ETIK I ISLAM

16 röster
50488 visningar
uppladdat: 2006-05-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
ETIK I ISLAMInledning

Islam är en religion där etiken spelar en stor och mycket viktig roll. Man kan på ett sätt säga att Islam är en slags livsstil eller ett levnadssätt. När man är muslim och troende så formas ens hela liv av religionen. Från det att en muslim vaknar på morgonen till det att han går och lägger sig, spelar religionen en stor roll, eftersom Islam lär t ex hur man skall äta, umgås, jobba, tala. Så Islam blir alltså en muslims sätt att leva då hela ens vardag fylls med etiska riktlinjer som skall följas. Enligt muslimska lärda omfattar etiken alla mänskliga drag som är frambringade antingen av arv eller av miljö och detta formar ens personlighet och påverkar ens handlingar. Man brukar säga att termerna ”människa” och ”mänskliga drag” är identiska, men ”människa” hänvisar till en ytlig gestalt som är iakttagbar med ögonen. Men däremot ”mänskliga drag” hänvisar till inre förmåga och medfödd godhet som endast är iakttagbar med hjärtat.
Såsom olika människors kroppar är olika gäller desamma för olika folks själar. Vissa har bra själar medan vissa är helt enkelt inhumana. För att en människa skall kunna leva i frid med andra medmänniskor, och uppnå lycka i denna värld måste han följa de etiska normerna. Ett samhälles framgång och ett samhälles försämring beror inte endast enbart på vetenskaplig och materiell framsteg, utan det är snarare följandet av just de etiska normerna som frambringar lycka i ett samhälle. Etik håller den mänskliga rasen vid liv. De stammar där etiska normer inte existerar alls är dömda att dö ut. Vid vissa tillfällen kan brist på etiska normer skapa mänskliga katastrofer såsom världskrigen. Koranen säger om etik: ”Den kommer säkerligen bli framgångsrik som strävar efter att rena sin själ” 91:9
Med rening av själen menas att man ständigt måste sträva efter att förbättra sina etiska normer. I Islam säger man att de heliga profeterna som var sända av Gud bland annat hade till uppgift att sätta exempel för efterkommande följare. Den som hade de bästa etiska normer samt bästa uppförande var Profeten Mohammed (FVMH). Mohammed var känd i hela den arabiska världen under sin tid att ha de bästa av beteende. Om det finns något bra Mohammeds fiender samt de icke troende på dem tiden hade att säga om honom så var de hans uppförande. En muslim lär sig därför från tidig ålder att följa de etiska normer som profeten gjorde. Även detta omskrivs i koranen där Gud säger till Mohammed: ”Ditt liv och ditt handlande är ett lysande exempel” 68:4
Tyvärr har dagens värld gjort oss till någon slags robotar och moraliska värderingar är en stor bristvara.

Etiska brister idag

Två av de största etiska problemen jag ser i dagens Sverige är att ingen längre värderar äktenskapet som något heligt, samt att föräldrarna i dagens generations ögon inte har något värde. Idag är de mycket få som gifter sig i Sverige, man har valt att ha sambo och skapa oäkta barn. Detta är något som Islam t.ex. är helt emot. Det vore ytterst oetiskt att inte gifta sig som muslim. Det andra är det här med föräldrar. I mellanöstern och de områdena hittar man sällan ålderdomshem och så vidare. Man tar hand om sina föräldrar till den dagen de dör. I Sverige väntar ungdomarna bara tills de är 18 så att de kan flytta hemifrån, och starta sitt eget liv. När föräldrarna sedan blir gamla och sjuka skickar man iväg de till hem och hälsar på dem ytterst sällan. Blir de vanvårdade går man ut till media och klagar men att ta hem dom och ta hand om dem hemma är det inte på tal om. Islam däremot lägger stor emfas på föräldrarna. Koranen säger: ”Er Herre har befallt att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och att visa godhet mot era föräldrar. Om en av dom eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dom inte, och tala alltid hövligt och vänligt mot dem” 17: 23-25
Profeten har bland annat sagt att för att visa vördnad till sin far skall man inte sitta förrän han suttit sig. Eller inte heller promenera framför honom.

