S=at²/2

4235 visningar
uppladdat: 2006-01-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning
Att vi skulle lära oss använda formeln s=at²/ 2 på olika sätt, samt vad den har på olika användningsområden.

Teori
T=√2s/ a

A=2s/ t²

S=at²/ 2
Hypotes
• Att jag skulle hinna fånga linjalen under en sekund.
• Att bilen är snabbare än mig.
• Att taket är ca 3m.

Utförande
Ex 1
Material: linjal
Jag lät Hampus hålla linjalen vid 30 cm medan jag placerade min hand vid 0 cm strecket. Jag måste fånga linjalen så fort jag kan när Hampus släpper den, utan att flytta min hand. Jag gjorde försöket 5 gånger.

Ex 2
Material: Måttband och tidtagarur.
Jag mätade upp en sträcka på 15 m ute på skolgården och Hampus mätade tiden det tar för mig att springa dessa 15 m.

Ex 3
Material Tidtagarur och en boll.
Jag tog en tennisboll och släppte den från klass rummets takhöjd och mätade falltiden. Försöket upprepades några gånger till.

Resultat
Ex 1: t = √2s/ a
t = √2*14 / 9,82
= 1,69 s

Ex 2: a =2s/t2
a =2*15/ 4,032
a = 1, 85 m/s2

bilens acceleration är:
a =(v-v0 ) / t
a =100-0 /8,5
a =11,8 m/s2

Ex 3: s =at2/2
s =(9,82*0,78) / 2
s =2,99 ≈ 3 m

Felkällor:
Ex 1
Jag tror att de avrundningar jag har gjort kan ha påverkat resultatet.
Ex 2
Ett av de största hindren för höga hastigheter är luftmotståndet och det är ofta svårt att bortse från inverkan av luftmotståndet. Jag tror att lftmotståndet har på något sätt påverkat den tid det tar för mig och springa dessa 15m..

Diskussion:
Enligt mina beräkningar i rapporten är t =1,9 , a =1,85 och s =2,99.
Det är svårt att jämföra vad som stämmer med vad jag fick, men jag får lita på det resultatet jag fick.

Sammanfattning:
Ex 1: Jag skulle mäta upp falltiden genom att göra ett experiment där en kamrat släppte ett linjal och jag skulle försöka fånga linjalen utan att flytta handen
Ex 2: jag skulle beräkna ut a, genom att springa 15 m, medan en kamrat hålla en klocka och beräkna...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: S=at²/2

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-06-09

    det här liknar mer en labrappo

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-05]   S=at²/2
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5538 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×