Uppsats - The Simpsons

5 röster
39606 visningar
uppladdat: 2001-04-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
THE SIMPSONS

En analys av den animerade TV-serien.

Henrik Andersson
2:2b, 320
Mobila Gymnasiet
Svenska B
VT 2000
Sammanfattning

The Simpsons, vinnare av 10 stycken Emmys, utmärkt till världens bästa TV-serie genom tiderna, har du någonsin undrat hur det kommer sig? Det är ytterst sällan något animerat, varken film eller serie, för vuxna ges ut. The Simpsons är alltså ett stort undantag, varför är den så populär? Genom att analysera serien har jag lyckats tillfredsställa den undran som gnagt inne i mitt huvud länge. The Simpsons är en samhällskritisk serie, den innehåller en stor portion av ironi och har till och med lyckats med att reta upp självaste USA:s president. Den handlar om en typisk medelklassfamilj i en typisk amerikansk småstad. Att den skildrar samhället har blivit en av ingredienserna i Matt Groenings framgångsrecept, eftersom vi alla är en del av samhället. När tittaren ser ett samhälle, så pass välgjort som i The Simpsons känner den igen sig, när sedan serien driver med just det samhället skrattar tittaren. Framgången är ett faktum.

Innehållsförteckning:


Sammanfattning

Innehållsförteckning

1. Inledning sid 1
1.1 Bakgrund sid 1
1.2 Syfte sid 1
1.3 Frågeställningar sid 1
1.4 Metod sid 1

2. Resultat sid 2
2.1 Bakgrund sid 2
2.2 Handling sid 2
2.3 Analys sid 2

3. Diskussion sid 6
3.1 Vad vill serien säga? sid 6
3.2 Varför är serien animerad? sid 6
3.3 Varför är serien så populär? sid 7

4. Litteraturförteckning sid 10
4.1 Böcker sid 10
4.2 Tidningar sid 10
4.3 Internet sid 10
4.4 Video sid 10
4.5 Avsnitt av The Simpsons sid 10
4.6 Bilagor sid 101. Inledning

1.1 Bakgrund

Det finns nästan inga animerade filmer eller serier som inte riktar sig till barn i västvärlden. I Japan däremot är de så kallade anime filmerna otroligt stora, där finns det alltifrån romantiska komedier till actionthrillers i animerat format. Så varför associerar nästan alla till barn när de föreställer sig animerad film? Personligen så älskar jag animerad film och tycker det är mycket synd att det finns så lite av varan här i väst. Men så finns det The Simpsons, en utav världens populäraste TV-serier, och den är animerad. Väldigt många anser att den är den bästa TV-serien någonsin. Vad är det som gör att den är så populär? Det är en fråga jag ofta undrat över och jag såg detta arbete som min chans att försöka ta mig djupare in i ämnet samt att kunna förstå det bättre och därigenom hitta en förklaring. Och detta är vad jag har gjort.


1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att förklara vad det är som gör den animerade TV-serien The Simpsons så populär.


1.2 Frågeställningar

För att uppnå mitt syfte har jag arbetat efter följande frågeställningar.

1. Vad vill serien säga?
2. Varför lämpar det sig så bra att säga detta med animation?
3. Varför är den så populär?


1.3 Metod

För att uppnå mitt syfte har jag arbetat med en del olika metoder.

Jag har sett en mängd avsnitt av serien, nästan alla, sedan har jag använt mig av en deskriptiv metod för att beskriva handlingen och bakgrunden. Därefter har jag gått djupare in i sammanhanget och använt mig mer av den analytiska metoden då jag har analyserat serierna. Aktant metoden har kommit väl till pass då jag har analyserat karaktärerna i serien.

Sedan har jag även studerat en mängd tidningsartiklar och en bok om animerade serier och animerad film. I och med detta har jag fått en djupare inblick i sammanhanget samt en klarare bild av varför denna serie är så populär.
2. Resultat

2.1 Bakgrund

The Simpsons är en animerad serie från USA, den skapades av Matt Groening. Den visades i korta sekvenser i Tracey Ullman Show i slutet av 1980-talet. Den blev mycket populär och den 14 januari 1990 startade den första ”riktiga” säsongen igång i USA. Serien spreds till Sverige där den dock sändes dubbad av TV3 under barnprogram tid. Eftersom serien inte är ett barnprogram tog det tid innan den blev riktigt populär i Sverige.


