Terrorism

1 röster
10106 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning:

I läroboken står det att det är svårt att få fram en gemensam definition på terrorism inom hela världen, då vissa länder kan sätta sig upp mot definitionen och inte vilja anta den för i den står saker som händer i just det landet. Jag undrade om det var samma sak när det gällde lagar, att vissa länder inte skulle anta en viss lag för att då skulle de kanske få straffa en mängd människor som, enligt de styrande i landet, inte gör något fel. Men för att begränsa mig lite, jag kunde inte skriva om hela världen, så blev det inom EU.
Så, min frågeställning lyder:

• Har alla länder inom EU samma antiterroristlagar?

Den frågan har jag undersökt och försökt besvara, mycket med hjälp av EU-upplysningen från på Internet . På deras hemsida står att ”EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge partipolitiskt neutral information till allmänheten om EU och om det svenska medlemskapet”. Eftersom det är på uppdrag av riksdagen så tror jag att det är en bra källa, objektiv och informativ.

Har även använt mig av EU-stafetten . Där har jag hittat artiklar som handlat allmänt om EU och terrorism, inte direkt om EU: s lagar. Dock har de varit användbara ändå.

Från början tyckte jag det verkade som ett omöjligt uppdrag, jag hittade inga fakta alls, tyckte jag. Hittade inga artiklar, det fanns ingenting på Internet eller någonting sånt. Men sen, utav en slump, sökte jag på SR: s hemsida, och hittade en artikel om precis det jag ville ha. Då blev arbetet helt plötsligt mycket roligare! Det var precis som den artikeln var den pusselbiten som fattades, efter det kunde jag helt plötsligt använda alla de andra fakta jag hade också. Sen vet jag inte vad det egentligen resulterade i, men det går att läsa här nedanför.
Analysdel:

