Barnmisshandel och sexuella övergrepp

3 röster
9285 visningar
uppladdat: 2008-05-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning!

1

1.1 Syfte………………………………………………………………3
1.2 Frågeställning……………………………………………………..3
1.3 Metod……………………………………………………………..3

2

2.1 Material…………………………………………………………..4
2.2 Avgränsningar……………………………………………………4

3

3.1 Bakgrund…………………………………………………………5
3.2 Avhandlingar…………………………………………………….7
3.2.1 Varför blir barn misshandlade?
3.2.2 Varför blir barn sexuellt utnyttjade?
3.2.3 Vilka konsekvenser kan bli av att ett barn blir misshandlat eller sexuellt utnyttjad?
3.3 Slutsats…………………………………………………………..10

4

4.1 Referenser………………………………………………………..11_________________________________


1.1

Syfte


Jag har valt att arbeta med barnmisshandel och våldtäckt för att det är ett spännande ämne att läsa och skriva om.
Mitt huvudsyfte med arbetet är att jag vill kunna få bra svar på mina frågeställningar som jag har valt. Ett annat viktigt syfte är att jag vill kunna ge en så bra bakgrund som möjligt till mitt arbete så att man kan förstå lite bättre och få en större insikt Jag vill även komma fram till varför det är som det är när det gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp.


______________________________________________


1.2

Frågeställningar


Jag har valt att arbeta med tre frågeställningar som verkar vara intressant att skriva om,

· Varför blir barn misshandlade?
· Varför blir barn sexuellt utnyttjade?
· Vilka konsekvenser kan det bli av att ett barn bli misshandlat eller sexuellt utnyttjad?

Jag tycker att dessa frågeställningar är både viktiga och verkar mycket intressanta för både mig som läsaren själv.


_________________________________________


1.3

Metod


Jag tycker att det var lämpligast att arbeta med böcker som jag har hittat på biblioteket men även med bra Internet sidor som jag har hittat. Jag tycker att mina källor verkar pålitliga eftersom det är utbildade psykologer och specialpedagoger som har skrivit litteraturen och på de sidor jag hittade på Internet.
För att få fram de bästa svaren har jag läst igenom böckerna och det jag hittade på Internet, och jämfört svaren som de hade skrivit. Sedan genom detta har jag kommit fram till mina svar och formulerat det på ett så bra sätt som möjligt.


_______________________________


2.1

Material

Mitt material som jag har arbetat med är böcker som är skriva av just psykologer eller liknande. Det är bra böcker eftersom utbildade kan man vara säkra på, och då är det lättare att kunna jämföra och analysera texten.
Litteraturen som jag hittat är skriven inom den tidsbegränsning som jag ville ha, det var därför bland annat jag valde just dessa böcker.
Internet sidorna jag använde var från BRIS och liknande sidor. Det är bra innehåll på dessa sidor för att det är människor som har jobbat med barn som skrivit den fakta jag har hittat.


___________________________________


2.1

Avgränsningar


De avgränsningar jag har gjort är att arbeta med fakta inom 1980 och fram till idag. Jag avgränsade mig inte så mycket men det är under den tiden det fanns mest fakta och var mer lik vår tid tycker jag.
Sedan har jag valt att avgränsa mig till barn i Sverige eller inom Norden som varit utsatta.


_______________________________________


3.1

Bakgrund

Det som menas med sexuella övergrepp är mot barn som är under 18 år. Den personen ska sedan utsättas för en eller flera brottsliga sexuella handlingar.
En sexuell handling begås när det förekommer fysisk eller psykisk intrång i barnets sexuella integritet.

Den som tvingar en annan människa till samlag eller liknande genom våld eller hot är en våldtäktsman. Denna man eller kvinna kan få upp till sex års fängelse om det är grovt brott som begåtts.

Antalet polisanmälda fall av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn har ökat kraftigt under 1990- talet. Det beror på att man kunde ”komma ut” med en sådan sak, förr var det tabu att berätta vad som försegick med sexuella övergrepp och misshandel inom och utanför familjen. Under de senaste åren har det alltmer diskuterats om övergreppen och våldet mot barn och ungdomar.

Efter en undersökning som gjordes i mars 2002 visade då statistiken att antalet polisanmälda gruppvåldtäkter har minskat under 90-talet. Undersökningen visar också att ca 30-60 fall var gruppvåldtäkter. Av dessa var 80 % två gärningsmän.
Men att det var mest fall med en förövare.