2.2 Handling

Serien utspelar sig i nutid i den lilla staden Springfield, där bor familjen Simpson, som består av fadern Homer Jay Simpson, 36 år, modern Marjorie "Marge" Simpson, 34 år, sonen Bartholomew "Bart" Jo-Jo Simpson, 10 år och döttrarna Lisa Marie Simpson, 8 år och Margaret ”Maggie” Simpson, 2 år. Familjen Simpson är huvudfigurerna i serien, men en trogen tittare lär även känna många av de andra invånarna i staden. Homer arbetar hos den största arbetsgivaren i staden, kärnkraftverket. Marge är en ansvarstagande hemmafru och stannar hemma med Maggie, medan Lisa och Bart går till skolan. Lisa är otroligt smart och duktig i skolan, Bart däremot är usel i skolan och ägnar sig mest åt diverse bussträck. I serien får vi följa familjens vardag. Människorna i serien är gula istället för vita och det brukar pratas om ”den gula familjen” när man pratar om Simpsons.


2.3 Analys

"En halvtimme full av parodier över det amerikanska samhället. Serien driver med ultrakommersiell teve, sätt-dem-i-elektriska-stolen-moralen, farsartade rättegångar och allt annat som USA-antagonisten inte gillar. Gammelkommunister i Ryssland har säkert alla avsnitt bandade."

Så beskriver Andreas Utterström, kulturskribent för Nerikes Allehanda, ”The Simpsons” och det är sannerligen en träffsäker beskrivning. The Simpsons är en starkt satirisk serie som driver med hela det amerikanska samhället. Och vapnet som The Simpsons använder är humor, med en mängd olika humoristiska stilfigurer hänförd serien tittaren.

The Simpsons – en grekisk komedi?
Det som kännetecknade de gamla grekiska komedierna, som hölls till vinguden Dionysos ära, var att de var folkliga, utspelade eller anspelade på samtiden. De innehöll samhällskritik och sex, groteska gestalter var även mycket vanliga och det var de lägre samhällsklasserna som skildrades. Utöver detta var det endast manliga skådespelare och de bar ofta både masker och lösfallos.

Om vi jämför detta med The Simpsons ser vi att det mesta stämmer överens, serien är folklig och utspelar sig i samtiden. Den inte bara utspelar sig i samtiden utan, som vi rean konstaterat, innehåller en stor mängd samhällskritik. Sex är även ett vanligt inslag i The Simpsons, dock så tillhör familjen Simpson medelklassen. Groteska typer däremot, finns det många i The Simpsons. The Simpson är en modernisering av den gamla grekiska komedin, det finns nu även kvinnliga skådespelare (som faktiskt även spelar vissa av männens roller, eller röster, exempelvis Barts röst görs en kvinna), masker finns givetvis inte eftersom det är en animerad serie och inget skådespel.

Ironi, parodi och satir
Serien är fylld av kritik mot det mesta i samhället, men en sak som förekommer ofta är kritik mot televisionen. T.ex. i avsnittet ”Itchy and Scratchy: The Movie”, då Bart inte får se en film på bio försöker han att se positivt på det hela och säger ”Nothing can compete to a young boys fantasy” (som betyder ingenting kan tävla med en ung pojkes fantasi), sedan dyker det upp en tankebubbla där de två huvudkaraktärerna står bredvid varandra utan att det händer någonting alls, Bart ger upp efter en stund med en uppgiven suck. Med detta vill Groening visa att vi tittar alldeles för mycket på TV vilket medföljer att vi förlorar vår fantasi och förmågan att tänka själva. Det är ofta på detta sätt som kritiken framförs i serien, genom liknande ironiska scener. Satir och ironi är mycket vanliga inslag i serien och förekommer hela tiden. En annan stilfigur, som i och för sig är en form av ironi, är den romantiska ironin som vi känner igen från bland annat Ibsens "Peer Gynt" (där Ibsen t.ex. låter en av personerna säga "man dör inte mitt i femte akten"), återgivs även i The Simpsons. Till exempel i avsnittet "Boy Scoutz ’N The Hood", då Lisa, Bart och Homer tittar på ett tecknat program och Bart klagar på att det inte är realistiskt. Lisa påpekar då att ”Oh,Bart, cartoons don´t have to be 100% realistic." (det betyder "tecknade filmer behöver inte vara helt realistiska"), Homer går då förbi och nynnar utanför fönstret fastän han även sitter i soffan och tittar på TV:n.

