Miljöhotet - fakta

1 röster
3383 visningar
uppladdat: 2018-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Skriftlig examination i Nk

Det finns vissa som faktiskt inte tror på att miljöhotet är på riktigt. De förnekar att Jorden inte skadas av vår livsstil vi har idag. Det finns också de som inte har en aning att jorden är i fara på grund av att alla inte går i skolan och blir upplysta på samma sätt. Sen finns det också de som ser fördelarna, särskilt dem i norra delarna av världen. Det vill säga mera sol och värme, bättre skördar och pengar från utökad turism. Men jag själv är helt övertygad om att miljöhotet existerar, då det finns mängder med bevis. Jag anser det självklart.

Efterfrågan på jordens tjänster ökar då populationen och levnadsstandarden höjs. Det vill säga rent vatten, ren luft och mat. Men jordens förmåga att producera dessa tjänster minskar på grund av hur vi lever idag och vår livsstil.

På vår väg mot välstånd, tillväxt och framgång använder vi kontinueligt mer än de resurser som vi har att tillgå. Vi förstör de system och kretslopp som vi människor och djur är helt beroende av. Vi är ett hot mot vår egen framtid. Systemet vi har på jorden hänger ihop, samhället, naturen och ekonomin.

Huvudorsaken till den globala uppvärmningen är växthuseffekten. De växthusgaser vi människor släpper ut gör Jorden till ett växthus, som man hör på namnet. Solljuset kommer in i genom vår atmosfär, det reflekteras ut i rymden igen i form av värmeenergi istället. Vår atmosfär innehåller till mesta dels syre och kväve vilket släpper igenom värmen enkelt. Men växthusgasen som håller på att samlas i vår atmosfär släpper inte igenom värmen lika enkelt, därav global uppvärmning och ökad temperatur.

Utan koldioxid på jorden hade det dock varit betydligt kallare, det är livsviktig men farligt i för stora mängder. Växthusgas kommer naturligt från vulkaner då det inte går att stänga igen jordskorpan. Utan oss människor så sköter jorden sitt egna med naturliga växthusgaser. Allt hänger ihop mellan sol, vind, vatten. Vi har lagt oss i och förstört systemet.

En ökad temperatur är mycket farligt för livet på Jorden. Det påverkar hav, sjöar och väder. Vi människor påverkar klimatet snabbare än vad det gjort det gjort på miljoner år. Vi måste sluta bränna så mycket fossila bränslen i onödan. Att framställa energi med hjälp av olja, kol, uran osv ger oss onödiga utsläpp då vi har andra alternativ som inte påverkar klimatet. Till exempel vatten- vind- och vågkraftverk. Vi är sjukt beroende av de fossila bränslena och det är onödigt att lägga det på energiproduktionen. Därför är det också viktigt att återvinna och återanvända och att köpa ekologiskt.

Om vi fortsätter som vi gör kommer det få svåra konsekvenser. Om haven värms upp kommer vattennivån att öka men ungefär en meter, då isen smälter vi får mer vatten. Det låter inte mycket men det kommer drabba dem som bor vid kusten. Det kommer bli svårt då flera hus kommer förstöras. Mycket naturkatastrofer medföljer i den globala uppvärmningen. Det påverkar samhället och människor. Lite då och då händer det att städer förstörs av naturen, det leder till fattigdom och hemlöshet. Det är något vi redan har nog av. Skulle vi vara mer snälla mot miljön skulle det resultera i att vädret är “snällare” mot oss. Det kostar även sjukt mycket pengar att laga städer som blivit skadade och det tar på människor psykiskt.

Jag anser är viktigast är att isen inte smälter. Det drabbar nästan allt liv här på jorden och inte bara isbjörnarna som vissa tror. Permafrosten på polerna och de är som “tickande bomber”. Blir det bara varmare och varmare så kommer permafrosten smälta och det resulterar i ännu mer växthusgaser. Det finns levande organismer under permafrosten som rapar metangas. Raparna blir det bubblor i isen, isen är alltså full av metangas. Om det skulle smälta skulle det blir ännu varmare så polerna sedan också smälter. Metan är dessutom en värre gas än koldioxid. Om vi bara skulle sluta släppa ut växthusgaser så mycket skulle det förbli is och då hade det inte varit någon fara.

Om isarna skulle smälta skulle jag säga att vi är garanterat en art som skulle dö ut. För smälter isarna så kommer havet att stanna helt. Det är tack vare isen som vi har den termohalina havscirkulationen vi har idag. Med hjälp av havsströmmarna så blir hela havet syresatt och näringen som medföljer i strömmarna åker ut till resten av havet. Den gör även att alla gifter som vi släppt ut i havet också åker ut i hela havet. I havet finns det fytoplankton och de ger oss människor 50% av vårt syre, fytoplantonet skulle dö om det blev stillastående. Dör dem skulle det ge oss och djuren syrebrist och vi skulle inte kunna föröka oss, därav dör vår art.  Havet skulle få syrebrist på sina bottnar och då börjar allt havsliv dö ut och det skulle bildad livsfarlig gas på bottnarna som förr eller senare kommer komma upp över ytan. Ett stillastående hav skulle resultera i att 90% av livet på jorden skulle dö ut. Då skulle jorden vi känner idag inte likna något av det vi har idag. Jorden skulle bli en obeboelig plats

