Judendomsarbete

8 röster
11347 visningar
uppladdat: 2007-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Judendom

Innehåll:


• Skapelsemyt - Grundare s.2-3

• Analys s.4

• Skriftsamling s.4-5

• Analys s.5

• Livet efter döden s.5

• Analys s.5

• Högre väsen – Gud eller gudar s.5-6

• Analys s.6

• Regler – Riter s.6

• Analys s.6

• Högtider – Vilka religiösa ursprung finns? S.6-7

• Analys s.7

• Extra fakta om judendomen s.7-8

• Egna tankar - Hur har religionen påverkat mig? s.8

• Nedsatt muntlig förklaring (egentligen oviktig) s.9

• Källor s.9Skapelsemyt

Den judiska skapelsemyten är precis som den kristna. De säger båda samma sak att under sex dagar skapade gud jorden, när han på den sjunde vilade. Om man skall ta det i dagordning, blir det:

1. Gud skapade ljuset.
2. Gud skapade havet och luften.
3. Gud skapade land och växter.
4. Gud skapade alla planeter och solar.
5. Gud skapade alla fåglar och fiskar.
6. Gud skapade de djur som lever på land och människorna.
7. Gud vilade hela dagen.

Det var två människor som han skapade, Adam och Eva. Gud tog upp en lerklump och började forma den till en figur. Han gav den liv som den första människan och kallade honom då för Adam. Adam levde alldeles ensam i Paradiset tillsammans med alla djur, men ändå kände han sig ensam. Gud tog då ett revben från Adam en dag då han sov lutad mot ett träd och skapade ytterligare en individ. En ny människa som Gud kom att kalla Eva. Eftersom Adam var en man gjorde Gud Eva till kvinna så att de skulle ha saker gemensamt men ändå skilja sig ifrån varandra. När Adam vaknade såg han Eva och de blev väldigt lyckliga att få vara tillsammans.
I frid och harmoni levde de i Paradiset med endast en regel. Att aldrig äta utav frukten från kunskapens träd. En lätt uppgift ansåg dem, tills den dag då Eva stötte på en orm som väsande talade om för henne hur god frukten var. Eva som ville följa Guds regel och inte bryta mot den försökte gå bort från ormen, men hans ord var lockande. Frukterna som hängde på grenarna glänste i solen och fick Eva att göra sig ett beslut. Hon gick fram och tog ett bett utav den otroligt saftiga frukten. Ormen hade haft helt rätt och Eva kunde inte förstå varför Gud inte velat att de skulle smaka på den. När Adam kom dit och såg Eva äta utav frukten blev han arg. Hon hade brutit löftet de gett till Gud. Eva propsade dock Adam att smaka på frukten och till slut gav han med sig. Han tyckte om frukten lika mycket som Eva, men plötsligt insåg de båda att de var nakna och började skämmas för varandra. De rusade båda åt varsitt håll och iklädde sig blad. När Gud senare såg dem, och märkte att de bar blad blev han rasande. Så rasande att han skickade ut dem från Paradiset, så att de skulle få vandra tillsammans och skämmas. Även ormen skickades ut från Paradiset, men då ville inte Eva och Adam längre veta av den.

Det är på det sättet som judarna ansåg att jorden skapades.

