Evolutionen

3 röster
8401 visningar
uppladdat: 2009-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Evolutionen

"Utvecklingsscenariot är således inte någon vetenskaplig teori, utan ett icke-falsifierbart, metafysiskt antagande” Krister Renard

Evolutionens drivkrafter är många men det finns några som är mer betydande än andra. Vad evolution är för något är ett ämne som kan diskuteras. Är det utvalet av gener till nästa generation eller är det när en art anpassar sig till nya områden, nya miljöförhållanden? När det sker en förändring inom miljön måste en population ändra på sig. Det sker dock inte på några år utan det tar flera generationer att anpassa sig. En individ kan inte själv ändra på sina gener eftersom den behåller sin genpol hela sitt liv. Det den kan göra är att utveckla vissa egenskaper som den redan har men kanske inte behövt använda tidigare. Detta kan ge en bättre plats i rangordningen som lämplig partner och den får därigenom sprida sina gener till nästa generation. Denna evolution kan även leda till att en helt ny art utvecklas.

I och med en individs val av partner sker ännu en utveckling. Det gäller för individen att hitta den bästa partnern till sina avkommor. Inom varje art finns det ett stort utval av olika partners att välja mellan. Oftast är det honan som väljer maken och då gäller det för hanen att kunna visa upp sig. Beteendet syns tydligt om man observerar tranornas dans eller sjöelefanternas slagsmål. Dessa är för att locka tills sig honans uppmärksamhet och för att visa på sin styrka. Variationen är stor mellan de olika partnerna. Det är här det naturliga urvalet har en viss del. De individer som inte kan visa upp sig eller är tillräckligt starka ”drar en nitlott” och får inte chansen att föra sina gener vidare. Detta leder till att det hela tiden sker en så kallad ”förbättring” inom arten. En del av arten får då en dominans av en viss typ av gener medan en annan del kan få en annan tyngdpunkt av genpolen som den tidigare delen inte har någon användning av. Det är här som naturen, den omgivning som arten lever i, spelar in.

Alla arter är uppdelade i olika populationer som har sina egna nischer. För att dessa varianter av arten ska kunna överleva i just sin typ av miljön krävs att den förändras med sin omgivning. En gen kan ju vara både en fördel och en nackdel beroende på vilken kontext den är insatt i. Ett exempel är fjärilen, björkmätaren, som lever i England. Den fanns där under den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet. Fjärilen har två ursprungstoner; ljus och mörk. Innan den industriella revolutionen var mångfalden ljus eftersom det tjänade ett syfte då fjärilarna kunde sitta på björkens stam utan att bli lätt upptäckta av fåglar som ville äta dem. Detta ändrades då den industriella revolutionen kom och medförde att träden mörknade då man eldade mycket med kol som färgade allt trä. Istället blev den mörka fjärilen dominant då den lättare kunde smälta in mot trädets stam. När befolkningen sen slutade att elda med kol och träden ljusnade kom den ljusa björkmätaren att få fler fördelar och öka i antal. Fjärilsutvecklingen visar på hur vissa gener kan passa bättre inom vissa miljöer. Detta är även ett bra exempel på hur en mikroevolution kan gå till. En mikroevolution är en evolution med en förändring som är tämligen obetydlig. Motsatsen är då makroevolution, som innebär en långsiktig utveckling som omfattar flera organismer. Evolutionen värderar inte organismer. Det finns inget som säger att en mer komplicerad organism har bättre överlevnadsegenskaper än en simpel. Om en art skulle visa sig mer livsduglig som en enklare organism finns det inget som säger att den inte kan retardera. Om Charles Darwins teori följs finns det ingen direkt förklaring till varför det alltid har gått i den riktningen, det har bara skett. Detta är bristen i Darwins teori, den har ingen förutspående teori, bara en förklarande. Darwins teori är annars en mycket bra och korrekt teori enligt vetenskapliga mått. Den baserar sig på att alla någon gång har en gemensam urfader. Ur denna gemensamma länk har alla de arter som finns på jorden utvecklats. Dessa arter har i sin tur utvecklats inom sin art och bildat nya arter. En ny art uppstår när det blir en uppdelning inom en art och dessa två delar skiljs ifrån varandra och bildar en ny fortplantningsgemenskap. Det som avgör om organismer tillhöra samma art är om de kan bilda en fertil avkomma. Alla olika sorters hundar kan till exempel para sig med varandra och få fertila avkommor medan en häst och åsna kan para sig men dessa mulor/målåsnor, som blir deras avkomma, är infertila. Denna regel att allt har utvecklats från en gemensam nämnare är numera ett fast faktum, något som är odiskutabelt inom naturvetenskapen. Det finns flera teorier hur livet har utvecklats men alla delar fyra gemensamma punkter. 1. Det finns en genetisk variation inom arten. Att det kan uppstå en variation beror på att den genetiska omkombinationen vid könscelldelning, men även andra påverkningar så som mutationer och hoppande gener.

2. Överlevnadsförmåga; en individ måste hela tiden kämpa för att överleva eftersom det ständigt finns ett överflöd av individer inom populationen. 3. Det naturliga utvalet. Vissa gener har större chans att klara sig i en viss miljö än andra. Allt beroende på vilka gener en organism har och vart den har hamnat. Det sker nya förändringar hela tiden då arten låter nya gener få en viktigare plats. 4. Dessa mindre förändringar kan läggas ihop tills de kan ge den utveckling att det sker en större evolution. Den evolution som människan har genomgått kommer inte att kunna ses förrän om tusentals år. Den tidsperiod vi har levt är för kort. Idag kan det inte avgöras om vad som är bra eller dåligt. Det är först om ett bra tag i framtiden som människor kan se tillbaka och dra slutsatser. Människan är själv indirekt orsaken till olika evolutioner som har skett. Det genom att vi har ändrat så mycket på världen runt omkring oss och förstört så mycket. Idag dör minst en art per dag i världen och mycket få arter uppstår. Mycket är på grund av människornas skövlingar och dess framgångstörst. Det man kan säga om den inledande frågeställningen är alltså att evolutionen är en kombination av dessa två inledande påståenden. Evolutionen har många underfack och alla går in i varandra. Det handlar aldrig om en individ utan om populationer som förändras långsamt. Utvecklingen har tagit lång tid på sig och det är först nu som uppkomsten av allt liv kan analyseras. Det kommer att ta lång tid för att kunna få en sån överskådlig syn över hur människan har agerat under sin livstid. Om människan kommer att dö ut genom Ebola viruset eller HIV, kommer jorden då att om några hundra år återgå till hur det var innan vi kom och förändrade allt? Eller kommer jorden alltid att vara i det skick som vi då lämnar den i? Det är en fråga som alltid kommer att vara obesvarad men mycket intressant.


Källor:

http://www.lh.luth.se/hage/Biologi/evolution/evolution1.html
http://www.lh.luth.se/hage/Biologi/...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Evolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-03-23]   Evolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58051 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×