Sexuella övergrepp inom familjen, även kallat incest, är ett problem som nyligen har upptäckts i Skandinavien. Det är ett ämne man inte ska prata om egentligen, det är därför det har hållits hemma. För visst har det förekommit i alla tider.
Alla som varit med om sexuella övergrepp eller liknande kan få behandlingar och professionell hjälp. Ett exempel som boken ”Sexuell barnmisshandel inom familjen” tar upp är terapi. Det är nog en av de behandlingar som visar bäst resultat under kortast tid.
I terapi lär man sig se på det förflutna på ett lättare sätt och man ska inse att alla män/kvinnor inte är likadana, man kan börja lita mer på andra människor på det sättet.
För de som blir sexuellt utnyttjade finns det tre ”regler”:
· Övergreppen var inte ens eget fel
· Du kunde själv kanske inte hindra övergreppen
· Håll aldrig en sådan stor sak hemligt

Vart enda år blir flera tusentals barn misshandlade och blir utsatta för våld i Sverige. År 1998 anmäldes ungefär 5000 fall av barnmisshandel.
Fysisk, psykiskt våld och bristande omsorg är de fyra delarna man kan göra inom barnmisshandel. Det vanligaste är att barnet utsätts för både fysisk och psykisk våld samtidigt och det sker oftast flera gånger i som mönster under en lång tid.

Med fysisk misshandel menas att barnet bli slaget med ett redskap eller med till exempel handen. Till det fysiska våldet räknas slag, sparkar, skakningar eller andra sätt att skada barnet på. Inte lika vanliga sätt att skada barnet på är att kväva barnet (kan ni se i tabell 2), dränka barnet eller tvinga barnet till att dricka alkohol och ta droger.
Tecknen som man kan se på en utsatt är blåmärken, skelettskador, olika sorters märken (bit eller brännmärken) eller inre skador.

Psykisk misshandel handlar om att barnet inte får tillräckligt mycket kärlek och omsorg som är otroligt viktigt för att barnet ska kunna utvecklas rätt. Vanligast är att hota eller nedvärdera barnet. Men kanske vanligare ändå kan vara att barnet får se en förälder eller ett syskon bli misshandlat.

Eftersom psykisk misshandel inte lämnar några synliga spår efter sig så är den svårare att upptäcka. Men den lämnar däremot djupa ärr i själen på barnet. För ett barn som ständigt blir utskälld, kritiserad eller hotad känner sig väldigt oälskad och inte omtyckt. Barnet får då en syn på livet som inte stämmer, han/hon tappar livslusten och försvårar möjligheterna till att utveckla relationer till andra människor.
För ett barn behöver stimuli av sina föräldrar. Med det menas kärlek och ömhet.

När det gäller barnmisshandeln i Sverige så är den större än man tror, man kan säga att minst 2 barn i varje skolklass har en blir slagna av sina föräldrar.


_________________________________________


3.2.1

Varför blir barn misshandlade?Misshandeln är stor, men varför blir barn misshandlade egentligen? Finns det några orsaker till detta problem?
Ja, det finns förklaringar till problemet med den barnmisshandel och barnvåldet som vi har i Sverige. Men det finns olika teorier som olika psykologer och andra högutbildade menar stämmer mest.

En av alla förklaringar som kan vara den vanligaste orsaken är att familjen lever sin vardag i stress eller under tillfällig stress. I boken ”Barnmisshandel” skriver de att många ensamstående mammor eller tonårsmammor som har dålig ekonomi får ofta stressiga vardagar eftersom de inte har någon annan att lasta över lite arbete till.
Det leder till dålig ekonomi som sedan leder till ännu mera stress för att mamman måste ha flera jobb.

Men i boken ”Barnmisshandel ur BRIS och barns perspektiv” förklarar de att den vanligaste orsaken är antingen att föräldern själv som slår har blivit slagen eller illa behandlad i sin egen barndom eller att de är väldigt deprimerade av någon anledning. För när ett barn har blivit eller sett en förälder eller syskon blivit slagen så kan det påverka ens eget vuxenliv. Man kan säga att ett våldsamt beteende förs över till nästa generation. Och förutom att våldsmönstret riskera att upprepas i nästa generation så orsakar familjevåldet ett trauma som då barnet eller barnen får leva med för resten av sina liv.

Missbruksproblemen har varit ett samband, alkohol och våld hänger ihop. För att alkoholen framkallar aggression hos vissa personer. Och dessutom så att mamman eller pappan vill som de själva kan säga ”uppfostrar” sina barn när de är påverkade, men i vanligt tillstånd är snälla och inte ens har tanke på att skada eller slå barnet.

Men om föräldern har en psykisk sjukdom kan det handla om att de i själva verket har en låg självkänsla och lider av svår aggressivitet för det. Eller får sina så kallade utbrott, som är en impuls och slår till barnet.
Det är en stor andel med utvecklingstörning som är de svåraste fallen med barnmisshandel skriver Barbro i boken ”Barnmisshandel” .


_____________________________________________


3.2.2

Varför blir barn sexuellt utnyttjade?Vem som helst kan vara den som utnyttjar ett barn sexuellt. Det kan till och med vara en sån vanlig människa som en lärare, en ingenjör, eller till och med en sån framgångsrik man som är egenföretagare. År 2005 polisanmäldes ungefär 3 000 sexuella övergrepp mot barn under 15 år. ”Det är alldeles för höga siffror”, säger chefen för Rädda Barnen. Ändå polisanmäls inte alla övergreppen.
Men vad är orsaken till deras beteende?

