Amerikanska abortfrågan

3168 visningar
uppladdat: 2017-09-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Samhällskunskap – abort i USA

 

Ordet abort betyder att avbryta en graviditet. Personen som är gravid bestämmer själv ifall den vill genomgå uppdraget. Det finns olika sätt att göra abort, antingen med hjälp av läkemedel eller genom en mindre operation.

 

Republikanska presidentkandidaterna är väldigt emot abort till skillnad från sina konservativa väljare. På den svenska sidan Expressen så har journalisten Mats Larsson gjort en lista som består utav vilka som deltar i den republikanska gruppen. Det vill säga vilka som är emot abort och vill ta bort ett statligt stöd till planned parenthood som är en känd klinik för abort (16.01.30).  

 

På hemsidan DN hänvisas vilka utav de republikanska kandidaterna som godkänner abort för våldtäkt och incest (16.2.27). Den nya republikan kandidaten och nuvarande president är den 69 årige Donald Trump. Han anser enligt ett videoklipp publicerad på Youtube utav MSNBC att kvinnan bör få något slags straff ifall man utför sen abort (16.3.30). Vart har kvinnan sin röst i detta?

 

Grundlagen och maktdelningen

Amerikas förenta stater (USA) grundades på konstitutionen från 1789, det är den äldsta i sitt slag. Grundprincipen är maktdelning som förekommer på flera olika sätt. På den övergripande federala nivån är makten delad mellan tre institutioner: den lagstiftande (kongressen), den verkställande (presidenten) och den dömande (högsta domstolen).  Därutöver finns det en maktdelning mellan de federala myndigheterna och de enskilda delstaterna.

 

För att Donald Trump ska genomgå processen att förbjuda eller begränsa abort bör han tillägga ett lagförslag och sedan använda sitt veto, alltså ett nejröst som förhindrar ett beslut och kan genomdrivas av enskild eller en minoritet som har vetorätt mot beslut i kongressen.

 

Högsta domstolen granskar och bedömer sedan beslutet, de kontrollerar lagar som kongressen stiftar för att undersöka om det stämmer överens med konstitution. Abort är en stor sakfråga där domstolen haft avgörande inflytande. De nio ledamöterna som i detta fall är domarna utses på livstid av presidenten men måste godkännas av senaten. I början av detta år avled den konservativa domaren, således ändrar maktbalansen då det blir jämlikt med 8 ledamöter. Julie Childers ordförande för organisationen Our Bodies Ourselves som jobbar för kvinnor och tjejers reproduktiva rättigheter talar enligt den svenska sidan ETC att Trump hävdar att han kommer utse en lagman som är emot abort (16.11.17). Detta kommer påverka sakfrågan då det kan bli genomförd.

 

 

Inskränkningar i USA:s lagstiftning

Den amerikanska lagen om fri abort från 1973 har varit utsatt för hård kompression av abortmotståndare. Detta har enligt DN lett till våldsamma påhopp på läkare samt klinker som utför aborter (2015.11.30).  De amerikanska abortmotståndare har varit framgångsrika vilket numera har lett till att det bara en minoritet av USA:s 51 delstater som har kvar rätten till fri abort i egentlig mening (2015.11.30) . Ett exempel på begränsning i abortlagen är att läkare vid federalt finansierade kliniker tidigare inte fått upp lysa kvinnor om att de kan genomgå en abort.

 

Donald Trump (republikan)

Donald hävdar att efter alla år har han varit’ ’pro choice’’, det vill säga att en kvinna ska ha fullständig kontroll över sin fertilitet, således har Donald ekonomiskt stöttat abort men nu ändrat på sin åsikt gällande abort.

 

Trump har talat om ontheissues, att han givetvis vill att planned parenthood ska fortsätta få ekonomiskt stöd men inte till verksamheten som utgörs av aborter (16.2.25). Anledningen till varför Trump har ändrat på sin åsikt är på grund av egna upplevelser. Han har skrivit i tidningen Washington Examiner att han inte alltid har varit emot abort, men att han fick ett värdefull present av liv genom att inte genomgå en abort (16.12.28).

 

“Let me be clear — I am pro-life. I support that position with exceptions allowed for rape, incest or the life of the mother being at risk,” he said. “I did not always hold this position, but I had a significant personal experience that brought the precious gift of life into perspective for me.”

 

Religion

Amerikas anseende över religionen har en stor huvudroll i det amerikanska samhället, både genom politiker och nationen. I USA är kristendomen huvud religionen. Bibelinfo citerar meningar från bibeln där det står det att man inte får ta ett liv (20:13) och att fostret har värde och identitet vilket gud har givit ett heligt uppdrag att vara profet åt folket (1:45).  Gud skapar liv av en anledning och det är inte att avsiktligt döda det. Detta har påverkat politiken, och sakfrågor kring detta har debatterats i stor mängd. (hämtad 16.11.10)

 

Hälsofråga för både kropp och själ

Intiminformation hävdar att den fria abortlagstiftningen visar att kvinnors psykiska mående är bättre då hon själv kan bestämma ifall hon vill göra abort. En av anledningarna till detta är att kvinnan då slipper förklara och redogöra för andra. Skulle det däremot ske en begränsad abortlagstiftning leder det till att kvinnan förlorar makten till att själv bestämma över sin kropp och för att en abort ska kunna ske i förhållande med lagen så måste kvinnan antingen vara sjuk svag eller inkapabel för att få sin rättighet till abort (hämtad 16.11.15).