”Färre storslagna deklarationer och mer praktiskt och konkret samarbete är vad EU behöver i kampen mot terror […].”
- Storbritanniens inrikesminister Charles Clarke
-
Den 13 juni 2002 fattade Europeiska Unionens råd ett rambeslut angående bekämpning av terrorism. Med rambeslut menas ett beslut eller en lag med endast allmänt hållna regler, ramar. Ett rambeslut sätter principer, mål och riktningar, men den närmare utformningen av lagar överlämnas åt andra, vanligtvis regeringen i landet . Detta rambeslut kom till efter att rådet fått in många förslag på hur terrorism ska bekämpas, främst efter 11: e september 2001, då terrorattackerna i USA skedde. Man tyckte även att det var dags att göra någonting åt inskränkningarna på de mänskliga rättigheterna, som pågick på olika ställen runt om i EU. Man fattade då detta rambeslut, för att terrorism anses vara en av de allvarligaste överträdelserna av EU: s principer, vilka är mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Varje punkt i rambeslutet börjar med ”Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för…” vilket ju visar på att medlemsländerna själv får utforma lagarna, bara de innehåller åtgärder för det som står i rambeslutet.
Sen kan man ju tolka detta rambeslut ”lite som man vill” utifrån de ramar som har satts upp. Se på Storbritannien efter attackerna i Londons tunnelbana i juli. Där ställer man nu mänsklig integritet mot landets säkerhet. Brittiska regeringen har lagt fram nya förslag för att öka säkerheten i landet, bland annat att det ska bli möjligt att i alla medlemsländer i EU lagra tele- och datatrafik (dock inte innehållet, utan uppgifter om trafiken) . Även Spanien och Frankrike stödjer detta förslag. I FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att ”myndigheter och andra får inte utan anledning och förklaring blanda sig in i människors privatliv, kontrollera deras familj, bostad eller brevväxling”. Inte för att jag tror att regeringen kommer kolla varje enskild människas brev eller dator, men det kan vara något att ha i åtanke.
Storbritannien vill även att Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna ska ändras, så att misstänkta terrorister ska kunna utvisas även till länder där de kanske kommer att utsättas för tortyr . Sverige är dock kritisk till detta. Justitieminister Thomas Bodström påpekar att samtidigt som vi måste bekämpa terrorism så förbjuder Europakonventionen att utvisa människor till länder där de hotas med tortyr. Det finns dock ett tillägg i förslaget från Storbritannien, att man skulle få utvisa personer till deras hemland efter garantier om human behandling . Storbritannien tycker också att personer ska kunna bli häktade på obestämd tid utan att få veta vad de egentligen misstänks för. Det låter skumt, tycker jag. Där blir det en balansgång på väldigt smal lina, det gäller verkligen att inte missbruka detta, om det genomförs.
Även Danmark håller på med en ändring inom den lagstiftning som landet har emot terrorism . Bakgrunden är att det nu finns en ökad rädsla för terrordåd i Danmark, främst eftersom al-Qaida två gånger har antytt att Danmark kan vara nästa europeiska land som kan utsättas för en terrorattack. Rita Katz anser också att det faktiskt existerar ett ökat hot mot Danmark. Orsaken kan vara att Danmark fortfarande har kvar sina trupper i Irak, även fast det sades att trupperna skulle dra sig tillbaka i slutet av juni. Lagen skulle bli sådan att polisens underrättelsetjänst skulle få större befogenheter, kameraövervakningen på offentliga platser skulle öka och straffen för terrorism skulle bli hårdare, för att visa andra människor vad som händer om man utför terrordåd. Jag tror dock inte att skrämseltaktik fungerar särskilt bra när det gäller Danmark, faktiskt. Hur ofta hör man om terrorister som varit från Danmark? Det är inte det danska folket som behöver skrämmas, det är väl, ursäkta fördomen, människorna (en del i alla fall) i mellanöstern, Iran och Irak, som behöver skrämmas. Men såklart, potentiella terrorister finns väl överallt, det kan ju inte skada att skrämma någon? Eller..?
I USA finns ”The Patriot Act 2001”, en från början tillfällig lag (den är inte tillfällig längre, George Bush har gjort den permanent) som säger att man kan, precis som Storbritannien vill, häkta människor på obestämd tid utan att delge dem varför . Kanske vill Blair bli mer lik Bush, men en sak har han i sådana fall missat (glömt, undanhållit, jag vet inte); I ”The Patriot Act” står nämligen också att datoranvändning, telefonsamtal och bibliotekslån kan övervakas utan tillåtelse från en domstol. Det är ett ännu större intrång på Artikel 12 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, tycker jag. Datoranvändning, ok, det låter kanske som det som jag skrev tidigare, att man bara kontrollerar trafiken, eller själva användningen då, hur många som är vid datorn osv. Telefonsamtal och bibliotekslån då. Inkräktar inte det på människors integritet? Även om jag pratar om helt oviktiga saker med en vän i telefonen, så vill jag inte att halva regeringen ska veta om det. Så är det bara.
Integritetskränkande åtgärder som dessa är säkert bra för samhället i stort, det blir säkrare att bo i det landet om alla människor som ser lite misstänkta ut är ur vägen (de kan ju faktiskt vara terrorister), men hur blir det för människorna som råkar vara dem som ser lite misstänksamma ut, utan att vara terrorister? Utan att ens ha slagit ihjäl en fluga, sitter de i fängelse utan att veta varför. Deras stackars nära och kära, alla blir drabbade på olika sätt och kanske tappar de förtroendet för regeringen. Lagen verkade helt ok förut, men nu när man själv är drabbad, då är det inte lika kul längre. Och kommer lagen att gälla för alla? Lek med tanken att en högt uppsatt ledare i ett land vandrar gatan ner med dunjacka och ryggsäck (han kanske har fått för sig att träna mitt i vintern). Ser han inte lite misstänkt ut då? Men kommer han att bli arresterad, alla vet ju att ”han är en hederlig man”? Folk som ser hederliga ut kan vara terrorister och folk som ser misstänkta ut behöver inte vara det.
Hur ser det ut med Sveriges terrorlagar då? Det har gjorts ett tillägg i brottsbalken som säger att om ett brott begåtts i terrorsyfte så betraktas det som allvarligare och får därför längre och hårdare straff. I sin regeringsförklaring sade Göran Persson att militär personal ska kunna ställas under polisens befäl och hjälpa dem vid ett allvarligt hot. Person lovar också att dolda mikrofoner (s.k. ”buggning”) ska stå till polisens befogande samt att DNA-registret ska utvidgas .
Avslutning:

