Flygplan!!

28 röster
15875 visningar
uppladdat: 2008-05-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Betyg: MVG

Historia
De första försöken med flygning gjordes av kineser för kanske 1000 år sedan med hjälp av drakar och även med varmluftsballonger. Det förekommer uppgifter om flygförsök av Ibn Firnas i det islamska Spanien år 875. I Europa, de första genomförbara idéerna till flygande maskiner kom från konstnären Leonardo da Vinci på 1400-talet. Han ritade ner sina idéer på papper, bl. a olika vingkonstruktioner, en fallskärm och en konstruktion liknande vår nutida helikopter. Men han visste inte vad som skulle driva konstruktionen för det fanns inga motorer på den tiden. Han studerade fåglarnas rörelser och försökte på så vis att konstruera ett plan som skulle flygas med muskelkraft. Han genomförde aldrig någon av sina idéer, för han trodde aldrig att dom skulle kunna flyga eftersom de var för tunga.
År 1809 kom engelskmannen Sir George Cayley på att för att kunna flyga så måste man ha en sorts anordning som flyttade planet framåt. Den fick namnet propeller, som betyder framåtdrivare. Men tyvärr man hade inte uppfunnit ett system som var tillräckligt kraftig för att man skulle kunna montera det på ett flygplan. När det inte gick med propeller byggdy Cayley en glidflygplan med fasta vingar. Hans tjänare har prövat den men den kraschade direkt efter starten. Forskarna som försökte bygga ett flygplan hade stora problem med vingar- de kunde inte komma på hur de ska se ut, d.v.s. de visste att vingen måste vara konvex på översidan men för att hitta den perfekta formen var de tvugna att göra många beräkningar för att kolla till exempel vingens längd, bredd, vinkel etc. Den personen som först kom på ett flygplan som kunde flyga var Alexander Mozjiaiskij. Men hans plan kunde inte styras. Tysken Otto Lilienthal visste att det var meningslöst att flyga utan att kunna styra planet så att han valde ut en kulle utanför Berlin för att experimentera med glidflygning. Han gjorde försök och mätningar på modeller och många bemannade glidflygningar. Han blev ganska duktig på att styra planet. När människor fick höra om Lilienthal blev de mer intresserade av flygplan. Bland de som ville pröva att bygga ett flygplan var två bröder som tillverkade cyklar. Innan han kunnat verifiera sina teorier om flygning med hjälp av kolvmotordriven propeller, omkom han 1896 vid 40 års åldern. Han flög in i en kraftig vindby och han tappade kontrollen över planet och den störtade.
Under 1900-talet var det många som ville vara de första som har byggt ett fungerade flygplan. Den 17 december år 1903 presenterade de två bröderna, Wilbur och Orville Wright, ett flygplan som kunde flyga. Från början var de bara cykelhandlare men nu är de kända i hela världen som de två som uppfann ett flygplan som kunde styras och åka med egen kraft. Orville Wright flög med Flyer 1 i 36 meter i 12 sekunder. Han flög vid Kitty Hawk i USA.

