Specialpedagogik

1 röster
11952 visningar
uppladdat: 2006-03-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
MÄNNISKOR I BEHOV AV STÖD.
Studiearbete 5
Specialpedagogik

När det gäller specialpedagogik så tror jag mig veta att man måste var väldigt tydlig, flexibel och lyhörd för barnets behov. Det som fungerar för det ena barnet kanske inge fungerar för andra. Sen beror det även på vilken sorts handikapp barnet har…
Vi kan börja med ett barn med t ex ADHD För det första kan vi börja med att säga att barn med adhd har svårare att sortera intryck, alltså det är inte att rekommendera att man drar ut barnet på badet eller andra evenemang där det befinner sig mycket folk. Synintrycket för barnet blir ungefär som om du skulle ställa dig mitt på en motorväg och titta åt det hållet bilarna kommer. Bilar som kommer körande mot dig i hög fart, dom kör om dig och du hinner inte ens se vilken färg eller modell de har. Ungefär så har jag förstått att det kan vara för ett barn med Adhd när dom kommer ut i en t ex helt vanlig mataffär. Alltså för att stimulera barnet till lek så se till att utrymmet är lugnt och att det inte rör sig folk runt omkring. Viktigt är att beakta, att barnet vill ha struktur. Samma saker på samma plats alltid. Flytta inte möblerna, plocka inte bort saker. Det märker dom direkt och blir oroliga. Barn med Adhd har inget fel på intelligensen, det är koncentrationsförmågan som i stället tryter. Se till att leken i största möjliga mån handlar om barnets intresse. Kanske gillar barnet vikingar? Det finns böcker på biblioteket att låna. Man kan kanske gå på museer, och titta på utställningar. Men barn med Adhd behöver även utveckla sina sociala kontakter, därför är det viktigt att vara lyhörd för hur barnet för tillfället mår. Om barnet mår så pass bra att det finns möjlighet till lek. Så se även där till att miljön är förhållandevis lugn. Kanske kan släktingar (kusiner) till barnet följa med till badet en dag när man vet att det är relativt lugnt. Börja i liten skala att träna barnet att vara med när det spelas spel. Förklara att när man spelar spel så finns det regler som måste följas. Förklara reglerna noga och svara på barnets frågor. Givetvis spelar det stor roll av vilken grad på sjukdomen det är. Som alla andra barn utan handikapp, Så klarar det ena barnet av en viss sak som en annan kanske inte alls klarar av. Viktigt att man är lyhörd för barnets sinnesstämning, Ibland kan missförstånd uppstå mellan barn med adhd och andra barn. I klassen bör läraren vara observant på sådana konflikter. Det är viktigt att tala med de andra barnen om deras klasskamrats problem. Barn lär sig inte själv att döma andra, det är något dom har med sig i bagaget från umgänge med vuxna.

Om vi tar ett barn med Down syndrom som med alla barn är det även här viktigt att man sätter sig in i situationer som kan uppstå. Det kan komma många frågor i vardagen med barn. I lek med ett barn med Downs syndrom får man vara beredd på att använda hela sin inlevelseförmåga. När man kommunicerar med barn som har Downs’ syndrom kan man tänka på hur man använder sin mimik när man talar till barnet. Om du samtidigt använder gester (samma varje gång) lär sig barnet snabbare vad det är du menar. Barn med Downs syndrom är ett barn med ett barns vilja att leka och lära. Men inlärningen tar längre tid. Man har också en begränsad förmåga att ta till sig informationen. Tänk på att bara säga en sak i taget när du talar med barnet, eftersom närminnet inte är lika utvecklat. Barn med utvecklingsstörning lär sig lättare om man visar och använder riktiga saker. När du talar om bollen, visa den samtidigt. Utelekar i naturen tror jag skulle passa bra för barn med Downs syndrom. Då kan dom se vad man talar om, känna lukta o varför inte smaka. Visa gräset låt dem känna på det. Vid lek inomhus, kan man samtidigt som man övar på ramsor, använda sig av teckenspråk. Sjung med barnet, dansa, hoppa och studsa tillsammans med andra barn. Eller så kan man använda pekskärmsdatorn. Det syftet är att lära sig känna igen bilder, koppla ihop djurläten med djurbilder, föremål med ljud, härma ljud, lära sig föremålens namn, koppla ihop bilder med ordbilder, lära sig läsa ordbilder, att aktivt vara med och mata fram bilderna på dataskärmen. Hur man ska göra för att åstadkomma detta beror på vilken sorts medhandikapp barnet har. . Kan man sitta hjälpligt med stöd, så kan man antingen sitta på en stol eller grensle över en låda med handtag på. Eller så kan man stå och hålla sig i handtaget. Samtidigt som man övar sig på att balansera kroppen tittar på skärmen och för handen mot skärmen.

Detta tycker jag var en intressant uppgift. Så mycket man kom på som kunde göras. Nu vet jag ju inte om mina idéer fungerar i praktiken. Men det skulle vara jättekul om man fick testa dom någon gång. Jag var inne o kollade på Petö metoden. Helt fantastiskt sätt att arbeta på tycker jag. Så vill jag med arbeta. Att träna barnen att få använda sin kropp. Det måste ju kännas fantastiskt när man får se deras framsteg. Säkert är det inte bara framsteg, men i alla fall ett steg i rätt riktning.

Jag var även inne och läste om lekotek. Det låter också väldigt intressant. Det första Lekoteket startades 1963 på Blockhusudden i Stockholm av Evy Blid och Karin Stensland Junker. Det första lekoteket hade utprovning och utlåning av lek - och träningsmaterial enbart till barn med utvecklingsstörning. Under senare tid vänder sig lekoteken även till barn medandra handikapp. Det finns ca ett 70 – tal lekotek i Sverige Lekoteksverksamheten finns numera i ett 40 – tal länder.
Barn som har svårighet att leka med andra barn. Jaa det beror ju på vilka svårigheter man har. Är det ett barn som på grund av familjelivet blivit socialt skadat? Då kan man genom teater få barnet att komma i kontakt med sina känslor igen. Låt barnen skapa sina relationer med andra genom lek, teater och sång. Var med och håll en vägledande hand över situationen. Förklara för de andra barnen, att det finns barn som måste lära sig leka på nytt. Låt de ”normala” barnen hjälpa det skadade barnet, att börja leka aktivt. Utgå från barnets förmågor. Finns det något som han/hon är bra på? Använd detta anpassa materialet så att det lockar till lek , både självständigt och i grupp.

Min personliga åsikt är att barn mår bra av att få vara ute i naturen. Hoppa springa , leka rulla sig på marken. Givetvis förutsätter det hur rörlig man är. Kan man inte alls komma till naturen. Plocka då in naturmaterial till barnen. Låt dem får känna skrovliga kottar, våta löv, mjukt gräs, lukta på blommor, klappa kossor. Även blinda, hörs...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Specialpedagogik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-07]   Specialpedagogik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5794 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×