Grundare

Judarnas grundare anses vara Moses. Han föddes under den tid då israeliterna var slavar i Egypten, där Farao regerade. Det hade kommit ett bud till farao att en stor ledare var född, så han sände ut sina vakter att döda alla barn under två år. Moses moder fick höra talas om det, så hon tog sig till Nilen, där hon lät Moses flyta iväg i en flätad korg. Hennes dotter fick uppdraget att se vart han hamnade och när hon kom tillbaka så berättade hon att dottern till Farao hittat honom och tagit hand om honom. Det kom ett bud till modern om att få bli barnets – Moses – amma, och hon tackade ja till det.
En dag när Moses växt upp, såg han en egyptier misshandla en hebré. Det gjorde honom så arg att han slog ihjäl egyptiern och av rädsla att någon skulle få veta det, grävde han ned honom i sanden.
Dagen därpå såg Moses två hebréer slåss, så han frågade dem varför de höll på så? Den enes svar blev då:
”Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptiern?”
Moses förstod att det måste ha spridits väldigt fort, så han vågade inte stanna kvar i Egypten så han flydde till Midjans land där han gifte sig med en av prästernas dotter. Tillsammans fick de en son som de döpte till Gersom. Efter en lång tid fick de bud om att Egyptens kung var död. Då hade israeliterna börjat klaga på sin ställning som slavar och Gud hörsammade deras böner och uppenbarade sig för Moses. Gud talade då om för Moses att han skulle föra israeliterna till Kanaans land.
Moses tog sig till Egyptens nya farao och sade åt honom att släppa israeliterna fria. Farao vägrade blankt och Moses tvingades att lämna honom.
Efter ett tag gick Moses och mötte Farao igen. Han sa att om han inte släppte israeliterna skulle han förvandla allt vatten så de inte skulle få något att dricka. Farao vägrade fortfarande och Moses förvandlade vattnet till blod.
Moses återvände till Farao efter en vecka och frågade ytterligare en gång om han tänkte släppa israeliterna fria. Åter vägrade Farao och Moses hotade med att han skulle låta Egyptern drabbas utav en invasion paddor. Farao vägrade fortfarande och Egyptern invaderades utav paddor.
Farao kallade till sig Moses efter ett tag och bad honom att be Gud ta tillbaka alla paddor, så skulle han låta israeliterna gå. När Gud låtit kalla paddorna tillbaka tog Farao tillbaka sitt löfte och Gud lät myggor sprida sig över Egyptern och sticka alla människor. Efter det kom flugor som stacks ännu värre. Varje gång tillkallade Farao Moses och sade att israeliterna fick gå om Gud tog bort plågorna, men varje gång tog Farao tillbaka sitt löfte. Efter värre och värre åkommor och plågor åstadkom Gud så att alla husdjur och människor utom de israeliska blev sjuka i pesten då många dog. Gud försämrade vädret, och alla som gick ut blev dödade av blixten. Det kom sig så att Gud sände ut gräshoppor som åt upp allt som växte, som de kunde finna. Farao vägrade fortfarande att släppa israeliterna så Gud gjorde att det bara bestod mörker i tre dagar. Då kom Farao med förslaget till Moses att israeliterna fick lämna Egypten utan sitt boskap och sina husdjur, men det vägrade Moses att gå med på så Gud åstadkom en slutlig plåga.
Moses gick runt och berättade vad Gud sagt honom. Alla israeliter skulle döda ett lam, stryka dess blod runt dörrarna och sedan äta upp hela lammet. De skulle även packa sina saker och vänta. Vid midnatt kom döden och dödade alla förstfödda, människor som djur, utom israelerna som strukit blod vid dörrarna. De lämnade nästa dag Egypten och tågade mot Kanaans land. Dock började alla egyptier klaga på att de inte hade några slavar som gjorde allt arbete att Farao sände ut sina vakter att hämta tillbaka israeliterna. Moses och israeliterna skyndade sig mot Röda havet. Där förstod de att de var fast, men med Guds hjälp delade Moses på Röda havet så att israeliterna kunde passera oskadda. Egyptierna följde efter, men när sista israelit kommit över på motsatta stranden så blev havet åter vanligt och nästan alla egyptier drunknade.
Efter tre månaders vandring kom Moses och israeliterna fram till berget Sinai där Moses fick mot ta de tio budorden från Gud. Israeliterna lovade att från den dagen hylla Gud som den enda. De fortsatte sedan mot Kanaans land, dit dock Moses aldrig kom.Analys:

