De fem världsreligionerna

32 röster
61436 visningar
uppladdat: 2006-04-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Innehållsförteckning


Framsida……………………………………………………………………………………….1

Innehållsförtäckning…………………………………………………………………………...2

Inledning……………………………………………………………………………………….3

Frågeställningar………………………………………………………………………………...3

Varför finns jag till?....................................................................................................................4

Hur uppkom universum?.........................................................................................................5-6

Vad är meningen med livet?.......................................................................................................7

Har vi annsvar för andras liv?.....................................................................................................8

När allting tar slut, hur blir det då?.............................................................................................9

Vilken livsåskådning har du?....................................................................................................10

Hur ser de olika religonerna på skuld och förlåtelse/straff?.....................................................11

Tre varianter av samma, eller tre skilda?.................................................................................12

En värld, en religion?...............................................................................................................13

Refflektioner…………………………………………………………………………………14

Källförtäckning………………………………………………………………………………15Inledning:

Jag skall skriva ett arbete om de fem största världreligonerna.
Jag skall skriva om Kristendom, Judendom, Islam, Buddhism och Hinduism och besvara frågor.
Alla religoner har olika synvinklar på olika saker men även om vissa religoner har många likheter med varandra beroende på att vissa härstammar från varandra.
Kristendom, Judendom och Islam har samma stamfader och har därför många likheter.
Buddhism och Hinduism tror båda på återfödelse.
Det var från Hinduismen Buddhismen fick tron om återuppfödelsen.
I Islam, Kristendom, Judendom har man samma gud och Hinduismen tror på en massa olika gudar.
Buddhisterna tror inte på någon gud utan tror på en inre kraft som följer människan genom hela livet.
Den kraften kallas karma och där sammlas alla dina handlingar.Frågeställningar:

Varför finns jag till?
Hur uppkom universum?
Vad är meningen med livet?
Har vi ansvar för andras liv?
När allting tar slut, hur blir det då?

Vilken livsåskådning har du själv?Är det viktigt att ha en egen?

Hur ser de olika religonerna på skuld och förlåtelse/straff?

Tankarna i Gamla testamentet ligger till grund för tre av dagens världsreliginer: Judendom, kristendom och islam. Därför verkar dessa religioner mycket lika varandra för en hindu eller buddhist som ser den utifrån. Är det verkligen tre skilda religioner eller bara varianter av samma tema?

En värld, en religon?Varför finns jag till?Kristendom:
Man finns till för att bevara det fina gud har skapat.
Gud skapade jorden och jorden kunnde ju inte bara vara helt orörd så gud skapade människan för att man skulle kunna bevara guds egendom.
Det är även som ett test ifall människan ska få komma till himlen.
Man skall göra guds rike på jorden stort. Gud älskar dig.


Islam:
Det är nästan samma som med kristendomen , man är skapad för att vårda guds skapelse.
Han har äver gett människan stora möjligheter och stor frihet att skapa och fatta egna beslut.
Det kväver mycket av människan, och man är förväntad att ta stort ansvar och att sprida guds rike på jorden.
Ingen frihet utan stort ansvar. Det är det som gör människans liv intressant.


Judendom:
Man ska göra guds skapelse god och vårda och göra hans rike på jorden vackert.
Varje människa är skapad för att vara unik.
Det är även mycket likt både islam och kristendomen.
Man ska ta vara på det gud har skapat.
Gud har valt ut judarna till att få en speciell uppgift och det har slutits ett förband mellan gud och judarna, judarna skall lyda guds vilja.


Hinduism:
Man finns till för att man ska göra goda gärningar och man skall behandla allt som lever lika och även om kon är helig så är det bara bara ett tecken på att allt liv är heligt.
Man skall hjälpa alla människor.

Buddhism:
Man lever för att förstå smärtan och finna de fyra sanningarna.
Man skall återfördas tills man uppnår nirvana och vandra den åtta-faldige vägen.
Man skall göra goda gärningar så att man tillslut uppnår nirvana.


Sammanfatingn:
Man ser hör att Kristendomen, Judendomen och Islam har stora likheter och knappt några skillnader alls.
För de kristna, judiska och islamerna är ju det mesta att man skall vårda guds skapelse.
Buddhisterna och hinduisterna skall göra goda gärningar för att slippa återfödas.


