Tropisk cyklon

3110 visningar
uppladdat: 2015-02-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Tropisk cyklon En tropisk cyklon är ett lågtryck som bildas över hav i tropiska områden. En tropisk cyklon visar 12 i beaufortskalan som motsvarar en vindstyrka på 32,7 meter per sekund. Tropiska cykloner kan endast uppstå över haven i tropiska områden, det krävs en vattentemperatur på mins 27 grader. En tropisk cyklon skapas när varm fuktig luft sugs uppåt och börjar kretsa runt lågtryckets centrum. Vindstyrkan ökar och energi frigörs och då bildas det vattenånga som droppar och skapas till moln. Ju mer varm och fuktig luft som sugs upp ju större och kraftigare blir cyklonen. Det finns vindar i en tropisk cyklon som har uppmätts till 100 meter per sekund.

Tropiska cykloner påverkar och skadar naturen och människornas värld väldigt mycket. Vindstyrkan kan skapa vågor upp till 14 meter och av all nederbörd så höjs havsytan, en kraftig cyklon kan höja havsytan med 6-7 meter i värsta fall upp till 10-11 meter. När en tropisk cyklon kommer in över land så avtar vinden för att cyklonen behöver det varma vattnet för att hållas vid liv. Men det är ändå få hus och byggander som klarar de starka vindarna. Det är översvämningar och flodvågor som oftast kräver mest dödsoffer t.ex år 1970 dog runt 500 000 människor i en tropisk cyklon i Bangladesh för att det är så låglänt. När en tropisk cyklon kommer in över land så skövlar det mycket skog och det ger svåra konsekvenser för naturen som t.ex jorderosion.

Varningstjänsten är oftast väl utrustade och förberedda när det kommer tropiska cykloner. De kan följa cyklonen med satellit och de brukar kunna förutsäga vilken bana cyklonen tar. Då är det lättare för räddningstjänsten att evakuera människorna i byar och städer innan cyklonen kommer in över land. I fattiga länder så är det inte lika bra varningstjänst och det...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/orkaner-ett-fruktat-vaderfenomen http://www.weatherpal.se/artiklar/WeatherPal_forklarar_-_Tropiska_cykloner-8275 http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____72899.aspx http://sv.wikipedia.org/wiki/Tropisk_cyklon http://www.dn.se/resor/hur-uppstar-tropiska-orkaner/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Cyklonen_Bhola http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken/2014/07/04/potentiellt-kraftfull-tropisk-cyklon-hotar-japan/ http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-uppstar-en-orkan

Kommentera arbetet: Tropisk cyklon

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2015-02-23]   Tropisk cyklon
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59568 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×