Hur gjorde bröderna Wright?
Bröderna Wright började experimentera med ett förarlöst glidplan
som flög som en drake i en lina. De hade snart fått fram ett fungerade
kontrollsystem. De utvecklade också egna vingprofiler eftersom de ansåg att
de tidigare inte var pålitliga. År 1902 började de arbeta med en flygmotor.
Flygmaskinen "Flyer" hade en spännvidd på 12,3 meter, ställbara vingar,
biplanshöjdroder i nosen och dubbla sidroder. Motorn som de konstruerat och
byggt själva var fyrcylindrig på 12 hk. Efter uppvisningen 1903 har de spenderat mycket tid på att förbättra sitt flygplan. Redan 1905 flög de i en halvtimme.
Bröderna Wright väckte ett flygplansintresse världen över. Den första offentliga motordrivna flygningen i Europa genomförs av Santos-Dumont i hans ’’Bagatelle’’ 1906. En engelsk tidning satte ut ett pris på 1000 pund till den första som flög över den engelska kanalen. Vinnaren blev fransmannen Louis Blériot som flög sträckan i juli 1909. Samma år beställs en Wrightflygplan av Förenta Staternas armé och blir den första militära flygplanet. Efter det började flygindustrin utvecklas i snabb takt. Den 29 juli flyger ett flygplan för första gången i Sverige. Piloten var från Frankrike och hette Georges Legagneux. Han flög i Stockholm. Men flygningen gick inte som planerat. Fransmannen flög vilse och flygplanet kraschade. Ett år senare tog fransyskan, Elise Deroch, flygcertifikat. Hon var den första kvinnan som har gjort det. I Sverige byggdes det första planet 1909-1910. År 1915 startade Enoch Thulin företaget som hette Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona. Under första världskriget har man använd flygplaner mest för transport. När två piloter möttes i luften då vinkade de till varandra. Men ganska snart har de börjat med att skjuta till varandra med gevär och kulsprutor. Under första världskriget hade man experimenterat mycket med flygplaner och man hade utvecklat plan som kunde komma upp i 200km/h. År 1919 invigdes det första reguljärflyget som gick mellan London och Paris. Man har inte använd höjdmätaren förran 1920-talet. År 1920 tog första svenska kvinna, Elsa Andersson, flygcertifikat vid Enoch Thulins flygskola i Ljungbyhed. Under 1930-talet har forskare i Europa försökt att konstruera en jetmotor. 1931 byggdes det första planet drivet av fyra motorer, det kunde ta 16 passagerare och flyga på 2000 meters höjd. Amerikanskan Amelia Earheart flög över Atlanten år 1932. Resan var dramatisk med väldigt dåligt väder. Hon blev jättekänd p.g.a. att hon var den första kvinan som flög över Atlanten och för att vädret var så hemskt men hon klarade det jätte bra. År 1936 provkörde man ett plan med jetmotor. Planet exploderade i luften men piloten klarade sig. Ett år senare flög Amelia Earheart med navigatören Fred Noonan jorden runt men planet försvann någonstans över Stilla Havet och ingen vet vad som har hänt med dem. Under andra världskriget har man utvecklad radion och radar och ett plan som kunde komma upp i över 650km/h. Man använde flygplaner för bl.a. att transportera soldater, vapen och att bomba. 1969 flög planet Concorde för första gången. Concorde var världens andra överljudsflygplan för passagerartrafik,(det första var Tupolev Tu-144). Den var väldigt snabb men man har inte använd den mycket En av orsakerna var konkurrensen från amerikanska Boeings jumbojetar som tog mer folk och drog mindre bränsle per passagerare. En annan orsak var oljekrisen som gjorde bränslet mycket dyrare än tidigare, vilket gjorde detta bränsleslukande plan för dyrt i drift. Istället fick Concorde en begränsad marknad bland de riktigt rika. Från British Airways och Air Frances sida lyfte man fram det exklusiva i att flyga Concorde. En flygbiljett från London till New York med Concorde kostade ungefär 30 000 kronor. När man bygger flygplan vill man alltid att den ska vara större, rymma mer än de som redan finns. Det största flygplanet i världen heter Superjumbon Airbus och den har plats för 800 passagerare! Den blev konstruerad år 2005.

Konstruktion
Hur kan en sådan tung sak som ett flygplan lyfta från marken?


Vingar
Vingarna är det som gör, att ett flygplan kan lyfta från marken och hålla sig flygande. Deras form är den samma som en fågelvinges. Lyftkraft skapas genom att accelerera stora mängder luft nedåt, vilket enligt Newton ger en motkraft.Storleken på lyftkraften påverkas huvudsakligen av profilen & formen, hastigheten och anfallsvinkeln på vingen
Luften strömmar snabbare under vingen än över den, vilket ger den effekten. Vid tillräckligt hög fart gör övertrycket på undersidan, att flygplanet lyfter från marken.
Vid inflygning och landning vänds det hela, och man skapar ett övertryck på översidan av vingen för att få flygplanet att sjunka. Det räcker med att dra av gasen och sänka farten tillräckligt, för att få den här effekten. Vingen ger fortfarande lyftkraft, men det minskande övertrycket på undersidan och det ökande ditot på översidan gör att, den dras neråt.
Piloten kan reglera sjunkhastigheten genom att ge mer gas och öka farten.
Vid för låg fart eller för stor positiv attityd (nosen ligger för högt och planet lutar bakåt) störs luftströmmen över vingen, och en s. k stall (uttalas "ståll") uppstår. Det här tillståndet betyder, att strömningen är turbulent (virvlande) istället för jämn, vilket gör att flygplanet förlorar lyftkraft och sjunker snabbt. Om farten fortsätter att minska, finns risken att en s. k vikning inträffar.
Det betyder att en vinge sänker sig, och all lyftkraft försvinner helt. Vill det sig riktigt illa finns ingen möjlighet att räta upp planet efter att man drabbats av detta.
Ett modernt trafikflygplan med pilformad vinge är extra riskabelt att lägga i stall. Det beror på att, när den sortens vingar drabbas av avlösning, försvinner först lyftkraften ute vid spetsarna,medan den inre delen fortfarande lyfter. Resultatet av det blir, att nosen lyfter sig, och stjärten sänker sig, vilket mycket snabbt gör kontroll omöjlig.

