Abort - En situation som endast en kvinna kan känna till

5 röster
12337 visningar
uppladdat: 2009-03-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

En situation som endast en kvinna kan känna till

Abort

Innehåll:

•1.       Inledning

•2.       Planerat upplägg

•3.       Bakgrund

•4.       Frågeställningar

•5.       Svar på frågeställningarna

•6.       Analys och egna tankar

•7.       Källförteckning

Inledning
Syftet med denna uppgift är att få mer förståelse över den svåra situation kvinnan hamnar i, och att veta mer om hur vanligt detta är samt veta vad som kan göras för att hjälpa kvinnan som gör abort.

Planering
Jag tänkte använda mig av internet och främst gå in på www.wikipedia.com, www.google.se och www.rfsu.se. Hemsidor där jag kan se hur olika människor resonerar och agerar kring ämnet abort. Får jag inte tillräckligt med information eller bra svar vill jag försöka få svar på dem på annat håll, exempelvis låna böcker från biblioteket eller kanske ringa någon som kan upplysa mig, ett sjukhus kanske.

Bakgrund
Hur har det sett ut tidigare, har man alltid fått lov att göra abort?
Kvinnor som blivit gravida även när de inte har velat, orkat eller kunnat ta emot ett barn har i alla tider gjort aborter och försökt skydda sig mot ovälkomna graviditeter genom barnbegränsning. Den ensamstående kvinnan som bar ett oäkta barn i magen drabbades av samhällets repressalier hur hon än försökte lösa situationen. En gravid kvinna hade ingen rätt att behålla sitt arbete som trots den låga lönen som kunde vara en nödvändighet för överlevnad. Abort har straffats hårt exempelvis dödsstraff, straffarbete, spöstraff, tukthus och även fängelse. Om en ogift kvinna födde sitt barn väntade fattigdom, utslagning och skuld. Att kvinnan själv skulle ha möjlighet att kontrollera och bestämma över sin sexualitet var något otänkbart. Kvinnans ¨medbrottsling¨ mannen hon hade haft samlag med efterlystes aldrig och fick därmed inga konsekvenser. [1]

Mina frågor
Vem bestämmer i Sverige om man får göra abort?
Hur är det i andra länder och kulturer?
Finns det någon religion som förbjuder detta?
Hur vanligt är detta i Sverige?
Finns det olika sätt att göra abort?
Hur går det till, finns det negativa bieffekter eller risker?
Hur långt gången får kvinnan vara i graviditeten för att få lov att göra abort?
Hur har det sett ut tidigare, har man alltid fått lov att göra abort?

Svar på frågeställningar

Vem bestämmer i Sverige om man får göra abort?
I Sverige har vi fri abort och kvinnan har rätt att själv fatta beslut om sin kropp. Men det kan vara svårt att ta detta beslut. Många känslor och tankar strömmar genom kroppen. Tvekar du om du vill ha barnet kan det vara bra att prata med någon så att man känner sig så nöjd som möjligt med sitt beslut.[2]Avbrytande av oönskad graviditet förekommer i de flesta kulturer. Det är okänt hur stort det exakta antalet inducerade aborter är världen över, men uppskattningsvis utförs närmare 50 miljoner aborter på år. Av dessa är ungefär 330 miljoner legala och nästan 20 miljoner illegala abortingrepp. Uppskattningsvis avlider cirka 500 000 kvinnor varje år världen över i anslutning till graviditet och förlossning, denna höga siffra påverkas mycket av de illegala aborter som görs och betraktas som onödiga och möjliga att förebygga. I flera östeuropeiska länder blev abort lagligt långt innan västvärlden hade börjat diskutera frågan. År 1920 antog Sovjetunionen som första land i världen en lag som tillät fri abort med villkoret att aborterna utfördes på sjukhus eller klinik av läkare.[3]Det ofödda barnet har i så gott som alla länder och religioner generellt sätt ett människovärde.
Däremot skiljer sig synen åt i flera avseenden när det gäller prevention och abort.
Enligt judendomen anses det individuella mänskliga livet börja vid födelsen. Inom islam anser många att abort eller barnbegränsning går i strid med koranens lära. Den allmänna meningen är att abort eller barnbegränsning är att abort inte bör tillåtas efter 120 dagars graviditet utom när moderns liv ska räddas. Fostret besjälas inte förrän efter 120 dagar. Ofta är det mannen som har det avgörande inflytandet över beslutet. Inom Katolska kyrkan anses prevention/antikonception som en synd. Livet startar redan i befruktningsögonblicket. Accepteras bara om moderns liv är i fara. Trots ett strängt förbud mot abort sker fler aborter per födslar inom katolska länder än jämförelsevis i Sverige där abort är tillåtet enligt lag. Inom Hinduism/buddism är det önskvärt att man aldrig tar ett liv eller skadar det. Ofta följer tillrättavisningar eller någon form av påföljd efter abort.[4]

Hur är det i andra länder och kulturer?

Finns det någon religion som förbjuder detta?


Hur vanligt är detta i Sverige?

Mellan åren 1975 och 2005 har det i Sverige genomförts drygt en miljon aborter (1 019 331).
Under år 2006 utfördes 336 045 aborter och under år 2007 gjordes det 37 205 aborter.
År 2007 utfördes nästan 75 procent av alla aborter före utgången av den nionde graviditetsveckan. 80 procent av dessa utgörs av de medicinska aborterna.[5]

Finns det olika sätt att göra abort?
Det finns olika metoder man använder beroende på hur långt du gått i graviditeten.
Medicinsk abort - Fram till den nionde veckan efter senaste mensens första dag rekommenderas i första hand så kallad medicinsk abort. Aborten utförs i två steg: [6]

 • Aborten inleds med att kvinnan får hormontabletter.
 • En till tre dagar senare får kvinnan andra hormontabletter. Antingen en sort kvinnan kan svälja eller som så kallade slidpiller som skall föras in i slidan.
 • Hormonet framkallar livmodersammandragningar som leder till ett missfall. Om allt går som det ska behöver du inte göra något mer. I sällsynta fall kan det behövas en skrapning.

