Idealism vs Materialism en Jämförelse

3 röster
44898 visningar
uppladdat: 2009-10-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

I detta arbete vill jag redovisa två filosofiska inriktningar, Idealism och Materialism.

Jag har valt att skriva om dessa två filosofiska riktningar då de båda idéerna har funnits sedan antiken.

Idealism

Idealismen föddes under antiken. Den idealistiska riktningen inom filosofin sönderfaller i två huvudvarianter: "subjektiv" och "objektiv" idealism. Gemensamt för idealistiska teorier är att de sätter idéerna främst. Platon lärjunge till Sokrates var en känd förespråkare av objektiv idealism, dvs. att idévärlden där alla begrepp och idéer lever ett själv ständigt liv, är över ordnad den materiella "sinnevärlden" den värld vi lever och uppfattar med våra sinnen med. Problemet som Platon utgick ifrån kan formuleras så här. När vi betraktar världen omkring oss ser vi att den består av en mäng enskilda ting, människor, växter , djur. Dessa ting kan benämnas med egennamn, en människa kan t.ex. heta "Mathias". Ett enskilt namn pekar alltså ut en viss individ. Frågan är då vad "människa " egentligen betyder? Det kan ju inte syfta på en viss person, knappast heller på summan av alla individer. Då kan man börja fråga sig vad olika begrepp betyder?  Platon gjorde en mycket skarp skillnad mellan den värld som vi uppfattar med våra sinnen - sinnesvärlden - och den värld - idévärlden - som vi bara kan nå med vårt förnuft. En vacker människa har en del i "skönhetens ide" och en cirkel som jag ritat har en del i "cirkelns ide". Ingen ting i sinnets värld är perfekt, däremot iden är evig och fullkomlig.

I den Subjektiva idealismen försöker man beskriva förhållandet mellan människans erfarenheter av den utomstående värld och världen i sig, där ting är en samling uppfattningar/data av det vi tar in med våra sinnen. George Berkeley som på 1700talet i en direkt respons till John Locke´s materialism skapade den subjektiva Idealismen. Berkeley menar att hur mycket vi undersöker eller bryter materia så kommer vi aldrig komma i kontakt med det då det endast existerar i vår hjärna t.ex. när vi vaknar upp på morgonen och har haft en dröm under natten så säger vi det var bara en dröm och fortsätter med vårat dagliga liv. Men har du någon sin funderat på skillnaderna mellan verkligheten och en dröm? Är det att vi är kapabla att uppfatta saker genom våra sinnen som gör det verkligt? Men hur kan vi bevisa verkligheten om vi en dag förlorade alla våra sinnen? Om vi pratar vad vi kan känna, vad vi kan lukta, vad vi kan smaka, vad vi kan höra och vad vi kan se. Då är verkligheten helt enkelt en tolkning av elektriska signaler sänt till vår hjärna . Vi tillämpar världen genom våra fem sinnen, men det bevisar inte att vi handskas med den materiella motsvarigheten. Till exempel kan vi inte säga att det är ett bord bara för att vi ser ett bord. Modern teknologi tillåter människor att uppleva känslor som om dem vore verkliga, med speciella handskar kan man nu få känslan av att ta i något, skaka hand med en icke existerande person eller till och med klappa en katt! En mycket viktig slutsats kan dras av dem resultaten, "Existensen av en värld utan för vår egen är inte nödvändig för oss för att vi ska kunna känna de vi upplever som verkligt".

Materialism

Materialism grundar sig på åsikten att världen innehåller endast materia och existerar oberoende av oss människor och vår uppfattning om den. Redan under antiken började grekiska filosofer spekulera kring vad som kunde vara det" urämne" som allting ytterst består av. Herakleitos en av de första metafysikerna under antiken lär ha sagt "Panta rei", allting flyter dvs. allting förvandlas. Världen består av motsatser, men dessa motsatser är samtidigt enheter: sommar och vinter, natt och dag, krig och fred.

Demokritos var en annan man som ca år f.Kr. 400 fullbordade den första atom teorin. Han menade att världen var uppbyggd av tomrum och mycket små, odelbara partiklar - atomer. Om man till själva atomteorin lägger till att Demokritos ansåg att tid och rum är oändligt så kan man säga att han var föregångare till Newtons mekaniska universum.

Modern materialism

Den stränga eller radikala materialismen innebär helt enkelt att allting består av materia, även det vi kallar tankar och känslor. Medvetandet är helt enkelt ett slags materia. Människa tror på att det går att konstruera robotar som kan tänka - och känna!

En annan teori skiljer mellan materia och medvetandet men anser att medvetandet alltid är beroende av materia. Ett mänskligt medvetande måste alltid ha en kropp att bo i. Förstörs kroppen förstörs medvetandet. Denna teori kallas för "genetisk materialism".

Inom materialismen finns det flera olika inriktningar, dialektisk materialism är en materialistisk variant av Hegels filosofi som hävdar att alla sociala fenomen bestäms av ekonomiska motiv, och ska inte sammanblandas med...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Idealism vs Materialism en Jämförelse

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-10-26]   Idealism vs Materialism en Jämförelse
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58350 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×