 

Analys och diskussion

Jag har skrivit om hur processen går till för att godkänna en lag, vad Donald Trump vill åstadkomma, hur det påverkar en individ som står inför ett beslut att göra abort, hur den kristna religionen ser på saken och dessutom vad abort betyder.

 

Enligt svt  är  det en  svår utvecklingsgång till att genomföra en lag(77/11-16) . Det kompromissar mellan kongressen, presidenten och således högsta domstolen. Högsta domstolen har sista ordet att döma ifall förslaget ska gå igenom. Ifall fem av nio domare röstar och godkänner att förminska abort, och resterande domare ger avslag på förslaget, så leder detta till att förslaget går igenom för att det är fler som är för.  Detta kan anses vara orättvist hos folket på grund av att de inte har någon samverkan eller röst när domarna avgör förslaget. Utifall att en domare avlider, blir det svårare att fatta ett lag så att det kan bli jämlikt. Utifrån en artikel på metro uppvisar det att Presidenten väljer ut en person som han tycker är bra för jobbet för sin egen nytta då man oftast väljer en person som har likvärdiga åsikter och tankar, således kan det bli enklare för presidenten när han vill ändra andra lagar.( 31 Jan 17)

 

Amnesty påstår att varje dag dör två till tre kvinnor i USA på grund av komplikationer under graviditet eller förlossning. Trots detta  saknar USA ett åtgärder samt bidragande från den amerikanska regeringen för att komma tillrätta med de allvarliga problemen. Även fast det har funnits  löften om att förstärka resurserna för att minska antalet dödsfall har det inte fortfarande lösts.  Gravida kvinnor möter en rad hinder när de behöver mödravård. Sedan 2010 har flera lagförslag som avser att minska dessa hinder gått upp för kongressen men inget har hittills gått igenom. (13 JULI 2016 )

 

Varldenidag hävdar hillary att det är en självklarhet att kvinnan ska få ha kontrollen över sin egna kropp, det ska inte behöva finnas lagar eller regler på något som handlar om en kvinnas kropp( 2 /9 -16) . DN hänvisar även att förminska abort genom att stärka preventivmedlen är en helt annan sakfråga, men att stänga klinik efter klinik för att förhindra detta förekommer inte oftast som en god sak (2015.11.30). Clinton förespråkar  enlig...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Källor: 1 ) http://www.expressen.se/geo/mats-larsson/invandring-vapenlagar-och-abort-har-star-trump-och-clinton-i-9-olika-valfragor/ ( PublicHämtad 16.11.13erad 2016-08-31) 2) http://www.ontheissues.org/celeb/Donald_Trump_Abortion.htm (Publicerad 16.2.25) Hämtad 16.11.14 3) http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/trump-med-mig-kommer-abortlagarna-att-andras/ 4) http://www.dn.se/nyheter/varlden/aborterna-delar-usa/ (Publicerad 2016-02-27) Hämtad 16.11.10 5) http://www.dn.se/nyheter/varlden/krig-om-abortrattigheter-i-usa/  (Publicerad 15.11.30.) Hämtad 16.11.12 6) http://www.wsj.com/articles/donald-trumps-victory-looks-set-to-renew-battle-over-abortion-rights-1479671454 8) https://www.youtube.com/watch?v=jGSttcyn2RI (Publicerad 16.3.30) Hämtad 16.11.9 9) http://www.intiminformation.se/ovriga-amnen/abort/ hämtad 16.11.15 10)http://www.bibleinfo.com/sv/topics/abort Hämtad 16.11.10 11) http://www.varldenidag.se/nyheter/clintons-abortpolitik-skrammer-kristna/Bbbphx!FDVkPFQLzvkqaCRUJODlcw/ (publicerat 14:51, 2 sep 2016) Hämtad 16.11.10 12)http://www.abortnej.se/blogg/usa-presidentkandidaterna-och-abortfragan/ Hämtad 16.11.11 13)http://www.tresivel.com/clinton-haglar-texas-abort-beslut-som-seger-for-kvinnor-trump-stannar-tyst.html (juni 27 2016) Hämtad 10/11-16 14)https://www.svd.se/trump-och-clinton-tva-olika-visioner-for-usa (Publicerad:6 november 2016 09.04 Uppdaterad:7 november 2016 22.56) Hämtad 10/11-16 77/11-16 15)http://www.metro.se/artikel/cnn-k%C3%A4lla-gorsuch-blir-troligen-hd-domare-xt (31 Jan 2017 Uppdaterad: 31 Jan 17) Hämtad 2/2-17

Kommentera arbetet: Amerikanska abortfrågan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2017-09-12]   Amerikanska abortfrågan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60157 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×