Hur uppkom universum?Kristendomen:
Gud såg både ljus och mörker, han märkte att ljuset var gott och skiljde det från mörkret.
Han gjorde ljuset till dag och mörkret till natten.
På andra dagen skapade gud himlavalvet och på den tredje dagen lät han fastlandet stiga upp från vattnet.
Gud befallde jorden att låta växter växa och gud märkte att det var gott.
Han skapade ett stort ljus, solen, för att lysa över dagen och ett litet ljus, månen, för att lysa över natten. Detta gjorde han på fjärde dagen.
På femte dagen skpade gud liv i vattnet och fåglar i himlen.
På sjätte dagen skapade skapade gud alla levande varelser på jorden sedan skapade gud mannen och kvinnan och satte dem att härska över allt överlevande.
På sjunde dagen så skådade gud sitt verk, och han var nöjd. Sedan vilade han, det är därför man har söndagen (den sjunde dagen) som vilodag.


Islam:
Det finns många likheter med kristendomen och judendomen.
Gud skapade allt och det är samma saker som kristendomen.
Allt är skapat för att människorna ska få det så bra som möjligt.
Gud lät regnet skölja markerna så att man skulle kunna så och odla mat till människan.
Men annars är det samma som kristendom.


Judendom:
Gud skspade jorden och det är nästan exakt samma som krisendomen bara att man i skapelseberättelsen bärättar det med lite andra ord men det är samma skapare.


Hinduism:
Det är Brahma som har skapat universum och han har även skapat flera universum.
Vissa texter säger att han har skpar fler universum än vad det finns vattendroppar i den heliga floden Ganges.
Universum skapades av Brahma, beskyddas av Vishnu som är en annan gud inom hinduismen och förstörs utav guden Shiva för man tror att om det inte förstörs så kommer det inget nytt liv så Shiva är både den guden som förstör och skapar.
Sedan finns det olika tolkningar om du allt annat kom till men en säger att det är Brahma som delar sig i två delar o skapar en manlig och en kvinnlig varelse, från de största till aldra minsta varelserna.
Vissa morderna hinduiska texter säger att universum alltid har funnits men detta är den första skalpelse berättelsen.Buddhism:

Allt vara bara kaos och en dimma låg över hela jorden, men plötsligt bröt ett strålande ljus fram ut dimman.
Detta var början till allting.
Det som var lätt steg upp till himlen och det sam var tungt åkte ner och blev jord.
Från himmel och jord kom nu två väldiga krafter yin och yang de är två helt olika krafter men tillsammand balanserar de varan perfekt och bevarar harmonin i världen. Jin och yang skapade allt.
Men detta är bara en inrikting för buddhisterna men egentligen så har dom ingen skapelseberätelse för att dom tycker att det är en oviktig fråga.


Sammanfattning:
Kristendom, judendom och islam har återigen stora likghter somd att det var gud som skapade allt. Buddhisterna har igentligen inte någon skapelseberätellse för att dom tycker att det är en oviktig fråga. Hindusterna är delade när det gäller att Brahma skapade universum eller inte. Vissa säger att han gjorde det medans vissa säget att det alltid har funnits.
På den här frågan så är del väldig delat mellan kristendom, islam, judendom och Hinduism, Buddhism.
Det finns nästan inga likheter mellan alla.
Vad är meningen med livet?


Kristendomen:
För att man är älskad för den man är och man skall leva ett gott liv och dedan komma till himlen. Man är älskad av gud och han bryr sig om dig.
Man skall ta göra gudsrike på jorden vackert.
Man lever för att man är älskad och är den viktigaste delen av skapelsen som ska ta tillvara på allt. Man skall hjälpa och tjäna andra.


Islam:
Man skall sträva efter ett rättvist samhälle, komma närmre gud genom att vara en god medmänska och på så sätt komma till himlen.
Man skall leva efter de fem pelarna.


Judendom:
Man ska leva efter de regler man har fått av gud.
Man är utvalda av gud för en speciell uppgift och gud har valt judarna till sitt aldeles speciella folk.
Man skall lära sig att leva riktigt efter guds väledning.