Parodier är ett vanligt uttryckssätt för Matt Groening att visa sin kritik mot samhället, han parodierar olika situationer som kan uppstå i livet. Men det är inte bara samhället han parodierar utan gärna så gör han parodi på kända TV-program och filmer. Ibland som ett helt avsnitt som en parodi på en film, ”Cape Fear” är ett sådant avsnitt, det är givetvis en parodi på filmen ”Cape Fear”. Filmparodierna kan även förekomma som korta små scener i ett avsnitt, som i avsnittet ”Two Dozen and One Greyhounds” där två kärleksfulla hundar sitter och äter köttbullar och spaghetti, precis som i filmen ”Lady och Lufsen”, samma situation som i ”Lady och Lufsen”, det vill säga de äter på samma spaghetti. Dock så börjar de bråka om det istället för att pussas som i ”Lady och Lufsen” detta avsnitt i sig är en parodi på filmen ”Pongo och de 101 dalmatinerna”. Parodin kan även förekomma endast i titeln på själva avsnittet, utan att ha något att göra med vad som händer i det. Ett exempel på det är "Boy Scoutz ’N The Hood" som jag även nämnt ovan, vilket är en parodi på filmtiteln ”Boyz ’N The Hood”, avsnittet och filmen i övrigt har inga likheter.

The Simpsons utspelar sig i nutid, förutom tillbakablickar som då oftast är när Marge och Homer var unga. Ingen tid förflyter under serien, trots att serien varit igång i mer än 10 år så är alltså fortfarande alla lika gamla. Seriens fabel kan sammanfattas som att beskriva en ”vanlig” vardag för ”vanliga” människor, det är nämligen detta som görs i varje avsnitt, även om deras äventyr kanske inte skulle klassas som vanliga för oss. Motivet kan delas upp i två delar, dels är motivet en familjesituation mellan familjemedlemmarna och dels är det en samhällssituation om hur en familj passar in i samhället.

Det samhällsskikt som serien mest inriktar sig på är medelklassen, dock så beskrivs även de andra klasserna, men oftast görs detta när familjen Simpson som är ifrån medelklassen, på något sätt kommer i kontakt med de andra samhällsskikten. Till exempel i avsnittet ”Scenesfrom the Class Struggle in Springfield”, där familjen blir inbjudna till Springfields exklusiva golfklubb, där alla medlemmar tillhör det övre samhällsskiktet. Mycket trubbel uppkommer då familjen Simpsons skall försöka passa in bland dessa människor. Denna klasskillnad och strävan efter att tillhöra de högre klasserna är vanlig i samhället och sammanfattas mycket bra i meningsutbytet mellan Lisa och Marge. När Lisa säger ”The rich are diffrent from you and me”, svarar Marge med ”Yes they’re better” varefter hon möts av en förundrad blick från sina familjemedlemmar.


Stereotypa karaktärer
The Simpsons är en ”stereotyp-baserad” TV-serie; de medverkande karaktärerna i ”The Simpsons” är enorma stereotyper av olika personligheter, den lilla staden Springfield, där karaktärerna bor, är en stereotyp på den typiska amerikanska småstaden. Och själva familjen Simpson är en stereotyp på den amerikanska medelklassfamiljen. Springfield har alla olika komponenter som finns i den typiska amerikanska småstaden. Nedan följer en beskrivning av de mest betydande karaktärerna i serien, vad det är som kännetecknar dem och vad de har för roll i serien. Jag börjar med att beskriva den typiska medelklassfamiljen, familjen Simpson:

Homer är den slappa pappan i familjen, han är för att tala klarspråk dum i huvudet. Han arbetar på stadens kärnkraftverk, där han sitter och sover mellan kafferasterna. På sin fritid sitter han mest och dricker öl på Moe’s, som är den lokala puben. Men dock så älskar han sin familj och sätter den alltid i första hand när det verkligen gäller.