  Kirurgisk abort -
  Det är också möjligt att göra en kirurgisk abort tidigt i graviditeten, en så kallad skrapning. En kirurgisk abort kan göras till och med vecka 14, men det absolut vanligaste är till vecka 12. Den kirurgiska aborten utförs av en gynekolog med vacuumaspiration under narkos eller lokalbedövning, ibland efter några timmars förbehandling med hormon. Cervix/ livmoderhalsen vidgas mekaniskt och livmodern töms sedan med hjälp av en vakuumsug Om allt går som det ska behöver kvinnan inte göra något mer. Ibland kan det behövas ytterligare en skrapning. [7]

  Sen abort
  Efter den tolfte veckan görs abort med den så kallade två-stegs-metoden som jag skrivit under Medicinsk abort, vilket innebär att man först framkallar abort genom tabletter. Efteråt behöver man ibland också göra en skrapning.[8]

  Hur går det till, finns det negativa bieffekter eller risker?
  Risken för komplikationer är mindre ju tidigare aborten utförs.
  Aborten görs på en kvinnoklinik på ett sjukhus. Kvinnan behöver vara där under drygt en halv dag.

  Eftervård
  Efter en medicinsk abort uppstår en blödning. Den är något rikligare än mens och varar i cirka två till fyra veckor. Efter en kirurgisk abort blöder man oftast inte lika länge.
  För att undvika infektioner ska man inte bada, använda tampong eller ha samlag så länge blödningen pågår. Duscha går bra.
  Graviditetsillamående brukar gå över direkt efter aborten.
  Två till fyra veckor efter att kvinnan genomgått en medicinsk abort kontrollerar en barnmorska eller läkare att graviditeten verkligen har blivit avbruten och att allt är som det ska.[9]

  Risker
  Den vanligaste orsaken till besvär efter en abort är att rester av moderkakan finns kvar i livmodern. När det händer kan du få blödningar som fortsätter i flera veckor.
  Om en undersökning visar att rester av moderkakan finns kvar får du göra en skrapning. Det händer vid tre till fyra procent av alla aborter. Risken är ungefär lika stor vid en kirurgisk abort som vid en medicinsk.
  Den vanligaste komplikationen vid abort är annars infektion i livmodern, vilket drabbar någon procent av alla som gjort abort.
  Risken för komplikationer i form av blödning och infektion är mindre vid en medicinsk abort än vid en kirurgisk.
  Risken för att inte kunna få barn i framtiden är mycket liten, mindre än en på tusen. Det gäller oavsett om det är en medicinsk eller en kirurgisk abort. [10]

  Hur långt gången får kvinnan vara i graviditeten för att få lov att göra abort?
  I Sverige har en kvinna rätt till abort fram till den 18:e graviditetsveckan. Efter vecka 18 tillåts abort endast om det finns särskilda skäl eller om barnet är svårt skadat. En speciell utredning görs och du måste ha Socialstyrelsens godkännande. [11]

  Andra fakta som jag tycker är intressant
  Den nu gällande svenska abortlagen antogs 1975. Den föreskriver att en kvinna får avbryta graviditeten före utgången av 18:e graviditetsveckan utan att behöva uppge sina skäl för det.[12]

  Man har uppskattat att 37 procent av världens kvinnor lever i länder där abort är helt förbjuden eller endast får utföras efter våldtäkt eller på sträng medicinsk indikation, 40 procent lever i länder med fri abort.

  Den nya tekniken med fosterdiagnostik har lett till att många flickfoster har aborteras.
  1938 blev det lagligt att göra abort i Sverige.

  Analys och egna tankar
  Oj vad givande detta arbete har varit, jag trodde inte att det skulle "ge" mig så mycket som det har gjort. Jag har lärt mig saker och fått ...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=2491 (300109) http://www.rfsu.se/den_svenska_abortlagen.asp (300109) http://dalea.du.se/theses/?itemId=3636 (310109) http://sv.wikipedia.org/wiki/Cervix (310109) http://dalea.du.se/theses/archive/bf5147ca-6b89-4ef2-aef7-4c845f9e8fb2/4c5c3a5f-722a-4c54-8565-1d56e4138d63.pdf (060209 [1] http://dalea.du.se/theses/?itemId=3636 [2] http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=2491 [3] http://dalea.du.se/theses/archive/bf5147ca-6b89-4ef2-aef7-4c845f9e8fb2/4c5c3a5f-722a-4c54-8565-1d56e4138d63.pdf [4] http://dalea.du.se/theses/archive/bf5147ca-6b89-4ef2-aef7-4c845f9e8fb2/4c5c3a5f-722a-4c54-8565-1d56e4138d63.pdf [5] http://dalea.du.se/theses/archive/bf5147ca-6b89-4ef2-aef7-4c845f9e8fb2/4c5c3a5f-722a-4c54-8565-1d56e4138d63.pdf [6] http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=2491 [7] http://sv.wikipedia.org/wiki/Cervix [8] http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=2491 [9] http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=2491 [10] http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=2491 [11] http://www.rfsu.se/den_svenska_abortlagen.asp [12] http://www.rfsu.se/den_svenska_abortlagen.asp

  Kommentera arbetet: Abort - En situation som endast en kvinna kan känna till

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Källhänvisning

  Inactive member [2009-03-11]   Abort - En situation som endast en kvinna kan känna till
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58024 [2024-07-24]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×