Mexico

4 röster
13763 visningar
uppladdat: 2005-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning:


Jag har valt att skriva om Mexico då detta är ett väldigt intressant land som man nästintill kan kalla USA:s lillebror. Något jag måste tänka på är att inte komma inte för mycket på samhälle utan istället hålla allting på ett historiskt perspektiv. Detta kan bli lite jobbigt men jag ska göra mitt bästa. Landet Mexico har en väldigt intressant historia där jag vill söka lite djupare. Jag har tänkt göra en helt vanlig uppsats t.ex; 3 sidor text; fakta, bilder och analys. Jag har satt fokus på tiden innan koloniseringen.


Prekolonialtid:

Det har funnits ett flertal högtstående kulturer där landet Mexicos geografiska yta är nu. En av de tidigaste hette Olmek, detta folk befann sig vid Tehuantepecnäsets Atlantkust. Det är sagt att Olmekerna, som hade sin stortid mellan 800-400.f.kr, påverkade både toltekerna och mayaindianerna i dess kultur.

Mayafolket som var en högaktad kultur, gjorde anspråk på den mexikanska historian ca 300 år e.kr. när de bofaste sig i sydöstra Mexico. Både Mayafolket och Olmekerna gjorde iordning marken för det mäktiga aztekriket.

Aztekerna var från början ett nomadfolk som härstammade från torrområden i norr. De förflyttade sig dock söderut för att finna lyckan. Aztekerna levde på att arbeta som legoknektar åt rivaliserande stammar i centrala Mexico, detta fungerade dock inte så bra då Aztekerna snabbt skapade ett stort antal fiender. Detta gjorde att Aztekerna, som själva ville skapa ett imperium omplacerade sig till en öde ö i Texcokosjön. Denna ö blev starten på staden Tenochtitlan.

Aztekernas härskare Itzcoatl ogillade Aztekernas historia och bestämde sig för att ändra historien. 1430 brändes Aztekrikets alla böcker och en ny berättelse fick sitt ursprung. Dess nya historia vittnade om hur Aztekerna, som härstammat från toltekerna, begett sig till den öde ön på guds befallning. Under denna historias gång skildrades också hur aztekfolket blev uppdelat i pipiltiner (adelsmän) och macehualtiner (arbetare). Folket delades också upp i calpullis (släkten). Denna historia konstruerades av Itzcoatl och hans rådgivare Tlacaelel.

Med en ny historia, ett bra självförtroende och en stark ledare i form av Itzcoatl inleddes en offensiv för att inte förbli förödmjukade genom att betala skatt till andra stammar för att lämnas ifred. Aztekerna frigjorde sig ifrån detta och tog över rollen som härskare i centrala Mexico. Expansiven fortskred även efter Itzcoatls död vilket gjorde att både invånarna och riket växte.

Aztekerna byggde helt enkelt en hierarki vilket gjorde att andra stammar fick betala skatt till lokala guvenörer som skickade vidare pengarna till toppen, vilket var pipiltinerna. Aztekernas stamgud Huitzilopochtlis gjorde inte situationen bättre för de mindre stammarna då människor från deras stammar offrades för att sluka gudens blodtörst. Detta var början på slutet för det högaktade riket.


Aztekrikets undergång:

Hernan Cortés, en spansk conquistador nådde fram till Veracruz som tillhörde Aztekernas herravälde. Cortés välkomnades varmt av härskaren Montezuma men relationen blev slutligen hatisk då Cortés och hans 700 mannar inledde ett krig mot Aztekerna. Aztekerna, som var majoritet och väldigt skickliga krigare blev underlägsna offensiven då Cortés män både hade hästar, kanoner och eldvapen. Cortés skapade också allians med de mindre stammarna som var trötta på att vara aztekernas underhuggare.

Under början av Montezuma och Cortés relation så fick Cortés en indiankvinna som gåva av Montezuma. Kvinnan, vid namn Marina blev Cortés älskarinna och lärde sig snabbt spanska. Detta gjorde att Marina kunde ge spanjorerna massor av sin kunskap om Aztekerna.
Spanjorerna använde Aztekernas komplicerade religiösa övertygelse. Cortés hade anlett till Tenochtitlan under ett ce-acatl-år. Året då aztekriket skulle få sitt slut enligt deras stjärnbild.

Under ce-acatl-året så skulle toltekernas stamgud återvända från havet i öster och många azteker fick då för sig att spanjorerna var toltekernas stamgud personifierad. Detta utnyttjade Cortés till sin fördel och förklarade att det var dags för Aztekerna att förintas. Efter 2 års krigande och europeiska sjukdomar så decimerades blev Aztekerna en minoritet och Cortés kunde slutligen ta över Tenochtitlan, denna stad var det första i Nya Spanien (Mexico). Dagens Mexico City. Indianfolken var nu underordnade det kristna landet i öster, Spanien.


Det koloniala samhället:

Kolonisationsprocessen förändrade landet helt, från befolkningen till boskapen. Indianfolken klarade inte sig själva då de var demokratiskt nedsatta. Samhället överskuggades av dels av köpmän och ämbetsmän med spanskt påbrå men också av en amerikansk elit som också hade spanskt påbrå, kallat Kreoler. Dessa hade makten av gods och gruvorna. Indianerna fick leva på kollektiv mark medan mestadels av blandbefolkningen arbetade på haciendas (spanska gods), i gruvorna eller som tjänstefolk i de större städerna.


Sammanfattning:

Olmekerna var bland de första stammarna i Mexico och fanns emellan 800-400 f.kr. Denna stam var föregångaren till både Mayaindianerna och Toltekerna.

Mayaindianerna skrevs in i historian först 300 e.kr. och var en väldigt aktad stam. Denna stam bofaste sig i sydöstra Mexico.

Aztekerna var frånbörjan ett nomadfolk som drevs neråt för att finna lycka. De livnärde sig först genom att agera legoknektar åt andra stammar men då detta bara skapade fiender så flydde de till en ö som senare blev Tenochtitlan. Aztekernas dåvarande härskare Itzcoatl skrev om historian tillsammans med sin rådgivare Tlacaelel. De ursprungliga böckerna brändes ned och ersattes av nya, självaktade böcker om hur Aztekerna kom till från Toltekerna.

Under ett ce-acatl-år så kom Hernan Cortés och hans mannar till Mexico och efter två år så förintade han aztekerna, gjorde de andra indianstammarna till tjänstefolk och delade upp marken med sina mannar. Detta gjorde att många spanjorer åkte till Mexico för att finna lyckan i ”det nya Spanien” som de kallades. Där Tenochtitlan stod så byggdes staden Mexico City, som numera är Mexicos huvudstad.


Analys:

Aztekerna, som arbetet mestadels handlar om var ett intressant folk. Detta dels för att de fick en liten ”har-stämpel” då de flydde från sina fiender. Detta ändrades dock relativt snabbt genom att skriva om historien. Detta tycker jag är väldigt smart ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mexico

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-18]   Mexico
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4305 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×