Miljöförstöring i Östersjön

10 röster
26271 visningar
uppladdat: 2001-09-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Länderna kring Östersjön är högt industrialiserade och därför är Östersjön utsatt för svåra miljöproblem. Det beror till stor del på att de fattigare länderna inte har kunnat ordna bra reningssystem. Alla föroreningar kommer dit på olika sätt, det kan vara olja som släpps ut genom att fartyg rensar tankarna eller en oljetankers-olycka.

Det kan också komma föroreningar från luften som sedan regnar ner i Östersjön. Ett annat stort problem är pappersindustrin och
gruvdriften som släpper ut stora mängder avfallsprodukter. Även krigsmaterial har dumpats i Östersjön, t.ex. ammunition på många djupare ställen och stridsgas, främst i Bornholmsdjupet.

Andra farliga saker som finns i Östersjön är PCB och DDT som kan
förstöra skelett och ben i sälar, sjöfåglar, och deras ägg.
Giftiga tungmetaller som kvicksilver, kadmium, koppar och bly ackumuleras i
näringskedjorna, och eftersom vi människor är i slutet av den kan vi bli förgiftade av det.

Helsingforskommitionen för skydd av Östersjöns miljö har visat att omkring 57% av allt kvicksilver i Östersjön fördes med flodvatten till Finska viken. Ryska floder, främst Neva, svarade för 87% av detta. Av de totala mängderna av olika föroreningar i fick Östersjön ta emot 44% av allt kvicksilver, 71% av mängden kadmium, och 64% av all koppar. Främst via polska floder. Belastningen var inte lika stor vid Bottniska viken.

Östersjön tillfördes år 1990 över 1,4 ton organiskt material, denna siffra har i dag stigit.
Detta kom mest från pappers industrierna runt Östersjön. De polska floderna
Wisla och Oder mynnar ut i Östersjön och har sina avrinningsområden ända
borta i Vitryssland, Tjeckien, Slovakien och Ukraina. Belastningen av kväve är
också högst vid den polska kusten. Metall- och stålindustrin svarar för
huvuddelen av de utsläppen, men en stor del härstammar från jordbruket i
Centraleuropa.

Sverige bedriver tillsammans med de andra kuststaterna ett omfattande
miljöskyddsarbete för att minska utsläppen från industrier, tätorter, jordbruk,
skogsbruk och fartyg. År 1995 startade BALTEX, ett forskningsprojekt med
bidrag från EU om Östersjöns energi- och vattenomsättning, där alla
östersjöstaterna deltar. I maj 2001 när EU hade sitt toppmöte förbjöd man
faktiskt ca 20 st miljögifter varav PCB och DDT.
Att ha ett bra reningssystem kostar som sagt pengar och det fattiga östländerna har ju inte det, därför släpper dem ut orenade miljögifter i Östersjön, men hade de viljan tror jag att man skulle kunna minska på utsläppen. Runt Östersjön bor ca 140 miljoner människor varav 75 miljoner direkt vid kusten, alla dessa skulle nog må bättre om utsläppen minskade och definitivt alla växter och djur som faktiskt bor i Östersjön.

Miljöorganisationen Greenpeace jobbar också mycket på
att förhindra föroreningar i Östersjön.
Sedan medeltiden har Östersjön varit ett av världens mest trafikerade hav.
Östersjön är också världens största bräckvattenhav, alltså både sött och salt.
Fiskare får ofta upp gamla tunnor med giftgas och blyrik ammunition från andra världskriget, fisken är också ibland missbildad och kan ha två huvuden, stjärtar eller blöda. Så här ska det ju inte vara men tyvärr är det så i Östersjön.

Övrig fakta om Östersjön:
Yta: ca 400 000 km2, då är alla delar inräknade (finska viken, ålands hav osv.)<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Miljöförstöring i Östersjön

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-09-30]   Miljöförstöring i Östersjön
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=813 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×