Versaillesfreden

29 röster
66582 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

I första världskrigets slutskede, Versaillesfreden, var många länder iblandade och fredsavtalet ansågs av många vara grunden till andra världskriget. Amerikanarna var neutrala fram till våren 1917, då USA:s fartyg blev drabbade i attacken mot Pearl harbour. Amerikanarnas syn på kriget vände och de gick med i Ententen, som var en allians mellan Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Tillsammans blev Ententen allt starkare och Centralmakterna, Tyskland, Österrike – Ungern och Bulgarien hade inte mycket att säga till om. Efter kriget var fredsavtalet ett faktum och pga de hårda straffen mot Tyskland kunde nazismen och revanschismen träda fram.

Syfte och frågeställningar

Det jag vill komma fram till i mitt arbete är vilka länder som fredsavtalet berörde, och vilka länder som var med och ställde krav. Folket i Tyskland hur agerade de? En annan sak som är viktig att veta är vilka krav man ställde på Tyskland, och vad var konsekvenserna? Och hur kom det sig att västmakterna kunde gå till anfall utan att lida av stora förluster, som Tyskland gjorde. Därför är mina frågeställningar:

• Vad innebar egentligen detta fredsavtal, och hur berördes Tyskland?


• Vad var det som gjorde att västmakterna kunde anfalla och pressa tillbaka Tyskland, och slutligen besegras?


Avgränsningar

Jag har valt att fokusera på dessa frågeställningar. Därför är de mer detaljerade än vissa andra saker. Men jag tror inte arbetet blir sämre av det. Jag tar inte bort annan fakta, utan bara utelämnar smärre detaljer.

Metod och material

I detta arbete har jag valt att arbeta med boken Perspektiv på historien A av Hans Nyström och Örjan Nyström, ytterst lite kommer från Internet eftersom böcker är en mycket säkrare källa. Boken Perspektiv på historien A har varit en värdefull källa till mitt arbete då jag inte hittat mycket information i andra böcker om mina ämnen.Krigets slutskede

USA var neutrala i kriget fram till våren 1917. Det amerikanska folket tyckte att det var en sak mellan européerna och den amerikanska politiken var alltså isolationistisk, dvs att de inte vill lägga sig i vad som händer på andra kontinenter. Den amerikanska presidenten Woodrow Wilson försökte vara fredsmäklare, men USA lånade ut och finansierade både Storbritannien och Frankrike och när amerikanska fartyg drabbades så vände deras synpunkter på kriget och gick med i Ententen. Det fanns två pakter under denna tid, Ententen var den ena och där ingick; Storbritannien, Frankrike, Portugal, Italien, Grekland, Serbien, Rumänien, Finland, Ryssland och nu USA.
Den andra pakten var Centralmakten; Tyskland, Österrike-Ungern, Bulgarien och Turkiet. Ryssland, som var ett av de största länderna i Ententen gick med på ett fredsavtal med Tyskland. Detta var pga att kommunisterna hade tagit över och tsaren klivit år sidan. I och med detta kunde Tyskland flytta över stora trupper till västfronten och förstärka där. Tyskland ville förstärka sina trupper på västfronten innan USA blev allt för övermäktiga och trycket för stort. Tyskland inledde sedan en tok-offensiv i mars 1918 vid floden Somme, norr om Paris. Det var första gången som en angripare lyckades vinna ny terräng och slå sig igenom motståndarnas försvarslinje, under skyttegravskriget. Men detta var till priset av stora förluster. Sommaren 1918 skeppades en och en halv miljon amerikanska soldater till Frankrike. Nu hade västmakterna dessutom en ny vapenteknik. Bepansrade stridsvagnar som stod emot skotten från kulsprutorna ledde till att de kunde gå till anfall utan att lida så stora förluster. De tyska trupperna pressades tillbaka lägst hela fronten och deras stridsvilja var minimal. De tyska förlusterna bidrog sedan till den så kallade ”dolkstötslegenden”.


Dolkstötslegenden

En man vid namn, ”General Ludendorff” påstod att det var de civila politikernas fel att armén att den tyska armén givit upp, trots att armén var obesegrad. Att de hade huggit en dolk i arméns rygg, vilket inte var sant. Generalerna själva hade uppmanat politikerna att söka fred, då de såg att det militära läget var i kris. Folket strejkade, demonstrerade och gjorde upplopp, bara för att visa att de var trötta på svält och uppoffringar. Socialdemokraterna och liberaler fick ta över regeringsmakten efter att Kejsar Wilhelm II lämnat över makten. Den 9 november 1918 abdikerar han och flyr utomlands. Två dagar senare var Tyskland nedbrutet och kapitulerat.
Dolkstötslegenden blev en långvarig börda och påverkade starkt det tyska folkets förtroende för den unga demokratin. Nationalismen fick främst fäste i militära och konservativa kretsar och kom att spela stor roll i den nazistiska propagandan mot judar, liberaler och marxister.Versaillesfreden