Jag anser att skapelsemyten med Adam och Eva är ganska otrolig. De var nakna med varandra och helt plötsligt efter att de äter en frukt så vet de plötsligt att de borde skämmas för varandra! Det konstiga är att de varit lika nakna tidigare och inte borde kunna klara av att fortsätta att vara det. De var ju ändå de enda människorna på jorden och borde tycka att det var naturligt. Sen så kan inte ormar tala, så hur kom det sig att ormen kunde säga till Eva att hon skulle smaka på frukten. Gud skulle väl inte kunna ändra så att ena dagen kan djuren tala och i nästa så kan de inte det. Det är väldigt skumt. Sen så är det bevisat att man endast kan göra människor genom födelse. Man kan inte bara skapa dem sådär. Visst sägs det ju att Gud skapade jorden, men eftersom inte jag tror på det otroliga, utan mer på det realistiska, så måste jag kritisera det på ett sådant sätt som detta.

Allt det om Moses och hans tio underverk är helt absurt. Först och främst så tror jag inte på gud och sen så säger de att gud talade till Moses och gjorde så att Moses kunde förvandla en käpp till en orm och sen orsaka alla dedär åkommorna mot Egyptierna. Mer är ju att om alla förstfödda dog och många dog utav pesten, det är bara konstigt att först dör många i pest och sedan dör de som går ut och sedan efter det, dör alla förstfödda. Hur många barn kan folket där ha haft? Likaså är det ju med djuren. Visst israeliterna överlevde, men det var ju bara egyptierna allt detta drabbade. Det är bara skumt alltihopa. Paddor kan ha invaderat Egypten, men inte på kommando. Samma sak var det med myggorna och flugorna. Det där med att Nilen blev till blod kan inte på några villkor stämma, eftersom det skulle krävas väldigt många djur eller människor att tömma för att ens göra lite ändring i floden. Att sprida pest skulle ha kunnat ha varit en alldeles vanlig sak, men sen är det ju så at hur den har kunnat komma till Egypten? Och precis under den tiden så att man kunde tro att Moses orsakat det mot egyptierna. Där har vi en annan sak. Allt detta drabbade bara egyptierna, men hur kunde det ha hänt? Ska man ha det vetenskapligt så är det stört omöjligt. Israeliterna måste ha drabbats precis lika mycket, eftersom hur skulle katastrofer kunna skilja på människor?

Skriftsamling

Det finns flera olika skriftsamlingar inom judendomen, samlingsnamnet är Tanak och innehåller Läran, Profeterna och Skrifterna. Torah, inkluderar de fem Moseböckerna och de 10 budorden som Gud gav till Moses på Sinai berget. På svenska säger vi inte Torah utan Läran eller Lagen. Det är den viktigaste delen av de judiska skriftsamlingarna och är den som judarna lutar sig emot under hela sitt liv. Kapitlen i de fem Mose böckerna heter Genesis, Exodus, Leviticus, Numerus och Deuteronomomium. I den finns också berättelser och lärdomar som används till undervisning. Något utav det mest berömda är berättelsen och Adam och Eva som bodde i Paradiset. Annat är om hur Gud satte Noa på uppdraget att bygga en ark och ta med sig två, en hane och en hona, från varje ras i världen och segla ut då Gud skulle dränka jorden med vattnet för att rensa bort all synd. Även innehåller Torahn regler och lagar som beskriver hur en äkta jude ska leva. Sammanlagt ska det finnas 613 bud i Torahn helt utspridda i boken. Det är alla dessa regler som konservativa judar följer helt och fullt. Också finns det Gamla Testamentet, som också finns inom kristendomen och islam. Det vi säger är att det är Skrifterna. Profeterna är skrifter om olika profeter som uppfattar sig själva som Guds språkrör. De var oftast helt vanliga människor, men hade en förmåga att få folk att lyssna till sig och var antagligen väldigt intressanta då de predikade om Guds ord. Bröt någon mot lagen så var det profeterna som, efter Guds befallning, straffade dessa lagbrytare. Det som de gjorde var inte bara prat och bestraffningar, utan de visade även hur man kunde få fram det ljusa i en mörk tillvaro. Sedan finns det också Talmud, som är den ortodoxe judens regelbok. Den har diskuterats i flera generationer och tolkningarna på den har skrivits ner. De nedskrivna tolkningarna går under namnet Mishna. Den betecknade den rabbinska samlingen och deras rättsligt bindande straff rätt och civilrättsliga tradition som de alla var tvungna att följa. Talmud innehåller Mishna och Gemara, som är den fullständiga tolkningen utav Torah.