Hinduism:
Förenas med Brahman och slippa återfödas mer.
Man ska göra goda gärningar och leva efter hinduismens tro.
Man skall behandla sina medmänniskor väl.


Buddhism:
Man skall göra goda gärningar och på så sätt uppnå nirvana och slippa återfödelsen.
Vårda allt på jorden väl.
Man skall lära sig de fyra sanningarna och vandra den åttafaldiga vägen.


Sammanfattning:
Återigen är kristendomen, islam och judendomen mycket lika och har flera sammband mella varan.
För Hinduisterna och buddhisternas del handlar allt om att slippa återfödas.
Men det finns faktiskt en likhet mellan alla, man skall vara en god medmänniska.’
Annars är det väldigt olika.Har vi ansvar för andras liv?


Kristendom:
Man har en stor frihet och då även ansvar för sitt eget liv.
I Matteusevangeliet står det även att man ska ta ansvar för fattiga, sjuka, hungriga och människor som har det svårt.
Så enligt den liknelsen skall man dömas efter hur man har varit mot sina medmänniskor så man kan ju säga att man har ansvar för andras liv på de sättet att alla skall behandlas lika.


Islam:
Det är samma som kristendom, gud har givit människan stora möjligheter att göra vad vi vill men man har fått vägledning av gud, följa den eller ej, det är ens eget val.
Vid den yttersta domen skall människan ställas till svars för allt man har gjort under livet och då är det bra att ha varit en god medmänniska.


Judendom:
Det är samma som kristendom man har allt ansvar själv men gud kommer att belöna den som lever rättfärdigt.


Hinduism:
Man har allt ansvar för allt liv så det är upp till en själv hur man vill göra.
Man har ens karma som följer en hela livet där ens goda gärningar samlas så om man ska kunna uppnå nirvana så måste man göra många bra gärningar och då är det ju en fördel att behandla alla människor lika.
Så man kan ju säga att man om man skall leva rätt så ska man ta ansvar för andras liv.


Buddhism:
Man har allt ansvar för allt liv så det är upp till en själv hur man vill göra.
Man har ens karma som följer en hela livet där ens goda gärningar samlas så om man ska kunna uppnå nirvana så måste man göra många bra gärningar och då är det ju en fördel att behandla alla människor lika.
Så man kan ju säga att man om man skall leva rätt så ska man ta ansvar för andras liv.


Sammanfattning:
Här har alla på ett eller ett annat sätt ansvar för andras liv, även om det inte står att alla har det så tolkar jag det så för att de kristna, judarna och muslimerna har ansvar för sina medmänniskor och buddhisterna och hinduisterna skall göra goda gärningar och en väldigt god gärning är ju att ta ansvar för andra.

När allting tar slut, hur blir det då?


Kristendom:
Man tror på liv efter döden, man kommer till himlen.
Innan man får ta del av himlen så skall man dömas för sina gärningar, efter detta straffas för eventuella dåliga handlingar då man i värstafall kommer till helvettet.
De kristna ser Jesu död som en seger över döden och synderna.


Islam:
Man tror på liv efter döden, man kommer till himlen.
Innan man får ta del av himlen så skall man dömas för sina gärningar, efter detta straffas för eventuella dåliga handlingar.


Judendom:
Man tror på liv efter döden, man kommer till himlen.
Innan man får ta del av himlen så skall man dömas för sina gärningar, efter detta straffas för eventuella dåliga handlingar.


Hinduism:
Man tror att bara kroppen dör men ens själ lever kvar och ens själ föds igen på nytt.
Vad man föds till beror på ens karma som man har samlat hela livet.


Buddhism:
Man tror på återfödelse, när man dör så föds det en ny som ärver ens karma.
Man kan födas till vad som hälls men allt beror på ens karma.


Sammanfattning:
Alla tror på någon form av liv efter döden, buddhisterna och hinduisterna tror på återfödelse vilket jag tycker är väldigt facinerande. Jag själv tror inte på det men det skulle vara häftigt om det var sannt, så jag har något att se fram imot när jag dör, om min teori om himlen eller buddisternas och hinduisternas teori om återfödelse stämmer.Vilken livsåskådning har du?

