Personlighetsstörningar

3 röster
24373 visningar
uppladdat: 2006-05-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Personlighetsstörningar

Med personlighetsstörningar brukar man symbolisera störningar och beteendemönster hos en person som märkbart avviker i miljö och situation. Här tänkte jag nämna några typer av sådana. Jag har blandat störningar som angriper individen i olika stor utsträckning.

HISTRIONISK Personlighetsstörning
Histrionisk personlighetsstörning (HPD) är en personlighetsstörning som innefattar ett mönster av absurt stora känslouttryck och uppmärksamhetssökande, behov av orimligt mycket gillande och opassande förförande beteende. ”HPD” startar oftast i tidig vuxenålder.
Det väsentliga i beteendet hos en person med histrionisk personlighetsstörning är det genomgripande och dramatiserade mönstret av känslor och uppmärksamhetssökande sättet. Personerna är livfulla, dramatiska och flirtiga. De kan vara opassande sexuellt hetsande, yttra starka känslor helt öppet och är svaga för påverkan av andra.
Upphovet till störningen är okänd, men händelser i barndomen och ärftliga orsaker kan vara medförda. Störningen är vanligare bland kvinnor än bland män, men vissa tror att det är vanligare att kvinnor diagnosticeras med ”HPD” eftersom uppmärksamhetssökande och sexuella antydningar är mindre socialt godtaget bland kvinnor.
Exhibitionistiska drag är vanligt hos människor med ”HPD”, man kan nästan säga att det är som om de vill ha en scen att stå på. Och vill ha all uppmärksamhet på sig och stå i centrum. I alla möjligen tänkbara situationer kan de välja att iscensätta sig som antingen hjälten eller offer. Inom denna typ av personlighetsstörning är det också vanligt förekommande med mytomaner, där det i själva verket också kan handla om att dramatisera sitt liv. De har ett slags behov av att göra sig intressanta.
Individer med histrionisk personlighetsstörning fixar för det mesta att fungera på en hög nivå och kan vara lyckosamma socialt och i arbetet. Men de kan ha svårt att klara av sociala eller romantiska relationer, och svårt att klara förloranden och misslyckanden bra. De kanske till och med kan söka hjälp för depressioner när romantiska förhållanden tar slut. De misslyckas ofta med att se sin egen situation realistiskt och dramatiserar och överdriver istället. Ansvaret för misslyckanden eller motgångar skylls ofta på andra. De tycks kunna vända upp och ner på till och med himmel och jord för något som omgivningen kan tyckas vara trivialt. De kan byta jobb ofta eftersom de blir lätt uttråkade och har problem med att klara av frustrationer. Eftersom de söker omväxling och spänning så kan de utsätta sig för riskfulla situationer. Alla dessa faktorer kan leda till depressioner.
Man kan säga att vissa av dessa människor, dock inte alla, lider av narcissism, med andra ord är de självkära i sin egen spegelbild. Eller att de tillskriver sig själva omnipotens som är ett begrepp för allsmäktighet och ofta tillskrivs gudar inom olika religioner.

BORDERLINEPERSONLIGHET
Borderline är en mycket omdiskuterad och varierad personlighetsstörning. För borderline problematik är ångest som uppträder i form av känslomässig instabilitet, impulsivitet, känslomässig sårbarhet, "svart-vitt" tänkande, identitetsproblem och separationsångest och närhet respektive avstånd i viktiga relationer centralt. Karaktärsdragen för en person med Borderline kan vara;
1. Instabila och intensiva relationer, med sitt svart och vitt tänkande oftast antingen nedvärderar eller idealiserar personer.
2. De är ofta impulsstyrande och detta särskilt när det kommer till droger, sex och pengar.
3. Kortare, men dock väldigt påtagliga känslosvängningar. Kontrollen över sin aggressivitet kan också brista.
4. Osäkerhet kring frågor som rör sin egen identitet och drömmar som livsmål. Vanligt är att de ständiges upplever en slags känsla av glädjelöshet.
5. De gör ofta kraftiga och starka ansträngningar för att inte vara själva.
6. självdestruktivitet, själmordsförsök kan vara vanligt förekommande bland personer som lider av borderline problematik.
Personen i fråga kan även lita av psykotiska inslag och kanske är det därför det ibland kan vara så krångligt att ställa diagnosen.


Andra typer av störningar eller neuroser:

KONVERSIONSSYNDROM
Kallas även konversionshysteri. Och uppkommer ibland helt plötsligt i samband med en stark psykisk upplevelse. Konversionssyndrom, psykisk störning som enligt psykodynamisk teori uppkommer genom att ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom vid neurologiska sjukdomar. Med enklare ord kan man säga att hos en människa med hysterisk neuros (konversionshysteri), orsakad av ångest så skapas fysiska symtom så som kramp, hosta, blindhet och dövhet. Inga verkliga skador uppstår. Freud utvecklade sin teori om det omedvetna baserat på det han lärt sig om hysteriska patienter som var förlamade utan någon fysiologisk anledning. En man kunde tex inte röra sin hand efter det att han skakat hand med kungen. Tillståndet kan försvinna helt oväntat. Det kan misstolkas som om ett under eller mirakel har skett, men i själva verket så har ett plötsligt tillfrisknande skett på främst ett psykologiskt plan. Det är nämligen inte någon organisk skada som funnits, man kan däremot troligen anse att personen lidit av någon slags blockering i sitt nervsystem./nervbana/or. Symtomen drabbar organen som är styrda av det viljemässiga nervsystemet.
Hysterisk neuros förekommer än idag men är något mer ovanlig än de andra neuroserna.

Fobier är vanliga neuroser. Ångesten knyts till bestämda objekt eller situationer. Ofta kan personen undvika de ångestskapande objekten men i svårare fall kan personen bli socialt handikappad och får svårt att gå ut. Fobier handlar om en överdriven rädsla inför div olika saker. Spindelfobi, ormfobi och klaustrofobi är några vanliga fobier.

Andra vanligt förekommande störningar vid en neuros är;
* ångestneuros
* tvångsneuros
* hysterisk neuros
* neurotisk depression
* fobier
* psykopati

Multipel Personlighet:
Kallas även personlighetsklyvning, och denna störning förväxlas också ofta schizofreni. Här förekommer det två eller flera avskilda personligheter i en och samma individ. Man förklarar detta med att två eller flera system bildas i hjärnan, och bygger upp olika bilder om vem man är. Dessa system hålls hemliga för varandra och personen som lider av detta är inte medvetten om de olika systemen. Vilket leder till att personen kan växla mellan olika personer som har helt olika identitet eller gränser. De kan till och med växla mellan att vara höger eller vänsterhänta. De kan ändra röst, fysis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Personlighetsstörningar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-30]   Personlighetsstörningar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6446 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×