Mamman Marge är hon som tar ansvaret och håller ihop familjen. Hon stannar hemma varje dag, städar och tar hand om Maggie. Marge är av de övriga invånarna i Springfield klassad som otroligt tråkig, eftersom hon på alla stadsmöten tar upp saker som borde förbättras osv. hon är nämligen den enda som egentligen bryr sig. Marge symboliserar den typiske amerikanska hemmafrun.

Barnen i familjen är mycket olika, bror och syster är varandras motsatser. Bart, sonen, är 10 år och är den typiska sonen, en stereotyp av en busunge som inte bryr sig om skolan utan ägnar sig åt diverse bussträck istället. Barts syster Lisa är 8 år och överdrivet smart. Hon är en plugghäst utan vänner som dock inte lider alls utav det utan alltid är lika glad om hon får gå i skolan. Hon är överdrivet smart och vet allt och lite till. Den andra dottern Maggie som är 2 år har varken lärt sig att prata eller gå.

Springfields statsmakt symboliseras av Chief Wiggum och Mayor Quimby. Chief Wiggum leder Springfields totalt korrupta poliskår medan Mayor Quimby är stadens borgmästare. De är båda totalt inkompetenta, korrupta och har en starkt apatisk inställning till sina yrken.

Men den som verkligen styr Springfield är stadens rikaste man, Montgomery Burns (Mr Burns), som äger kärnkraftverket där halva stan jobbar. Mr Burns är en grovt överdriven beskrivning på den typiska råkapitalisten. Det som Mr Burns är intresserad av är pengar och han gör allt för att skaffa dem. Han har över huvud taget inga som helst skrupler i kroppen och bryr sig inte om någon annan än sig själv. Mr Burns symboliserar den elake chefen och den onde kapitalisten som alla i staden hatar.

Ett bra exempel på Mr Burns elakhet och girighet är i avsnittet ”Who shot Mr Burns?”, där Mr Burns kommer på en plan som gör att han kan tjäna oerhört mycket mer pengar. För att sälja mer el skall han förgöra sin värsta konkurrent, solen. Mr Burns bygger ett enormt stort parasoll som försätter hela staden i mörker. Något som väcker ilska hos befolkningen men ingen vågar ändå göra något mot honom.

Skolan som barnen går till, Springfield Elementary, är en skola nästan helt utan pengar. De fattiga barnen har lektioner som hålls av likgiltiga lärare. Den enda som egentligen bryr sig om skolan är Seymor Skinner (Principal Skinner), som är rektorn, han är den typiska auktoriteten, totalt torr, byråkratiskt, fyrkantig och helt befriad från humor.
Skolan kryllar av stereotyper, t.ex. finns det stereotypa plugghästar som Lisa Simpson och Martin Prince, stereotypa värstingar som Jimbo Jones, Kearny och Nelson. Stereotypa Nördar som Millhouse. Lunchlady Doris är den typiska mattanten som röker samtidigt som hon slafsar ut näringsbefriad mat till eleverna.

Det finns självklart en kändiselit med diviga och arroganta kändisar som t.ex. Kent Brockman, Reineer Wolfcastle och Krusty The Clown. Dessa driver den kommersiella typen av TV-underhållning, det vill säga de bryr sig om att tjäna pengar själva och skiter i underhållningsvärdet.

Alla dessa personer, plus många fler, bidrar till att skapa ett samhälle som liknar ett samhälle som tittaren själv kan känna igen. När tittaren ser den korrupte polischefen så känner den kanske igen sig från sin egen hemtrakt, genom att överdriva dessa karaktärer kan författaren fånga uppmärksamheten och få tittaren att känna igen sig, tittaren skrattar då åt sitt eget samhälle lika mycket som åt TV-serien.
3. Diskussion

3.1 Vad vill serien säga?

Som jag redan har beskrivit i det föregående kapitlet så är The Simpson en samhällskritisk serie. Så varför kritiserar de samhället så mycket? Är det kanske för att de vill reta upp folk? Eller för att de vill väcka uppmärksamhet på bristerna i samhället så att det kan förbättras? Kan det vara så att de bara gör det för att det är roligt?

