Saudiarabien

11 röster
20951 visningar
uppladdat: 2005-05-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innledning

Jag börjar med att gå igenom lite bas fakta om Saudiarabien.

Statsskick: monarki
Yta: 2 240 000 km2
Huvudstad: Riyadh (ca 2, 8miljoner invånare) administrativ huvudstad Jidda (ca 2,0 miljoner människor) och religiös huvudstad Mecka (ca 970 000 människor )
Invånarantal: 22 528 000
Invånare/km2: 10.
Naturlig befolkningstillväxt: 2,7 %
Läs- och skrivkunnighet: kvinnor 69 %, män 84 %
Folkgrupper: araber samt gästarbetare från framför allt Egypten, Pakistan, Indien och Filippinerna
Språk: arabiska
Religion: islam omfattas av ca 99 procent av befolkningen; av muslimerna är ca 85 procent sunniter medan de övriga är shiiter
BNP/invånare: 8 430 US dollar
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 5 %, olja och gas 34,5 %, industri 17 %, service och övrigt 43,5 %
Naturtillgångar: olja, naturgas, järn, koppar, fosfat, silver, uran, bauxit, kol mm
Viktigaste exportvaror: råolja, oljeprodukter, petrokemi
Valuta: 1 rial = 100 Halla = 20 qirs = 2,3 SEK
Medlemskap i internationella organisationer: FN, Arabförbundet, OPEC, OAPEC, GDC, islamiska organisationer, t ex OIC


Befolkning

Saudiarabiens befolknings mängd är uppemot 22milj. Ca 45 % av dessa är under 15 år. Dessa siffror säger ganska mycket om Saudiarabiens befolkning. Dessutom är en fjärde del av Saudiarabiens invånare invandrare, det är den snabba utvecklingen och bristen på inhemsk arbetskraft som har lockat alla invandrarna. Nu tror man att Saudiarabien har en slapp invandrar politik men så är inte fallet utan tvärt om. De flesta invandrarna lever isolerade från det Saudiarabiska samhället. Det är svårt eller nästan omöjligt att få uppehållstillstånd i Saudiarabien, först och främst måste man vara muslim. Saudiarabien hade 2004 en genomsnittlig befolkningstäthet av 11 inv. per km2, men p.g.a. landets ökennatur är befolkningen geografiskt mycket ojämnt fördelad. Nästan 90 % av invånarna finns i landets mellersta delar, medan de södra och norra landsdelarna är glest befolkade. Dessutom bor 86 % i städerna. År 2003 beräknades födelse- och dödstalen till 32 resp. 3 U, vilket ger en naturlig befolkningstillväxt av 2,9 % per år. Vid samma tidpunkt beräknades spädbarnsdödligheten till 25 per 1 000 levande födda och medellivslängden till 71 år för män och 73 år för kvinnor.


Urbefolkningen

Saudiarabiens inhemska befolkning består av tre olika stammar. I ökenlandskapet Najd, där wahhabismen och den saudiska staten uppstod, lever de politiskt dominerande najditerna. Områdets beduiner, ett annat folkslag, som tidigare var organiserade i stammar. Dessa har förlorat sin politiska vikt men behållit sin betydelse för den sociala identiteten. Den västra kustprovinsen, Hijaz, har en mera sammansatt befolkning i hamnstäderna vid Röda havet, bl.a. genom att pilgrimer blivit som har blivit bofasta.

Hit har också stamlösa najditer flyttat. Hijaz har traditionellt haft den högsta utbildningen och de bäst utvecklade kontakterna med omvärlden. Detta försprång har krympt under senare år, och najditernas dominans är på väg att utsträckas även till det kulturella området. Medan drygt 95 % av saudierna är sunniter, främst wahhabiter, finns det shiiter i Östra provinsen (tidigare alHasa). De försörjer sig på jordbruk i oaserna och utgör nästan hälften av den inhemska arbetskraften på oljefälten. I dag är de en eftersatt minoritet.