Dessa växthusgaser försurar våra sjöar, hav och mark. koldioxiden absorberar i vattnet det skapar ett lägre PH-värde. Det orsakar vittring, alltså det börjar fräta på våra byggnader och statyer till exempel. Det kostar även pengar att laga. Metaller som sitter i bergen kommer ut i vattnet när berget vittrar vilket är farligt. Det skadar fiskar som kvävs ihjäl av metaller som täpper igen deras gälar, de täpper även till rötter så att växer också dör. Det är de små djuren med tunnast cellager som skulle dö först. Maskar och bakterier som är jätteviktiga att ha i marken skulle också dö på grund av försurning. Korallreven i haven förstörs av det låga PH värdet. Vi i Sverige har haft det svårt med sura sjöar. För vi har berg som inte släpper ifrån sig någon kalk. Det är kalk som gör det sura mer baskiskt. Men eftersom vi inte har det så måste vi kalka sjöar för drygt 200 miljoner per år. Detta har resulterat i att 42 tusen kvadratkilometer på östersjöns botten död. Jag anser att det är bråttom att rädda Östersjön då den redan är skadad. Sverige är även drabbad av övergödning som kommer av avföring som runnit ut i våra sjöar och att sjöarna ligger nära jordbruk. Alger trivs i den miljön vilket har gjort att våra sjöar är gröna.

Vi kan göra mycket för att förbättra vårt klimat och för att inte förvärra det, som att inte äta kött. Kött är det livsmedel som påverkar miljön absolut mest. Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning så äter vi svenskar 50-55 kg kött per person varje år. Kött är en bra källa till protein men fortfarande anser livsmedelsverket ur hälsosynpunkt att det inte finns någon anledning att äta så mycket kött som vi gör idag. För mindre transporter och bättre djurslakt så tycker jag att alla som har det tillräckligt bra ställt ekonomiskt ska köpa lokalt Svenskt kött. Djurproduktionen är den största parten i den globala uppvärmningen. Det är själva djurhållningen i den här frågan som orsakar så stora utsläpp. Enligt filmen vi såg “Cowspiracy” så kommer 50% av alla växthusgaser från djurproduktion. Egentligen tycker jag att vi borde äta vegetariskt mycket oftare än vad vi gör. Något man kan tänka på är att hellre äta gris och kyckling som orsakar mindre utsläpp än lamm och ko. Det som lätt glöms bort när man kommer till den globala uppvärmningen är just djurproduktion, det brukar inte uppmärksammas av miljöorganisationer. Det är just för att kött är en så stor del i vardagen för oss i Sverige och globalt och det skulle skapa irritation. Jag anser att det är dåligt av dem, vi borde få hela sanningen om miljöhotet. Djurproduktionen orsakar mer växthusgaser än alla utsläpp i transportsektorn. Korna släpper ut sig metangas vilket är 86 gånger mer destruktiv än koldioxid

Om vi skulle sluta föda upp djur för att sedan döda dem och äta skulle svälten hos människor inte vara lika stor. Det tas odlingsmark för att odla mat till djuren. Som man egentligen skulle kunnat dämpa svälten med. Sedan slaktas djuren och säljs till rika människor, och de fattiga kan ändå inte köpa kött. Det anser jag är fruktansvärt orättvist. Ja visst ska djuren också ha mat men vi föder upp onödigt många då vi inte behöver äta så mycket kött som vi gör.

Jag nämnde i början att det finns vissa människor som inte tror på klimathotet, därav till och med politiker. Till exempel Donald Trump. 2015 enades alla världens länder om ett globalt klimatavtal. Eftersom Donald anser att klimatförändringarna är en bluff så vill han riva avtalet och lägga pengarna på sjukvård och matproduktion istället, därav kött. Han vill skapa energikraftverk som går på olja och kol. Han vill sätta igång med ett projekt som Barack Obama lade ner, det är utbyggnaden av oljeledningen  Keystone XL. Jag anser att han inte är passande som president i USA. Jag anser också att det är just politikernas ansvar att få folket att göra något åt vår situation. De har en högre röst och skulle behöva fokusera mer på det. Både Clinton och Obama tycker att vi ska sluta med kolindustrin medans Trump bara vill utveckla den för att det skulle skapa fler jobb.

Vi människor är våra största fiender, för varje dag förvärras allt bara mer och mer. Vi påskyndar bara processen. Enligt boken kommer vi vara 10 miljarder på jorden år 2100. Det kommer skapa ännu mer kaos och klimatkrig på vår jord. Vi har inte tillräckligt med resurser redan nu. Om vi blir fler på jorden kommer det resultera i ännu fler människor som förstör jorden. Vi måste göra något nu innan det är försent. Skulle vi sluta äta kött så skulle det då resultera i bland annat renare vatten och luft. Även att vi slipper hugga ner så mycket av amazonskogen som vi gör idag, idag hugger vi ner 150 000 kvadratkilometer av regnskogen varje år.

Det finns ingen som kan säga om globalisering är en bra eller en dålig sak. Människor runt om i världen reser och träffar andra kulturer. Människor flyttar från byar dem bott i, i flera år med sina familjer till städer. Industrier köper mark av lokalbefolkningen i byar och bygger fabriker där. De köper i länder där det inte finns några miljökrav eller lagar om miljön. Där kan fabrikerna släppa ut sina avgaser som dom vill så det ska bli billigt. Det är mest läkemedelsindustrin som gör detta, de tillverkar vanliga läkemedel som paracetamol. Då kan dom sälja medicinen billigt i till exempel Sverige. I de här byarna finns det ju människor som bor där, de blir skadade av den farliga luften och vattnet som förstörs. De drabbas av tub...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.wwf.se/?utm_source=Google%20Grants&utm_content=GG_Varumarke_WWF&utm_campaign=WWF%20SEARCH https://www.dh.se/sa-staller-sig-trump-till-5-viktiga-miljofragor/ https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott/ Filmen Cowspiracy http://illvet.se/naturen/klimatforandringar/5-fordelar-med-global-uppvarmning

Kommentera arbetet: Miljöhotet - fakta

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2018-05-25]   Miljöhotet - fakta
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60349 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×