Jag tror att Matt Groening ville göra en rolig serie, men jag tror inte att det är den enda anledningen till att det är så pass ironiskt mot samhället. Utan det ligger förmodligen en tanke bakom det hela. ”Jag kan knappt fatta att vi retat upp folk så här länge” , sa Matt Groening efter att The Simpsons passerat ”Flintstones” (en känd amerikansk animerad serie som riktar sig till barn) rekord om längst gående animerade serie. Detta tyder på att han är väl medveten om den kritik hans serie utsöndrar och att han har ett motiv med detta. Dock tror jag inte att han gör det bara för att reta upp folk utan jag anser att han vill väcka uppmärksamhet mot samhället och till sin serie. Att på detta ironiska vis reta upp folk är ett mycket smart sätt att få uppmärksamhet. Några förbättringar av samhället har han nog inte tänkt sig. Dock så har George Bush (USA:s före detta president), använt Simpsons som ett exempel på att det amerikanska familjen inte är var den har varit; ”Americans should try to be more like The Waltons and less like The Simpsons” (”The Waltons” är en annan amerikansk TV-serie). The Simpsons har lyckats med att få uppmärksamhet mot samhället och till serien. Dessutom så har de flesta av karaktärerna i serien någonting gott inom sig som inte alltför sällan brukar träda fram.

Vad Matt Groening och de andra bakom The Simpsons vill säga med serien är att samhället är inte perfekt, men det viktiga är att vi bryr oss om varandra och har kul, en form av sensmoral alltså.


3.1.2 Varför är serien animerad?

Varför lämpar det sig så bra med att ha en animerad serie till att få fram detta budskap? Jo det finns många fördelar för den här typen av serie om man väljer animerad serie som medium, istället för det vanligare formatet icke animerat.

Eftersom serien består, som jag tidigare nämnt, av stereotypa karaktärer, är det en stor fördel när karaktärerna med utseendet och inte bara personligheten är stereotyper. Animationen ger upphov till att man kan förstärka karaktärsdragen eller rättare sagt överdriva dem. Till exempel den onde Mr Burns som har en starkt överdriven kutrygg, en otroligt lång och spetsig näsa, smala onda ögon och ett alldeles för brett hånfullt smil, vilket får honom att se oerhört ondskefull ut.

En annan fördel är att tiden inte behöver gå vidare i serien fastän den gör det i verkliga livet. Hade The Simpsons bestått av riktiga skådespelare så skulle Bart vara över 20 nu, men i och med att man animerar så kan de stanna i samma ålder alla år. En annan fördel som rör skådespelare är att vem som helst egentligen kan vara med i serien. När president Bush hade uttalat sig negativt mot serien så svarade The Simpsons tillbaka med att låta honom flytta in som granne till familjen Simpson. Sedan drev de med honom i hela avsnittet och han fick tillbaka för gammal ost (”Two Bad Neighbors”). Detta hade aldrig gått att genomföra i en icke animerad serie.

Med alla dessa äventyr som familjen Simpson ger sig ut på skulle även kosta en oerhörd mängd om de var tvungna att göra specialeffekter till en icke animerad serie. I till exempel ett avsnitt, ”Bart vs. Australia”, så är de först i Springfield, sedan filmas Sydpolen, en lava flod som smälter sönder ett samhälle, Australien översvämmas av grodor, till och med Adolf Hitler dyker upp som pensionär i Sydamerika någonstans.

Om nu The Simpsons hade varit en icke animerad serie, så kan vi ställa oss frågan; hade den tolererats då? Den har fått kritik av presidenten men den har fortfarande fått fortsätta. Detta kan vara för att man oftast inte tar lika allvarligt på animerade serier. Det finns heller inga skådespelare som kan ställas till svars på samma sätt som om serien hade varit icke animerad.

Vi kan jämföra The Simpsons med ”South Park”, som är en utav de animerade serier för vuxna som följt i bakvattnet efter The Simpsons genombrott. South Park går ut på nästan exakt samma sak, det är rapp ironisk humor som ofta riktar sig mot samhället. Matt Groenings nya serie ”Futurama” som även den är en animerad serie som riktar sig åt de äldre och har samma typ av humor som The Simpsons och South Park. Animerat är alltså ett format som passar denna typ av humor mycket bra.