Demografin

Jag skrev förut om att 90 % bor i de mellersta delarna av Saudiarabien p.g.a. ökenlandskapet. Men människor som flyttar till Saudiarabien måste ofta bo på landet, utanför det saudiarabiska samhället. Den saudiarabiska demografin är relativt lättförklarad för att det finns inte så mycket av landets yta som är bebodd, p.g.a. det extrema klimatet. Pull- och pushfaktorer: Pullfaktorerna är betydligt fler och mer tydliga än pushfaktorerna.

En av de främsta pullfaktorerna stavas olja. Oljan kräver mycket arbetskraft, mer än vad som finns i Saudiarabien. Många som flyttar till Saudiarabien blir inte medborgare, utan lever utanför samhället. Pushfaktorerna är mycket färre än pullfaktorerna få flyttar ut ur Saudiarabien. Men folket i Saudiarabien flyttar in till städerna, de som är legala medborgare i Saudiarabien alla fall, en anledning till detta kan vara att Saudiarabien är ett av jordens torraste länder. Vissa områden kan vara utan nederbörd i åratal. Varken sjöar eller floder finns. En tredjedel av landet, främst dess inre, utgörs av öken. Störst är den otillgängliga Rub´ al-Khali-öknen i söder, och i norr och nordöst ligger öknarna Stora och Lilla Nafud. Underjordiska källor ger vatten åt landets oaser, men i övrigt utgörs Saudiarabien av stäpp med mager buskvegetation. Saudiarabien är som tidigare nämnt finns en stor del av jordens oljetillgångar, nästan en fjärdedel av jordens olja finns i Saudiarabien. Detta gör Saudiarabien till ett av världens mest intressanta länder för supermakterna USA och Ryssland.

En pushfaktor som är ganska liten om man jämför med pullfaktorerna är att det är olagligt med fackföreningar i Saudiarabien, vilket i sin tur gör att arbetarna inte har mycket att säga till om. Dessutom är arbetsmiljöerna i Saudiarabien ganska dåliga på vissa ställen, oftast för de icke Saudiarabiska arbetarna.


Jämförelse med Sverige

Dessa siffror är från åren 2000-2002 och kan därför vara lite inkorrekta. Efter att ha läst igenom diverse siffror och fakta blad har jag kommit fram till följande. I Saudiarabien har en större naturligfolkökning, alltså det föds mer barn i Saudiarabien och det dör färre människor i Saudiarabien. Andledningen till detta kan vara att Saudiarabien har gratis sjukvård och tandvård. Att Saudiarabien kan ha detta beror på de höga inkomsterna för oljan.

I Saudiarabien är majoriteten av befolkningen män och Sverige är majoriteten kvinnor. Till detta finns det väl ingen riktig förklaring.
I Sverige bor det 8 956 000 människor och i Saudiarabien 22 528 000 människor, men trots detta är befolknings tätheten mindre i Saudiarabien. Men vi måste också räkna in landens area, Saudiarabien har en area på 2 240 000km2 och Sverige en area på 449 964km2. Saudiarabien har stora öken områden som drar ner siffrorna för befolknings täthet.


Befolknings Pyramider

Här är Saudiarabien för fem år sedan och här ser man tydligt hur ung den saudiarabiska befolkningen är. Man ser också att det är få gamla, detta beror på att innan oljan upptäcktes var Saudiarabien ett relativt fattigt land. De som är äldre i Saudiarabien hade det antagligen ganska svårt innan oljan kom och de fick slita för att få mat för dagen och därför finns det få gamla.

Här är den Saudiarabiska befolknings pyramiden om 20 år. Då ser man att antalet unga och medelålders har ökat. Det är fortfarande få gamla av samma andledning som förut.

Om 45 år tror man att den Saudiarabiska befolkningspyramiden ser ut så här. Nu har antalet gamla ökat, för att den generation som är gammal om 45år har haft det lättare med gratis tand-, sjukvård och gratis skolgång. Allt detta tack vare de stora oljetillgångarna, den Saudiarabiska ekonomin har fått ett riktigt uppsving och Saudiarabien utvecklas i rasktakt.


Mina synpunkter på landet

Saudiarabien har och kommer att få en viktig roll i framtiden, eftersom landet svarar för så mycket av vär...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Saudiarabien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-16]   Saudiarabien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4272 [2024-05-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×