Påverkning på miljön
De flesta tror att flygplan är icke miljövänliga. När människan har blivit medveten om miljöförstöring, har flygplan många gånger pekats ut som en stor miljöbov, särskilt efter att allt fler bilar fått hybriddrift, katalysator och allt fler bussar börjat gå på etanol. Många har kommit på idéer hur man kan lösa detta. Vissa tycker att man ska sluta resa med flygplan eller använda flygplan bara till de längsta resor. De vil att man ska åka tåg , åka buss och båt men de inser inte att detta är inte heller alltid så miljövänligt då tåg ibland drivs med förorenande kol. Allt detta medan flygplansbranschen föreslås satsa mer på att försöka utveckla mer miljövänliga flygplan. Just nu är de flesta flygplan anpassade till att transportera så många människor kan flygplan transportera så många människor på en gång att koldioxide som flygplanet släper ut är mindre än om alla dessa människor åkte bil. Flyget bidrar till den globala växthuseffekten, främst genom utsläpp av koldioxid. Koldioxidutsläppen var år 2000 ca. 1,6 miljoner ton-, som jämförelse hade vägtrafiken samma år ett utsläpp på 20 miljoner ton koldioxid. Även den vattenånga som bildas på hög höjd, bidrar till molnbildningen påverkar vårt klimat. De lokala kväveoxidutsläppen bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten, samt till marknära ozon. Enligt LFV:s webbsida att flygtrafiken idag svarar för omkring 2 procent av de globala utsläppen av koldioxid. Tillsammans med utsläppen av kväveoxider, vattenånga och effekter från kondensstrimmor, beräknas flyget svara för 3,5 procent av människans totala påverkan på klimatet. Fram till 2050 kan flygets andel av koldioxidutsläppen stiga till 5 procent p.g.a. att det finns fler och fler flygbolag och fler flygplan. Flyget står för 2-3 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid och för 6-7 procent av transportsektorns koldioxidutsläpp. Transportsektorn svarar i sin tur för en dryg tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid Den miljöpåverkan som orsakar mest klagomål är flygbuller. Men alla vet att flygplan låter när de startar och landar. På själva flygsträckan går planen dock så högt att man oftast inte hör dom. Jämför med tågtrafik som bullrar lika mycket på hela sträckan.Det finns ca två miljoner människor i Sverige som utsätts för trafikbuller. Av dessa är det ca 20 000 personer som utsätts för störande buller från flygplan. En och halv miljon människor utsättas för störande buller från vägtrafiken och ca 400 000 för buller från tågtrafik. Eftersom flygtransporterna sker i luften är det minimal påverkan på den fysiska natur- och kulturmiljön. En flygplats och dess tillfartsvägar orsakar ett mycket litet markintrång jämfört med den yta som landets alla motorvägar och järnvägsspår tar i anspråk.

Förbättringar
Europeisk flygforskning och flygindustri räknar med att till år 2020 kunna utveckla flygplan med 50 procent mindre bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp, 80 procent lägre utsläpp av kväveoxider och halverat buller, jämfört med de flygplan som produceras idag. Jämfört med flygplan från 1960-talet är dagens flygplan 70 procent bränsleeffektivare. Forskarna försöker också hitta nya bränsen för flyget som är t.ex. tilverkade av biobränsle blandad med syntetiskt bränsle från naturgas.

Flygets inverkan på människor.
Det är fler och fler människor som flyger. Det är mycket sabbare, bekvämare och det börjar bli billigare.. De var väldigt användbara under krig. Just nu är det fler människor som åker utomlands.

Fördelar och nackdelar
Fördelar:
• Billigt
• Bekvämt
• Rymmer många
• Milj...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flygplan!!

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-05]   Flygplan!!
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9793 [2024-07-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×