Fredriksberg - förslag till omvandling av ett industri- och järnvägsområde i Helsingfors till en funktionsintegrerad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter

1415 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Detta examensarbete är ett planeringsprojekt i Helsingfors. Planområdet är ett verkstadsområde för de statliga järnvägarna i Finland, VR. Här har man byggt och reparerat tåg under ett sekel. Planområdet är aktuellt som förnyelseområde då de ursprungliga verksamheterna successivt minskat. De har lämnat en rad byggnader efter sig som varierar i storlek, material och ålder. Inom VR och Helsingfors stadsplaneringskontor pågår planeringsarbete av området. Staden har stort behov av såväl lägenheter som kontor. Uppgiften består i att göra ett förslag till bebyggelse, trafiklösningar och grönytor på det landområde där Fredriksbergs verkstadsområde nu ligger. En viktig frågeställning är vad man ska göra med den befintliga industrimiljön när området förnyas och kompletteras med ny bebyggelse. Det är också viktigt hur området kan integreras med den omgivande staden. Idag är det en avskild enklav i stadsstrukturen. Syftet är att stadsdelen ska bli full av liv, mångfald och spänning. Mitt planförslag ger en avvägd mix av verksamheter, boende och rekreation. Exploateringsgraden är hög för att fylla marken med hus, människor och aktiviteter, men den medger även utrymme för utveckling och framtida förändringar. En stadsdel som inte går att komplettera eller förändra förlorar i spänning och framtidsanda. Det var viktigt att bevara en väsentlig del av den befintliga bebyggelsen för att utnyttja den arkitektoniska känslan som byggnaderna har. De nya verksamheterna kommer att ha stor möjlighet att påverka anpassningen av verkstadsbyggnaderna. I förslaget har jag lagt stor vikt vid att åstadkomma ett funktionsintegrerat område, dvs. ett område som innehåller både bostäder, kontor och kommersiell verksamhet. Målet är att ge förutsättningar för en levande, mångsidig och socialt uthållig stadsdel. För att göra Fredriksberg mer tillgängligt har jag dragit två nya gator igenom området. Jag för också en diskussion om hur staden bör växa. Det är idag vanligt att ny mark i staden blir tillgänglig på grund av industrins strukturomvandlingar. Att förtäta landområden som industrin lämnat efter sig gör det möjligt att förhindra att staden expanderar över tidigare oexploaterad mark. Enligt min vision om Fredriksberg kommer i framtiden ca 1000 invånare att bo här i ljusa bostäder nära grönska och service. Ca 1500 kommer att ha sina arbetsplatser i Fredriksberg. Det är lika många som under 50-talet då industrin sysselsatte flest arbetare här. Det kom...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fredriksberg - förslag till omvandling av ett industri- och järnvägsområde i Helsingfors till en funktionsintegrerad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Fredriksberg - förslag till omvandling av ett industri- och järnvägsområde i Helsingfors till en funktionsintegrerad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=41661 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×