3.2 Varför är serien så populär?

Att The Simpsons är en populär serie är det ingen tvekan om, den visas i 60 länder över hela världen och The Simpsons är den av dagens underhållningsserier som har gått längst i amerikansk TV. Homer Simpson har faktiskt även fått sitt namn inpräntat på Hollywood Boulevard bland alla de riktigt stora (icke animerade) filmstjärnorna.

The Simpsons har av ”Entertainment Weeklys” läsare blivit utsedd till den mest populära situationskomedin genom tiderna.

Serien har blivit nominerad till 33 ”Emmy awards”(Som en Oscar eller Grammy för TV-program) och vunnit 10 utav dessa. Serien har även vunnit många, många andra priser från massor av olika håll.

Så vad är det som gör The Simpson så otroligt populär? Det finns olika spekulationer på detta och många är av olika uppfattningar, men nedan skall jag försöka att klargöra dessa så att du kan förstå vad det är som har gjort serien så pass populär som den är.

Giannalberto Bendazzi är expert på animerade serier och animerad film, han har givit ut boken ”Cartoons” där han skriver om nästan alla de animerade serierna och filmerna under det senaste århundradet. Bendazzi menar på att serien blev en sådan framgång tack vare sin vanvördiga humor. Han skriver att eftersom människorna i serien var så fula och extremt vulgära så kunde tittarna känna sig, till sin lättnad, att de var bättre än familjen Simpsons och det menar Bendazzi skulle vara nyckeln till The Simpsons omedelbara framgång.

I det första påståendet har Bendazzi rätt, den vanvördiga humorn var en viktig del i Matt Groenings framgångsrecept. Men jag anser att Bendazzi har fått det lite om bakfoten när han påstår att man känner sig lättad över att vara bättre än familjen Simpson, jag tror snarare att tittaren inser sina egna brister när han tittar på Simpsons. Serien har en stor självdistans och driver med sig själv. I avsnittet ”Another Simpsons Clip Show” så anmärker familjen på att TV-serien de tittar på lurar tittarna genom att klippa ihop gamla avsnitt och lansera det som ett nytt, medan detta avsnittet av The Simpson faktiskt är exakt ett sådant avsnitt. När serien sedan påvisar tittarens egna brister på ett komiskt sätt, medföljer detta att tittaren kan skratta åt sig själv och se sina egna fel med större självdistans.

Seth Sutel, kulturskribent för ”Nerikes Allehanda”, anser att hemligheten bakom The Simpsons framgång är att trots de skruvade förvecklingarna är familjen Simpsons en kärleksfull karikatyr av en helt vanlig familj. Sutel menar att eftersom Homer är totalt misslyckad kan alla känna igen sig i några pinsamheter. Han skriver även att framgången har att göra med det är ett sådant stort miljöombyte, att Matt Groening visar alltifrån de lägsta till de högsta socialskikten. Sutel påvisar att i ett enda avsnitt kan det förekomma referenser till Shakespeare medan det i nästa sekund sitter rapande fyllon och drar billiga skämt. Med detta menar Sutel att framgången ligger i att alla alltid kan identifiera sig på något sätt.

Sveriges största stjärna inom animation är Magnus Carlsson, som till exempel skapat figurerna Lennart och Robin. Han säger så här om sin favorit serie, The Simpsons:
"Den är skriven på olika plan så att barn kan hitta en linje och vuxna några andra".

Vad både Sutel och Carlsson är menar är att serien är så bred så att alla sorters personligheter kan uppskatta serien på sitt sätt. Eftersom den beskriver ett samhälle, och gör det mycket bra också, så kan varje person identifiera sig med någon person eller någon handling. Ett barn som tittar på The Simpsons kan identifiera sig med t.ex. Bart och skratta åt när han målar om lärarnas parkeringsplatser så att lärarna inte kan komma ur sina bilar, medan de vuxna kanske tittar på samma avsnitt och skrattar istället åt hur de sekunderna senare driver med demokratin (”The last temptation of Homer”).

Eftersom serien är animerad så finns det inga speciella skådespelarinsatser, däremot är rösterna viktiga för serien. Dessa är nämligen en mycket stor del av serien, ett år prövade TV3 att dubba serien m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Uppsats - The Simpsons

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-04-26]   Uppsats - The Simpsons
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=555 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×