Alfred Nobel

4 röster
11884 visningar
uppladdat: 2011-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Alfred Bernhard Nobel föddes den 21 oktober 1833 i Stockholm. Under sin livstid var han uppfinnare, kemist och donator. Alfred Nobel hade en fattig familj bestående av bröderna Robert, Ludvig och Emil, pappan Immanuel Nobel den yngre, som också var uppfinnare, och mamman Andriette Nobel, som från början hette Ahlsell. Efter att faderns mekanikverkstad gått i konkurs flyttade hela familjen Nobel 1842 till Sankt Petersburg i Ryssland.

I Sankt Petersburg arbetade modern i en mjölk- och grönsaksbutik och Alfred fick sälja tändstickor på gatan. Efter ett tag fick Alfred en privatlärare, lärde sig prata ryska flytande och fick även lektioner i engelska, tyska och franska. Senare åkte han på studieresor till bland annat Frankrike och USA. Alfred Nobel började experimentera med sprängämnen redan i Ryssland. 1863 flyttade Alfred hem till Sverige där hans fader redan befann sig.

Alfred, Immanuel och brodern Emil jobbade med att utveckla en ny sprängteknik hemma i Stockholm och senare samma år fick Alfred sitt första patent för en av sina metoder. Metoden innebar att kunna kontrollera nitroglycerin genom att blanda det med svartkrut för att sedan tända blandningen med stubintråd. Efter ännu en kort tid hade han också uppfunnit tändhatten som gjorde nitroglycerinet ännu säkrare att hantera. Alfred kallade blandningen för "sprängolja" och den började framställas industriellt.

En dag år 1864 inträffade en kraftig explosion i Nobels laboratorie och fem personer omkom. En av dem var Alfreds bror Emil. Efter olyckan förbjöds all tillverkning av nitroglycerin i Stockholm och företaget Nitroglycerin AB, som Alfred och Immanuel Nobel senare kom att starta, fick förläggas vid Mälaren och så småningom i Vinterviken söder om Stockholm. Flera av företagets fabriker byggdes också i andra länder som Norge, USA och Tyskland, dit även Alfred flyttade år 1865.

I Hamburg fortsatte Alfred Nobel sitt arbete med att göra sprängmedel säkrare. Han kom på att han kunde låta nitroglycerinet sugas upp av någonting som kallas för kiselgur så att en degig massa bildas. Massan kunde han sedan forma till en stav som inte sprängs förrän den antänds med en tändhatt. Nobel gav produkten namnet dynamit och med den hade han uppfunnit ett sprängmedel som var enkelt och ganska riskfritt att använda. 1866-1867 fick han patent på dynamiten i många olika länder. På 1870-talet uppfann han det så kallade spränggelatinet, som var kraftigare än dynamit, och ett tag senare framställde han också ballistit som används som ammunition i vapen.

Vid sidan om sitt arbete i laboratoriet tyckte Alfred Nobel om att utveckla sitt sinne för affärer. Han reste runt i världen och demonstrerade effektiviteten av sina uppfinningar vid gruvor och tunnelbyggen. Nobels uppfinningar var otroligt framgångsrika och spreds över hela världen. Fabriker byggdes i Storbritannien, Scweiz, Italien och Tyskland och bolag och agenturer växte upp i Asien, Australien och Sydamerika. Sammanlagt skaffade sig Nobel 355 patent i olika länder.

Alfred Nobel köpte sig ett hus i Paris 1873 i vilket han också byggde ett laboratorium. Efter några år fick han problem med de franska myndigheterna och flyttade 1980 till San Remo i Italien. Han hade otroligt mycket att göra på dagarna vilket ledde till att han aldrig gifte sig men på 1870-talet hade han en romans med en ung flicka från Österrike som hette Sofie Hess. Alfred var en ganska tillbakadragen man och umgicks sällan med andra människor och dog i sin villa i Italien, ensam med sin betjänt, den 10 december 1896.

I sitt testamente skrev Alfred Nobel att hans förmögenhet skulle användas som prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Flera gånger hade han funderat på att inrätta ett pris eftersom han var intresserad av fredsarbete och för att han ansåg att ärvda förmögenheter bara skadade människor. De första nobelprisen delades ut år 1901.

