Brasilien

25 röster
35418 visningar
uppladdat: 2005-07-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Brasilien

Brasilien Brasilien
Huvudstad Brasília
Några av Brasiliens
Största städer São Paulo (9,7 milj.)
Rio de Janeiro (5,5 milj.)
Belo Horizonte (2,1 milj.)
Befolkningsmängd 182,03 miljoner
Statsskick Federal republik
Åldersstruktur (2003) 0-14 år 30 %, 15-64 år 30 %, 15-64 år 64 %, 65 → 6 %
Befolkningstillväxt 1,15 %
Medellivslängd Män 62 år
Kvinnor 69 år
Spädbarnsdödlighet 33 av 1000 levande födda
Befolkningstäthet 21 per kvadratkilometer
Area 8,6 milj. kvadratkilometer
BNP per invånare 2 925 USD
Jordbrukets del av BNP, resp. sysselsättning 9 % - 24 %
Industrins del av BNP, resp. sysselsättning 29 % - 11 %
Services del av BNP, resp. sysselsättning 62 % - 65 %
Arbetslöshet 7,3 % (2002)
Huvudspråk Portugisiska
Urinvånare Indianer
Kolonisatör Portugal
Exportvaror Järn, stål, kaffe, sockerrör, fordon, sojabönor, tobak, apelsinkoncentrat, bomull och kakao
Importvaror Olja, Verkstadsprodukter, kemikalier och vete
Export 38,8 miljarder US dollar (1993)
Import 25,7 miljarder US dollar (1993)


Geografi

Brasilien är världens femte största land till ytan och täcker nästan halva Sydamerika. Ekvatorn skär igenom norra Brasilien. I norra Brasilien ligger Amazonas, delstaten, som är världens största låglandsområde. Där ligger också Amazonasregnskog. Amazonasregnskog är världens största regnskog och där lever en mångfald av olika djur och växter. Höglandet och Atlantkusten skilj åt av mineralrika berg, med bland annat guld och diamanter. Brasiliens högsta berg heter Pico da Neblina, 3 014 m.ö.h., som ligger i nordvästra Brasilien. De största sjöarna i Brasilien är Pator, Mirim, Mangueira och Araruma. Alla dessa sjöar ligger i östra Brasilien och vissa mynnar ut i Atlanten.


Klimat och växtlighet

Sydamerika har i norr ett låglandsområde – Amazonas eller Amazon- bäckenet och däremellan ett höglandsområde där topparna är över 2 000 meter och i söder finns bördiga jordar längs floden Parana. Mer än hälften av jordytan i Brasilien består av skog och mestadels tropisk regnskog. Regnskogen är väldigt skör och detta beror på bland annat på att Brasilien har så tunt jordlager så nedhuggen regnskog inte växer upp igen. De tre största floderna, Amazonfloden, Madeira och Rio Negro och allt flodvatten tillsammans ger Brasilien 1/3 av jordens vatten.
Klimatet i Brasilien är fuktigt tropiskt och subtropiskt.

I Brasilien är det mycket fuktigt och torrt. Regnskog övergår till savann i höglandet. Bergen i norra Brasilien innehåller mycket mineraler och ädelstenar, i södra Brasilien finns kaffeplantager och boskaps farmer. Klimatet är väldigt varierande i Brasilien, från tropisk hetta och hög luftfuktighet med nederbörd, ofta året om, till tempererat/subtropiskt med jämtfördelad nederbörd. På högplatåerna är det också hett och torrt, så torrt så att området utsätts ibland för svår torka. Kustremsan har också tropiskt klimat, men det är torrare än i Amazonas.

Under januari (vänster) är nederbörden kraftig, och endast i östra delen av landet är nederbörden mild. Under juli (höger) är nederbörden däremot väldigt liten i större delarna av Brasilien, nederbörden ökar däremot i de allra nordligaste delarna av Brasilien. Den stora nederbörden på vintern och den minskande på sommaren, tvärt emot oss, beror på att deras årstider är omvända och får på så sätt en minskad nederbörd under juli, vår sommarmånad, och ökad under januari vår vintermånad. Brasilien har en årsnederbörd på 1500-3800 mm/år. Brasiliens luftfuktighet ligger på omkring 80 %.

Centrala Brasilien ligger nästan i lä, tack vare Anderna och bergen på Brasiliens sydöstliga kust, men får ändå sitt regn tack vare sitt förhållande till ekvatorn, ekvatorn skär igenom norra Brasilien som sagt var och allt som ligger nära ekvatorn får en stor nederbörd. Även om bergen inte är så höga så breder de ut sig över stora delar av Brasilien.


Befolkning

Brasilien har 179,1 miljoner invånare. Befolkningstätheten är 21 invånare per kvadratkilometer. Spädbarnsdödligheten är 33 av 1 000 levande födda. Befolkningen var 182,03 miljoner år 2004.
Medellivslängden har ökat från 62 år 1980 till drygt 70 år 2004, så trots att det idag är minskat antal födslar så har befolkningen växt. Medellivslängden för män är 67 år och för kvinnor 75 år. Befolkningstillväxten är 1,15 %. Ålderstruktur (2003): 0-14 år 30 %, 15-64 år 30 %, 15-64 år 64 %, 65 → 6 %.