Jag tror på gud, d.v.s. att jag tror på något övermäktigt, en gud upphöjd över allt.
Jag tror på gud för att det hjälper mig att leva ett bättre liv.
Gud är någon som alltid finns vid din sida, vid allas sida, gud bryr sig om alla och det är just därför han har skapat allt.
Jag är inte fundamentalist och tror på bibeln ordagrant för liksom att Jesus gick på vattnet?
Hur troligt är det, men jag tror att det finns liknelser med det.
Just det att han gick på vattnet tror jag bara är en liknelse för att bevisa hur otroligt mäktig han var. Jag tror att det är ytterst viktigt att ha en egen livsåskådning, för det är ju vad man själv tycker. När man var lite så kanske man hade samma livåskådning som sina föräldrar men när men blir äldre och börjar förstå saker så är det viktigt att man ska ha en egen livåskådning.
Ens livsåskådning är ens syn på sitt eget och andras liv därför tror jag att det hjälper en att tro på gud och leva efter guds vägledning.
Jag tror att det finns många som vill tro men dom gör det inte för att det är för overkligt att en stor kraft finns. Vi människar är väldigt materiella och väldgit många tror inte på något dom inte har sett?
För kan man verkligen vara säker på att gud finns, det är ungefär samma sak som att USA finns. Kan man vara säker på att det finns bara för att man har sett det?
Det kan ju lika gärna vara något annat land bara att man säger att det är USA.
Dom visar bilder därifrån på tv men är du helt säker på att det är USA?
Detta tycker jag är en typisk liknelse för om gud verkligen finns. Han behöver inte visa sig och göra under för människan har det annsvaret att se till att allt är bra.
Man får tro på gud om man vill men för mig har det verkligen hjälpt mig genom både motgångar och framgångar. För att bli en bättre människa och lära sig att leva rätt så är det väldigt viktigt att vara säker på sin egen livåskådning. Jag svälv var inte riktigt säker på om jag trodde på gud eller att alls sånt bara var trams, men när jag konfrimerade mig så släppte allt och jag var nu säker på min egeen livåskådning.Hur ser de olika religonerna på skuld och förlåtelse/straff?


Kristendom:
Gud vill inte se dig lida för dina misstag utan när man har gjort ett misstag vill gud hjälpa dig upp fö fötter igen så fort som möjligt och hjälpa dig med allt jobbigt.
Gud älskar dig alltid lika mycket vad som än händer.I matt 18:21-22 frågar Petrus Jesus,"''''Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?'''' Jesus svarade: ''''Jag säger dig; inte sju gånger, utan 77 gånger’. Tänk dig gud som en förälder som älskar sitt barn, man säger till barnet hur många gånger som helst att inte leka med elden men endå gör barnet det och blir svårt bränd och tvingas in på sjukhus. Hade föräldern då skällt på sitt barn när de kom hem från sjukhuset?
Eller hade föräldern låtit barnet ta del av sina misstag och hjälpt sitt barn ur chocken?
Gud älskar alltid en, oavsett vad som händer. För att bli förlåten måste man lova att inte synda igen.


Islam:
Man får förlåtelse men man skall sedan gottgöra det genom att leva ett gott liv och vara en bra medmänniska. Man måste arbeta av sin förlåtelse men man är alltid förlåten av gud vad som är händer. Har man levt ett gott liv och varit en god muslim så kommer Allah ge dig evigt liv i paradiset på dommedagen.
Ber du inte om förlåtelse utan försöker gömma dina misstag så kommer Allah straffa dig med helvetet dagen då allt tar slut.
Det finns vissa brott inom islam som straffas rktigt hårt, t.ex. stöld kan straffas med att man amputerar bort högerarmen.


Judendom:
På dagen jom kipur skall man tänka över vad man har gjort fel under de gångna året och då be om förlåtelse om man ha syndat. Självklart man judarna be om förlåtelse vilken dag som hälst. Det är precis som kristendomen fast dom har dagen jom kipur där det är lite speciellt att be om förlåtelse.