Analys

Det finns inte så mycket att säga om skriftsamlingarna, eftersom jag inte vet hur de är skrivna. Jag har ju inte läst dem. Det man har läst om dem är inte särskilt mycket, då skrifterna är på hebreiska så är det inte så många som kan berätta innehållet och lägga ut det så att icke judar kan läsa det. Men som jag anser utav det jag vet, så är det rätt fascinerande att folk följer regler och lagar som skrevs för mer än tvåtusen år sedan! Också är det förvånansvärt att äkta skriftrullar fortfarande finns kvar i synagogor dit judarna går för att få lyssna till dem. Det är ju även så att folk fortfarande tror på Gud på samma sätt som de gjorde förr, om inte lite mer nu för tiden. Rabbinerna diskuterade ju också i sådan lång tid att de fick fram slutsatser som fortfarande finns kvar. Även också att deras muntliga diskussion fåtts ner med ord på skriftrullar som fortfarande läses utav judarna.

Livet efter döden

Judarna anser att efter de dött får de stå till svars för sina handlingar från den tiden då de fortfarande levde. De är då i ett slags andligt tillstånd som kan leva vidare hos deras barn och barn-barn. Något som skiljer sig enormt i judendomen är att de begravet den döde väldigt snart efter deras bortgång. De anser det också så att döden inte är något att vara rädd för. Det är bara ett nytt steg i livet. De sägs att de då märker om de stått nära Gud eller inte. Judarna ser de heller inte som att de finns något himmel eller helvete. De lever vidare i samma tillvaro som innan, bara lite längre från Gud. De som stått Gud nära i hela sitt liv kommer att återfödas i en ny kropp och därför leva i all evighet, medan de som varit onda och avstått från Guds ord kommer för alltid att vara döda till den dag då Messias kommer och frälser dem. Det sägs att någon gång i framtiden ska Messias komma till världen och frälsa alla döda så att de också får evigt liv, liksom alla de andra som återfötts.

Analys

Det låter rätt vettigt deras tro om vad som händer efter att de dött. De tror att de går runt som andar för att senare födas om på nytt. Faktiskt precis så som jag själv tror att det är. De tror ju att bara några föds om och att resten får stanna kvar i detta andliga tillstånd. Jag tror precis samma sak. Dock fördelar dem de som föds om och de som stannar i detta andliga tillstånd till goda och onda. Själv tror jag att det är helt blandat. Det bara händer. Dock tror jag inte på att någon Messias ska komma för att frälsa världen eller att allt beror på hur nära man står Gud.

Högre väsen – Gud eller Gudar

Judendomen har endast en Gud. Han beskrivs i Torah, den judiska skriftsamlingen, som den evige härskaren. Det var Gud som skapade världen och det är Gud som tar hand om alla skapelser som lever här på jorden. Gud finns överallt och de anser att Gud fortfarande tar hand om dem om de står i förbund med Honom. De lever sina liv på det sätt som de tror kan hjälpa Gud att hjälpa mänskligheten.

Analys

Det fanns inte alls mycket att få fram om detta och det tycker jag är väldigt dåligt, men eftersom det står i Guds tio budord att man inte får avbilda Honom, så kan jag förstå varför. Jag hade självklart velat veta mer om hur mycket de avgudar sin Gud och mer om hur mycket Han har gjort för dem, men som sagt…det finns inte alls mycket om det.