1/3 av befolkningen är latinamerikaner och Brasilien är världens femte mest befolkade land efter Kina, Indien, USA och Indonesien. De flesta bor i kustområdet och då främst i sydöstra området. Inlandet är glesbefolkat, men det har byggts mer och mer där under de senaste decennierna. Genom kolonisatörerna, Portugal, har Brasilien ända fram till 1996 haft ättlingar till européerna som styrt landet men 1996 fick staden São Paulo sin förste svarte borgmästare. De ljushyade har varit i toppen av samhället och de mörkhyade i botten. 1985 fick den stora gruppen analfabeter, med andra ord de flesta svarta, rösträtt. Det finns många svarta som härstammar från afrikanska slavar. De lever främst i nordöstra Brasilien. Slaveriet upphörde 1888. Européer, främst italienare, japaner och andra asiatiska grupper har invandrat till Brasilien, främst från Syrien och Libanon. Indianerna är idag endast cirka 300 000 – cirka 0,01 % av befolkningen – jämfört med de minst fem miljonerna för 500 år sedan. Européerna som trängde in i landet under 1500-talet massakrerade och förgiftade dem. De avled också av de sjukdomar som de vita förde in i landet. Dagens indianer lever i statsägda reservat i Amazonas. 1988 års grundlag gav indianerna nyttjanderätt till sina traditionella mark- och vattenområden – drygt 1/10 av landets ytor. 1996 försvagades deras rättigheter igen. Självmord är vanligt bland indianerna. En del indianer har anpassat sig till det nuvarande samhället men en del lever fortfarande ett halvnomadiskt liv.

Portugisiska är huvudspråk i Brasilien, vilket är det enda land i Latinamerika som har. Portugisiskan är annorlunda än den i Portugal vad gäller ordförråd och uttal. Bland indianerna finns cirka 200 olika språk med varierande dialekt.

Brasiliens befolkningspyramid år 2000, Brasiliens befolkningspyramid visar att kvinnor blir fler än männen vid högre ålder. Man ser också att kvinnornas staplar är lite längre vid högre ålder, precis som i Australien, i övrigt är det jämnt fördelat över åldrarna.

Förutsägelsen för Brasiliens befolkning år 2025, Här kan man se att det är lite fler män än kvinnor. Men återigen tar kvinnorna över när man börjar komma upp till högre ålder!


Statsskick och levnadsstandard

Brasilien blev självständigt 7 september 1822, mycket tack vare kronprins Peter I som efter sin fars landsflykt började arbeta för självständighet. Brasilien är en Federal Republik med 26 delstater plus det federala distriktet med Brasília. Delstaterna har stort självstyre och led av valda guvernörer och egna parlament. Brasiliens nuvarande ledare heter Luiz Inacio Lula da Silva. 1988 kom det en grundlag som sade att det var förbjudet att tortera folk osv. det var det definitiva slutet på den brasilianska militärdiktaturen. Brasilien är ett medelinkomstland. På 1000 invånare finns det 1,5 läkare. 38,81 miljoner fasta telefoner och 46,373 miljoner mobiltelefoner är i bruk idag i Brasilien. I Brasilien finns det 14,3 miljoner Internet användare. Det finns 3,803 st flygplatser i Brasilien.


Jordbruk och naturtillgångar

Brasilien är en av världens största jordbruksnationer och miljöpåverkningarna är stora på grund av vägbyggen, Stor avverkning på skog, kvicksilverutsläpp, läckage från oljeledningar, nedbrända skogsområden med jorderosion. Följderna till detta blir uttorkning och att stora djurgrupper dör ut. Trots att det sedan 1998 ges fängelsestraff för olaglig skövling så hotas 1/3 av Amazonas regnskog att utplånas till år 2020, vilket är väldigt skrämmande. Brasilien är världens största exportör av kaffe och sockerrör. Sojabönor, tobak, apelsinkoncentrat och bomull samt kakao är andra viktiga exportvaror. Hemmakonsumtionen består av majs, kassava, bananer, ris, vete, potatis och bönor. 1/10 av Brasiliens jordyta är odlad mark, främst utmed kusterna och Amazonflodens nedre lopp. Cirka 1/5 är betesmark, främst kring Brasília, tvärs över landet och söder mot Argentina och Uruguay. Boskaps farmer har vuxit upp längs Amazonbäckenets utkanter och kött- och mjölkproduktionen står för cirka ¼ av jordbrukets omsättning. I Brasilien finns det stora mängder aluminium, mangan och järnmalm, samt mineraler, vattenkraft, skog, bauxit, guld, järn och petroleum. Det finns även kol längst i söder, men de är av låg kvalitet. På land och utanför den sydöstra kusten finns gas- och oljekällor.


Industri och handel

Brasiliens BNP per invånare är 2 925 US dollar. Industrins bidrag till BNP är 29 % och sysselsättningsgraden är 11 %. 24 % av befolkningen arbetar inom jordbruket som bidrar med 9 % till BNP. Services är det största bidraget till BNP, det är 65 % av befolkningen som arbetar inom services och det är 62 % av BNP. Brasiliens viktigaste exportprodukter är järn, stål och kaffe och landets viktigaste handelspartners är USA, Tyskland och Italien. Brasiliens viktigaste importprodukter är bränsle, maskiner och fordon. Brasilien är det mest industrialiserade landet i hela Sydamerika. Idag har minskade handelshinder ökat konkurrensen utifrån och många småindustrier h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Brasilien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2006-05-08

  TACK!!! denhär kommer jag ha n

 • Inactive member 2007-05-28

  Mycket bra arbete man kan anvä

 • Inactive member 2007-05-30

  Vill bara tacka så mkt för den

 • Inactive member 2007-10-20

  Bra

 • Inactive member 2010-05-02

  den funkar

 • Inactive member 2012-02-10

  Den duger i alla fall

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-29]   Brasilien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4638 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×