Buddhism och Hinduism:
För en buddhist går allt utt på att få så bra karma som möjligt.
Alla ens handlingar samlas där och om man gör en dålig handling kan man gottgöra den genom att göra en god gärningJ.
Man kan beskriva allt med ordspråket ”som man bäddar får man ligga” för det är ju det man gör får man själv dras med hela livet.
Hinduerna ser joden som en platta men himmer över hoss och ett helvette under, om man har dålig karma så kommer man att få leva i helvettet ett tag innan man får återfödas igen.Tankarna i Gamla testamentet ligger till grund för tre av dagens världsreliginer: Judendom, kristendom och islam. Därför verkar dessa religioner mycket lika varandra för en hindu eller buddhist som ser den utifrån. Är det verkligen tre skilda religioner eller bara varianter av samma tema?

Min åsikt är att det från början var samma religon men har utvecklats på olika sätt. Alla tre har samma stamfader, Abraham.. Abraham får senare två barn Isak och Ismael, Isak blev senare stamfader för judarna och Ismael för muslimerna.
Men om man kolla på alla frågor som jag tidigare har besvarar så ser man att skillnaderna på religonerna är väldigt små.
Så jag tror att det igentligen inte finns något konkret svar på denna frågan utan det är ifrån vilket perspektiv man själv ser det utifrån. Man kan hitta olikheter mellan religonerna och säga att det är tre skilda religoner men som jag ser det så ser jag det utifrån att alla har samma stamfader och då tycker jag att det är tre varianter av samma tema.
Alla tre religoner är monotoniska och det menas att man tror på en gud.
Alla tre tror på samma Gud, i kristendomen ser man Jesus som messias, Guds barn medans Judrarna inte tror att Jesus var messias utan bara en vanlig person och muslimerna tror inte ens på personen Jesus.
Man kan se det som ett träd som delar sig i tre grenar och från början var samma.
En dag kommer kanske trädet växa ihop igen och bli en religion.
Stommen i religonen är ju vilken gud man tror på och eftersom att Kristendom, Jundendom och Islam har samma gud så tycker jag att det är tre varianter av samma tema då temat är Gud.En värld en religion?

Vad skulle vara hända om vi bara hade en religion, hur skulle allt vara då?
Kristendom, Judendom och Islam är ganska fördomsfulla och tar avstånd från andra religoner och tycker att man skall tror som dom.
Hinduism och Buddhism är mer öppna för andra religioner och välkomnar dom.
Om alla skulle ha samma religion så skulle det kanske lösa många av de problem vi har idag. Många av krigen i världen kommer från att vi har olika sett att se på vår tro.
Jag tror att alla människor skulle får bättre förståelse för varandra och vi skulle slippa alla konflikter som skapas genom människors olika religoner.
Jag vet inte om det hade funkat att alla skulle ha samma religon för jag tror inte att en fundamentalist skulle kunna släppa sin tro för att tro på något annat.
Men om det skulle hända så tror jag att jorden hade kunnat vara en mycket trevligare plats att leva på.
Man skulle kunna blanda ihop religonerna och ändra om lite.
Jag tror att det hade kunnat utöka människans förståelse för livet och frågor som tidigare har varit obesvarade kan nu bli besvarade.
Ett problem som rasism som jag tror att beror på människors rädsla för det nya skulle kunna lösas eftersom att vi får bättre förståelse för varandra.
Alla skulle förstås inte tycka exakt samma men en religon med mycket frihet skulle vara intressant. Jag skulle tycka att det verkar väldigt intressant med återfödelse så man lever ett nytt liv varje gång vi dör. Även om jag inte tror att det är så så tycker jag att det är en intressant teori för dom som tror på det och det skulle vart häftigt om det var så.
. Så om alla bara hade vågat öppa sig för nya saker så tror jag att vi hade kunnat lösa flera stora problem. Vissa människor ber till Jesus, vissa åker till Mecca vissa samlar karma men om man tänker riktigt noga så söker alla efter samma sak, sanningen, alla söker efter sanningen, det som är mäktigare än vi själva. En annan likhet är att alla strävar efter att komma till någon form av paradis....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De fem världsreligionerna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-04-24]   De fem världsreligionerna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6032 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×