Djupare om etik i Islam

I de muslimska etiska riktlinjerna finns två typer av inriktningar. Den första är sådana etiska handlingar såsom kroppslig renlighet, välvårdad klädsel, bra humör, respektera äldre, ödmjukhet när man talar med någon osv. Den andra inriktningen är handlingar såsom rättvisa, hålla löften, trovärdighet. Skillnaden är att etik av det första slaget kan i stort sett helst lära sig att följa. Med lite träning det vill säga. Men den senare versionen av etik är desto svårare att lära sig anamma. Man måste ha självkontroll och ren själ. Och ytterst få lyckas nå denna etiska riktlinje. Mänsklig perfektion har många nivåer. Och etiken finns till för att fostra och guida människan från en djurisk nivå till en högt uppsatt individ, enligt Islam. Just därför säger Islam att etik är den mest värdefulla av vetenskap. Eftersom människa anses den bästa av skapelse och etiken finns till för att förbättra människan till en ännu bättre skapelse råder det ingen tvekan om hur viktigt det är som muslim att sträva efter att förbättra sina etiska dygder. Etiska dygder i människan kommer att ge honom evig lycka.

Kunskap och Etik

Islam är en religion som så många andra lägger stor vikt på kunskap och utbildning. Det finns oerhört mycket att skriva om hur mycket Islam uppmanar till att skaffa kunskap men då jag i detta arbete ska skriva om etik främst skall jag inte gå in så mycket på det. Men det måste sägas att etik och kunskap hör ihop. Kunskapens roll i etiken är enorm. När ett djur föds vet den dess plikter och planer här i livet genom deras instinkt. De etiska normer de skall följa är också medfödda. De behöver inte lärare. När en fisk födds vet den automatiskt hur den skall simma, andas, matas, samt skydda sig från sina fiender. Den behöver inte bli lärd, återigen är det instinkt. Men människan i sina dagliga plikter och för att uppnå perfektion behöver mer än instinkt och medfödd inspiration: förutom att ha blivit utrustad med visdom, krävs det en lärare här i livet som lär oss de etiska normerna. Det är därför mycket viktigt att man redan när ett barn är litet lär honom de etiska normer han sedan kommer att ha användning av senare i livet. Islam rekommenderar att de religiösa dygderna samt de etiska normerna lärs ut till barnen mycket tidigt eftersom dessa kommer även att ha åverkan på barnets tro gällande religionen eftersom jag som ovan nämnt är Islam ett sätt att leva och de etiska normerna måste efterföljas för att man skall kunna kallas för troende muslim. Den kände filosofen Bertrand Russell säger:
”Varje dålig vana man anskaffar är ett hinder till bra bättre vanor senare i livet, och därför är det viktigt att de goda etiska normerna formas i tidig ålder, om de första vanorna är bra så har man räddats från ändlösa problem senare”
När vi ändå är inne på det här med kunskap och lära, kan jag passa på att ta upp att Islam även lägger en stor vikt på förhållandet mellan elev och lärare. Även detta är ett problem i dagens värld. Ytterst få elever visar den vördnad och respekt till sina lärare som de förtjänar. Islam säger att efter dina föräldrar har din lärare det högsta värdet. En elev måste hedra sin lärare och vara ödmjuk inför honom. Men å andra sidan finns det etiska normer lärare måste följa också. Där ingår det att läraren skall prata på en nivå som hans elev förstår på, samt så måste läraren uppmuntra och guida eleven.

Dessa är endast ett fåtal av de etiska normer som Islam lär. Som jag ett par gånger tidigare nämnt så har Islam etiska riktlinjer inom i stort sett allt här i livet. Att skriva ner allt här skulle kräva alltför många sidor. Det mesta etiska riktlinjer behandlas i Koranen, samt i Profetens traditioner. Den muslimska etiken grundar sig mycket på monoteismen samt uppståndelsen, samt andlighet. Eftersom inom Islam kommer dina etiska dygder gynna först och främst dig själv genom att stärka din andlighet. Den musl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ETIK I ISLAM

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2009-01-25

  jazzaka,llahu hayran

 • Inactive member 2010-10-11

  mycket mycket bra uppsats! exakt vad jag ville få fram om islam!

 • Inactive member 2015-09-09

  Masha allah,jazzkallahu khayran.

 • Sano Sansoun 2018-09-05

  Bra skrivet

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-31]   ETIK I ISLAM
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6474 [2022-01-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×