Regler – Riter

Judarna har 613 regler som står nedskrivna i den heliga skriften Torah. Där i står ”Tio Guds Bud”.

1. Jag är Herren, din Gud.
2. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig du skall inte göra dig någon avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden. Du skall inte tillbe dem.
3. Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn.
4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
5. Visa aktning för din far och din mor.
6. Du skall inte dräpa.
7. Du skall inte begå äktenskaps brott.
8. Du skall inte stjäla.
9. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
10. Du skall inte ha begär till något som tillhör din nästa.

(Dessa ord är utdrag ur boken Heliga texter – Toran och judendomen av Vivienne Cato.) Mer utav deras regler är att när de föds ska de få ett hebreiskt namn. Det ska sägas medan de läser upp en bön för att skydda den nyfödde. När födda pojkar är åtta dagar gammalt ska de omskäras, som ett tecken på att de tillhör Gud. Det kan dock bli ändrat om sjukdom hos barnet skulle uppstå. Efter 30 dagar ger barnets far ett mynt utav silver till rabbien som en påminnelse om tacksamhet från familjen. När pojkarna fyller 13 år så blir de Bar Mitzva. Det betyder budets son. Flickorna blir Bat Mitzva då de fyller 12 eller 13 år. Det går under namnet budets dotter. De blir båda myndiga inför Gud och får därefter tillåtelse att läsa ur de heliga Torah rullarna.

Analys

Jag tycker att det är lite läskigt med omskärelsen. Det är helt absurt att en 8 dagar gammal pojke ska få sin förhud bortskuren. Även att ge så mycket bara för att visa tacksamhet. Tacksamhet kan man visa på så många andra sätt. Fast dock är flera utav deras regler väldigt bra och om man verkligen följer dem så kan man skatta sig ett bra liv.

Högtider – Vilka religiösa ursprung finns?

Det finns flera olika högtider inom judendomen. De har 12 månader, precis som vi och deras år börjar med månaden Nisa där två högtider finns. Pesach(Påsken) och Skördefesten. Månad tre är Sivan med Shavuot(Pingsten). Månad fem Ab har Nionde Ab. Sju innehåller flest högtider. Rash Hashanah(Nyårsfesten), Yom Kippur(Försoningsdagen), Succoth(Lövhyddohögtiden) och Simchat Torah(Lagens högtid). Nionde månaden är Kislev och där firar de Chanukka(Ljusfesten). Den tolfte och sista månaden Adar firar de Purimfesten.

Påsken är en familjefest som firas efter att hebréerna räddats undan slaveriet i Egypten. Den firas med mycket glädje. Skördefesten är en veckolång påskfest som avslutas med en enorm skördefest. Pingsten är ännu en skördefest, som firas när det gått sju veckor efter att påsken har firats. Den firas till minne av Moses som fick ta emot stentavlorna med deras lag från Gud på Sinai berget. Nionde Ab är en dag utav fasta och sorg. Det är till minne av att templen försörts år 70 e.Kr. Nyårsfesten är en dag då alla ska tänka efter inför Herren. Den allra heligaste dagen i det judiska året är Försoningsdagen. Ytterligare en skördefest är Lövhyddohögtiden. Då tackar man Gud för Hans godhet och om all den omsorg som Gud hade för hebréerna då de vandrade från Egypten till Palestina under 40 år. Lagens högtid är en glädjefest då alla tackar för lagen. De fem första böckerna i Torah. Ljusfesten firas under en åtta dagars period till minne utav återinvigningen uv templet i Jerusalem. Det var efter att Judas Mackabeus drivit bort syrierna därifrån år 164 f.Kr. Purimfesten firas utav händelserna i Esters bok. Det var då judarna som levde i Persien räddades ifrån en massaker.
Alla dessa högtider har ursprung sedan många år. I en lång rad nedanför skriver jag högtider och vilken historisk punkt som gjort den till en högtid.
Pesach – hebréernas uttåg ur Egypten
Shavuot – Moses mottagande utav Guds 10 budord på stentavlorna
Nionde Ab – templets förstörelse
Succoth – hebréernas 40 åriga färd från Egypten till Persien
Simchat Torah – mottagandet utav de 5 Moseböckerna
Chanukka – återinvigningen av Jerusalems tempel
Purimfesten – judarnas räddning från massakern i Persien