Dynamit

Ordet dynamit kommer från grekiskans dynamis och betyder kraft. Dynamit kallar vi ett sprängämne som oftast innehåller nitroglycerin som exploderande ämne, den så kallade aktiva substansen. Det kan finnas upp till 75 procent nitroglycerin i sprängämnet. Dynamit förpackas som cylindrar i papper eller plast och kallas då för dynamitgubbar. Ska man tända en dynamitpatron behöver man en sprängkapsel.

Nu för tiden finns många moderna varianter av dynamit som är uppbyggda på två olika sätt. Det ena sättet är absorption som innebär att man låter ett ämne "sugas upp" av ett annat. Den andra principen går ut på att nitroglycerin gelatineras med 5-8 procent cellulosanitrat. Tillsätter man även andra ämnen som ammoniumnitrat, natriumnitrat, trämjöl och dinitrotoluen får man så kallad gelatinerad dynamit. Den vanligaste dynamiten i Sverige idag är av typen gelatinerad dynamit och kallas för Dynamex. I Dynamex är nitroglycerinet fullständigt ersatt av dinitroglykol som är billigare att framställa och har en lägre fryspunkt men ger ändå samma effekt.

Förr var dynamiten det sprängämne som användes mest vid tunnelbyggen, gruvbrytning, vägbyggen och andra byggen, men idag spränger man hellre med andra ämnen som innehåller lite olja. Dynamit är dock det överlägset mest använda sprängämnet om man behöver ett vattentåligt ämne, till exempel som bottenladdning i borrhål.

Tändhatt

En tändhatt är en slags laddning som utlöser ett sprängämne. Det finns tre olika sätt att starta en explosion på med hjälp av en tändhatt. Ett av sätten är vanligast i vapen. Då utlöses tändhatten med ett "slag". Andra sätt är att använda elektricitet eller en stubintråd. I alla tre sätten antänder utlösningsmetoden ett lättantändligt ämne som i sin tur aktiverar själva huvudladdningen.

Nobelpriset

De vetenskapspris som delas ut på Alfred Nobels dödsdag, den 10 december, kallar vi Nobelpris. Nobel ville att prisen skulle gå till dem som under det senaste året hade gjort mänskligheten störst nytta. Prisen skulle delas ut i fysik, kemi, medicin, litteratur samt fredsarbete och människor från alla nationaliteter skulle kunna få ett. Alfred Nobel ville att Vetenskapsakademien skulle få äran att dela ut pris i fysik och kemi, Karolinska Institutet i medicin, Svenska Akademien i litteratur och att norska Stortinget skulle dela ut fredspriset. I efterhand bestämdes det att maximalt tre personer kan dela på ett pris och att fredspriset är det enda priset som kan tilldelas en institution istället för en fysisk person.

Det är Nobelstiftelsen som sköter om pengarna som används till nobelprisen. Alfred Nobel hade i sitt testamente skrivit att förmögenheten skulle placeras i statliga obligationer men så småningom gav dessa för dålig utdelning och prissumman sjönk. 1953 ändrade regeringen bestämmelserna, och stiftelsen fick investera pengarna helt själv. Det första året prisen delades ut betalades 150 000 kr för varje pris och 2007 låg summan på 10 miljoner kronor. Alfred Nobel hade från början testamenterat 31 miljoner kr till stiftelsen och efter att man hade låtit den växa fram till sekelskiftet hade tillgångarna höjts till 3 miljarder kr.

Egna reflektioner

Jag tycker att det verkar som att Alfred Nobel hade ett ytterst intressant och händelserikt liv. Familjen Nobel hade det ganska svårt under Alfreds uppväxt men det känns som att familjemedlemmarna tog hand om varandra och behöll hoppet om en bättre framtid. Jag tror också att Alfreds patent som han senare fick efter sina experiment motiverade honom att fortsätta med sitt arbete. Alfred Nobels brors, Emils, död måste ha tagit hårt på Alfred och gjort honom lite rädd för att fortsätta inom sprängindustrin, men den kan lika gärna ha gjort honom mer bestämd än någonsin att fortsätta experimentera. Något som är imponerande är att han tog chansen att utveckla sitt affärssinne så mycket som han gjorde, speciellt efters...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.ne.se/lang/alfred-nobel http://www.ne.se/lang/dynamit http://www.ne.se/lang/nobelpris http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ndhatt

Kommentera arbetet: Alfred Nobel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-05-19]   Alfred Nobel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58950 [2024-03-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×