Har då alla länder inom EU samma terroristlagar?
Svaret på min fråga blir inte svart eller vitt, det blir lite mittemellan. Beror på hur man ser på saken, men i stort så blir svaret ja, alla länder inom EU har samma antiterroristlagar eftersom det finns ett rambeslut som medlemmarna ska följa. Sen inom varje land får man ju fatta egna beslut inom ramarna på detta rambeslut, och ser man det så kan man väl säga att alla länder inom EU inte har samma antiterroristlagar.
Jag tycker det verkar vara en bra idé detta med rambeslut, om bara alla medlemmar kan ta sitt ansvar och följa detta och sätta upp lagar som ska representera varje punkt i Europarådets beslut. Det hade varit fel av EU att sätta upp riktiga lagar, som varje land skulle ha blivit tvungna att följa till punkt och pricka. Då hade det nog blivit svårt för länderna att följa allting, men det här beslutet ger utrymme för länderna att ”skräddarsy” deras egna lagar med ledning från EU. Problemet kan väl bli om ett eller några länder inte har gjort vad som lovats, inte stiftat en ny lag eller ändrat en gammal så att det passar in i rambeslutet, då antar jag att de andra medlemmarna blir sura och landet eller länderna som inte gjort vad de skulle kanske blir lite utstötta.
Enligt mig så tycker jag det ändå verkar som om alla medlemmar inom EU har ändrat eller håller på att ändra sina lagar så att det ska stämma överens med vad som sägs i rembeslutet. Danmark är på väg, Sverige har gjort lite förändringar redan och Storbritannien är också på god väg att ändra. Det lutar åt det håll där terrorismen får svårare och svårare att få ett grepp om våra liv. Det kommer alltid att finnas, och har väl alltid funnits, personer och grupper som inte är nöjda med diverse saker i samhället, som vill opponera sig mot någonting. Det kommer vi nog inte ifrån, men vi kan försöka stärka våra nätverk mellan de länder som jobbar i antiterrorsyfte. Blir de hälften så starka som terroristernas är nu så har vi kommit långt. Det är fortfarande en bra bit kvar till det blir så, men detta beslut inom EU är del i det nätverk som jag tror tillslut, om det fortsätter åt samma håll hela tiden, kommer att övervinna terrorn. Nog för att det går sakta, men man ska skynda långsamt, även i brådskande situationer.
Samtliga artiklar jag har hittat har varit, utifrån vad jag tycker, objektiva och bara rätt och slätt informerat mig om det som stått i artikeln. På SR: s hemsida, där jag hittade den mest användbara artikeln, kan man läsa att ”Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion”. Sen kanske en källa inte kan vara helt absolut objektiv, det finns väl alltid dolda värderingar gömda i någon mening, men i huvudsak är SR bra på det sättet, att dom är objektiva.
EU-stafetten är som sagt på uppdrag utav regeringen, så den tvivlar jag inte alls på. Inte utifrån perspektivet att jag vill ha reda på saker om Sverige. Sidan kanske inte är lika bra om man vill veta något om Tyskland, uppdraget kom ju från den svenska regeringen. Jag ville dock bara ha allmän fakta om EU därifrån, och då funkar det alldeles utmärkt.


FN: s allmänna förklaring om de m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Terrorism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Terrorism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5135 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×