Det hela kan förklaras på olika sätt.
En fader kanske börjar redan när barnet är litet, kanske bara ett par år gamla om inte ens med ett nyfött barn. Barnet förstår inte att det är fel, det som han/hon utsätts för. Utan litar då på fadern som säger att det är normalt och att ”han bara ska visa hur det går till”. Eller om barnet är äldre, kanske vid åldern 12-16 att han säger att ”du börjar bli en ung kvinna, så han ska nu visa hur dina framtida män kommer att göra”. Det kan man kalla för en sexuell invigning.

För att dottern sen inte ska berätta för någon blir det deras lilla hemlis.


På sidan http//:www.rel-uita.org /internacional/ddhh/gamarra_sueco.htm och i boken bara barn skriver dem båda att en anledning som inte har med föräldrar och familjemedlemmar att göra är fattigdom. Det handlar då om det så kallade trafficking. Trafficking är en sexhandel med barn som förekommer mycket i Sydostasien.
Det började med att kvinnan var mindre värd än mannen, men nu finns det fler och fler män som också vill ha småpojkar att utnyttja sexuellt så finns det både flickor och pojkar inom handeln nu.

De offer som råkar ut för detta blir oftast lurade från sitt fattiga hemland till t ex. Sverige för att få ett ”bra” arbete som ger mycket pengar. Men i själva verket när de väl kommer hit så blir barnen inlåsta och får åka mellan olika män.


___________________________________3.2.3

Vilka konsekvenser kan det bli av att ett barn blir misshandlat eller sexuellt utnyttjad?På en undersökning av 62 barn i boken ”Barn som inte berättar” som har utnyttjats så kunde man vid två års uppföljning konstatera fyra olika reaktionsmönster hos barnen.
De reaktioner som de kunde se var; integrering, undvikande symptom, upprepning och identifiering med förövaren.

De barn som var med kunde prata med psykologen om sina erfarenheter, utan att känna ångest. Men de fick ofta tillbakablickar och blev då lite deprimerade vid vissa tillfällen. Man fick se ett undvikande beteende och vägranden att prata om problemet och det som hänt dem.

En konsekvens som är bland de vanligaste av alla är att de lever bara i nuet och är vettskrämda för förövaren.
Det visade sig att barnen fick depressioner, ångest, självdestruktivitet och förhållanden med kamrater och familjemedlemmar försämrades. Tillslut kunde de förekomma att de inte hann med skolarbetet och hamnade så långt efter i skolan så barnet kanske till och med får gå om en klass.

Symptomet upprepning visar sig genom att barnet upprepar vad han/hon säger eller
gör. Det kan till och med bli upprepningar många flera hundra gånger.

De orsakerna till att ett barn misshandlas beror oftast på förövaren.
Det kan vara orsaker som dålig uppväxt, psykisk sjuklighet, missbruk av olika slag, förväntningar som är höga på barnet, fel uppfostringsmönster, ingen konfliktsförmåga eller att föräldrarna bråkar så barnet får ta skulden själv. Annars så kan det även vara att förövaren förknippar sig ilska på barnet för att han/hon fötts för tidigt eller fött alls(vill inte ha barn egentligen), barnet har ett handikapp, medicinsk skörhet eller är ett så kallat ”besvärligt barn”.

Föräldrarna som misshandlar sina barn har kanske upplevt själv misshandel och våld. Och därför själv gör lika dant med sina egna barn. Det kan vara så att barnet inte skulle ha fötts, utan att bristen på planering förekommer i familjen. Då blir barnet utanför och inte får den kärlek den behöver. Det är också en sorts misshandel, kallas för psykisk misshandel.

____________________________________


3.3

SlutsatsSlutsatsen som jag har kommit fram till i min undersökning är att barn i alla åldrar och miljöer kan bli misshandlade eller sexuellt utnyttjade.

Jag hittade bra svar på mina frågeställningar tycker jag, men det var bara det att det fanns kanske lite för lite fakta som jag kunde utnyttja till frågorna. Om jag hade hittat en eller flera böcker om just dessa frågor så hade mina svar varit mer utförliga och det hade stått lite flera orsaker.

När man ser på mitt syfte och läser min bakgrund så tycker jag att man kan läsa och förstå varför det är som det är, när det gäller misshandeln och det sexuella övergreppen.

Det är alldeles för höga siffror och de som begår dessa brott borde straffas på ett sätt som hjälper dem psykiskt, kanske professionell hjälp skulle vara mera nytta än fängelse. Det som samhället borde göra är att vara mera uppmärksamma på var som händer och sker runt omkring oss. För om man bara är uppmärksam så kan man se på ett barn om det far illa eller inte.

Våld hjälper inte när man ska uppfostra barnet om det nu är anledningen till att man slår eller att om du har missbruksproblem eller liknande, låt det inte gå ut över barnen. Men det är tur tycker j...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnmisshandel och sexuella övergrepp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-22]   Barnmisshandel och sexuella övergrepp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9971 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×