Analys

Jag tycker att det är vackert att hedra många utav dessa saker, som egentligen inte har något med dem själva att göra. Det är bara händelser som skett tidigare i historien utav några som har samma religion som dem själva. Att fira glädje och sorg på detta vis därför att händelser förändrat några människors liv. Några utav dessa högtider tycker jag dock är lite övermäktiga. Likt alla skördefester som de har. Kanske det är lite överdrivet med tid eller något, men man kanske skördar så mycket. Jag vet inte särskilt mycket om jordbruk.

Extra fakta om Judendomen

Jag valde att ändra denna punkt från ”Utbredning och Historia” till ”Extra fakta om Judendomen” därför att det var så svårt att hitta fakta. Här ska jag ta med olika delar som inte är med på någon utav de övriga punkterna och i innehållet ligger även analysen, som jag tycker verkar roligare att läsa inkluderat i texten.
Juda var ett barnbarns barn till Abraham och det är från det namnet som ordet jude kommer ifrån. Det sägs ju att det var Abraham som grundade tron på en enda Gud först utav alla.

Judiska män ska enligt tradition be 3 gånger per dag. De ska be morgon, eftermiddag och kväll. De ska också be bordsbön före och efter maten. Dock behöver kvinnor inte be 3 gånger om dagen, och det tycker jag är lite irriterande, att kvinnor och män inte ber lika mycket. Sedan är det då under sabbaten. Då ska ingen jude eller ett djur ägt av en jude behöva arbeta. Djur skattas högre utav judar än i flera andra kulturer. Bland annat ska djur dödas utan lidande och misshandel utav djur är strikt förbjudet. Vid måltider är det djuren som ska få sin mat(foder) först. Något som ligger i högt i en judes liv är att de ska vara vänligt inställda till alla. Judar ska ju ta hand om sina djur, de ska hjälpa dem som har det sämre än de själva och flera andra saker i liknande stil. Jag anser det mycket klokt att ha det på det viset och om alla skulle ha det på samma sätt så hade vi kanske inte behövt allt bråk som vi nu har i vår värld. Judarna äter endast kött från klövdjur och de får inte blanda kött och mejeriprodukter under en och samma måltid. Deras mat måste vara ”kosher” som menas att den måste vara ren. Endast klövdjurs kött är kosher och det gör det till så att de får äta det. Grönsaker och frukt innehåller nästan uteslutande med kosher. Så därför äter de nästan alla sorters. Slakten utav ett djur till en måltid måste också ske på ett visst sätt, likaså tillredning utav maten t.ex. bakning utav bröd. Fisk med både fenor och fjäll är också koshermat och gör det därför möjligt för judar att få i sig fisk. Något som är extremt viktigt i en judes liv är dess familj. Familjen är en judes liv. Det sägs att man är en jude om man har judisk mor så det gör judarna till en kvinnoälskare, som är väldigt ovanligt på det vis jag har läst om i andra religioner.
Nu kommer ett utdrag ur boken Världsreligioner av Myrtle Langley s.71. Det är delen om Trossatser.
• Skaparens existens.
• Han är en.
• Han är ande.
• Han är evig.
• Kravet att tjäna och tillbe honom allena.
• Profetians existens.
• Mose är förmer än alla profeterna.
• Uppenbarelsen av lagen inför Mose på Sinai.
• Lagen och lärans oföränderlighet.
• Gud är al...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Judendomsarbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-04

    asså.. du har typ gjort ett su

  • Inactive member 2007-12-04

    ha ett bra liv!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-24]   Judendomsarbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8253 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×