Efter kriget inledde man fredförhandlingar, detta var våren 1919. Segermakterna samlades i Versailles och det var USA:s president Wilson, brittiske premiärminister Lloyd George och Frankrikes konseljpresident Clemenceau som hade hand om förhandlingarna. Det kommunistiska Ryssland utelämnades. President Wilson presenterade en mild och behaglig fredsplan för de besegrade staterna. Medan England och Frankrike en hårdare, speciellt Frankrike. Frankrike ville sätta stopp för att Tyskland aldrig mer skulle kunna gå till attack mot ett grannland. Detta kom till att bli en kompromiss med flera svagheter. Frankrike fick igenom nästan alla deras krav när det gällde Tyskland. Fredsavtalet innebar att;

- Tysklands armé begränsades till 100 000 man, vilket var otroligt lite. Man fick inte heller ha några stridsvagnar, ubåtar, ingen gas eller flygplan.

- De var tvungna att lämna ifrån sig viktiga landområden till Polen, Danmark och Frankrike. Plus alla deras kolonier.

- Fredsavtalet innebar också att Tyskland skulle stå som ensamt skyldiga till kriget och dess konsekvenser.

- 138 miljarder guldmark fick betalas i skadestånd.


Tyskland skrev på fredsavtalet under protest. De tyckte detta var förödmjukande och orättvist.
Wilson strävade efter att försöka få länderna i Östeuropa självständiga i hans fredsplan. En rad nya stater bildades efter att Ryssland berövades landområden i väster och det habsburgska väldet splittrades. Under 1700-talet blev Polen uppsplittrat av stormakterna runt omkring. Men nu återuppstod Polen som ett självständigt land. Länge ville man ha ett sydslaviskt rike som styrdes av Serbien, det var en viktig punkt att uppnå i och med krigsutbrottet 1914. När då Jugoslavien bildades fick man ett sådant rike. Det fanns en etnisk minoritet, i nästan alla nya Östeuropeiska stater, som mer eller mindre var missnöjda. Vilket kom att bli framtida problem. Wilson hade ett mål, han hade hoppas på att efterkrigens Europa skulle bestå av ren demokrati. Det såg till en början bra ut. Runt 1920 var nästan alla parlamentariska demokratier. Oftast för att folket ville det i samband med krigets slutskede. I Versailles beslöt man att bilda Nationernas Förbund (NF) för att hålla denna fred vid liv. Man skulle nu lösa alla internationella konflikter med förhandlingar istället för att kriga. Folkets slagord var ”Aldrig mera krig!” och sammanfattade de flesta människors förhoppningar i framtiden.


Avslutning

Sammanfattning och slutsats

Innan våren 1917 var USA neutrala, men när deras fartyg drabbades vände deras synpunkt på kriget och gick med Ententen. Tyskland hade fullt upp med Ryssland under den tiden, men Tyskland och Ryssland slöt en fred vilken gjorde att tyskarna kunde flytta över stora delar av trupper till västfronten och kriga mot Ententen. Tyskarna kunde inte länge hålla emot eftersom västmakterna hade en ny stridsmetod och en ny vapenteknik. I och med detta kunde tyskarna pressas tillbaka för att sedan kapitulera. General Ludendorff påstod att det var politikernas fel att armén gett upp. Han påstod att de hade stuckit en dolk i ryggen på armén. Detta var inte sant eftersom det var generalerna själva som hade bett politikerna att söka fred då de insåg att armén var i behov av fred. Efter kriget började man med fredförhandlingar. De stora segermakterna samlades i Versailles och ställde de hårda kraven. Frankrike var ett av de länder som fick igenom nästan alla deras krav. Tyskarna fick betala stora summor i skadestånd, deras armé reducerades till bara 100 000 man och man fick även lämna ifrån sig stora och viktiga landområden. Dessutom lades hela skulden för kriget på Tyskland. Tyskarna skrev på fredsavtalet, men under protest. En rad nya självständiga stater bildades och Europa var nu nästan helt demokratiskt.Egna ord

Jag tror att freden i Versailles var en av de indirekta orsakerna till andra världskriget. Om inte Tyskland ställts inför så hårda krav i fredsavtalet, skulle inte nazisterna kunnat ta makten i Tyskland. Revanschlusten och de nationalistiska stämningarna skulle ha uteblivit. Detta var ett av misstagen, istället för att trampa ner de besegrade så borde man hjälpa de upp istället och försöka bygga upp landet. På så sätt kanske man slipper detta hat, och därmed slipper man krig. När Hitler tog makten utnyttjade han situationen, han visste nämligen att de länder som hade varit med och bestämt straffen hade dåligt samvete för de hårda straffen, där...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Versaillesfreden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-03-09

    mycker BRA:D:D:D:D::D:D::

  • Inactive member 2010-04-29

    HAHA dina egna ord.. kasst!

  • Inactive member 2018-11-28

    Tack

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Versaillesfreden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5333 [2024-05-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×