar: De värderingar man har är vad man tycker är rätt och fel helt enkelt.


Etik – Läran om seder och moral. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Jag tror att etik handlar om värderingar. Både sina egna och andras, att lära sig vad samhället tycker om vad man själv tycker och att kunna fatta beslut utifrån det.


Moral – Regler för vad som är rätt och orätt. Förmåga att följa dessa regler. (Enligt ordboken)

Mina tankar: Det jag tänker om moral är att man känner inom sig vad som är rätt och fel. Handlar man efter sin känsla blir det för det mesta rätt. Man vet vad som är tillåtet och inte tillåtet i samhället, de flesta människor har väl inga större problem med att anpassa sig och leva inom ramarna.


Pliktetik – Att agera efter den outtalade regelbok som finns i samhället oberörd av konsekvenserna av ens handlingar. (Enligt boken Etik och livsfrågor i vård och omsorg)

Mina tankar: Jag kan på vissa sätt att poliser måste tillämpa pliktetik i många situationer. De kanske inte känner att de verkligen vill göra det eller det men följer Sveriges lagar för det är deras jobb.


Konse...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Etiska begrepp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-08]   Etiska begrepp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3858 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×