Barnmisshandel i Sverige.

13 röster
17316 visningar
uppladdat: 2007-06-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag har valt att fördjupa mig i barnmisshandeln i Sverige. För att jag har sett på nyheterna och läst i tidningarna att det finns flera barn i vårt samhälle som blir fysiskt, psykiskt och sexuellt misshandlade. Vidare har flera undersökningar visat att dessa utsatta barn inte kan eller nästan aldrig vågar berätta hur deras verkliga vardag ser ut. När de väl har bestämt sig för att berätta om sin verklighet är det ingen som lyssnar, tror eller förmår erbjuda barnen det stöd som de behöver för att kunna påverka och hantera deras situation.

Bobby Äikiä ,den svenska pojken som blev svårt misshandlad och torterad till döds i januari 2006 av sin mamma och styvfar och Louise från Vetlanda som bodde hos sin pappa som är både narkoman och våldtäktsman är ju ett exempel på att ingen vill se, ingen vill lyssna eller höra att det finns barn som är utsatta för våld och övergrepp i vårt samhälle. Dessa fall har skakat Sverige och jag anser att det svenska samhället inte klarar av att skydda barn mot misshandel, tortyr och övergrepp. Genom en ny undersökning upptäcker jag att Bobby och Louise tyvärr inte är ensamma. Det finns fler barn i vårt samhälle i liknande situationer. Barnmisshandel är oacceptabel i vårt samhälle eftersom civilsamhället, Rädda barnen, Bris, röda korset och FN:s barnkonvention kräver och förväntar sig att den svenska regeringen skall ingripa vid barnmisshandel och sexuella övergrepp genom att ge både fysisk och psykisk vård samt juridiskt stöd. Det vill säga att det är regeringens ansvar att se till att Sverige lever upp till barnkonventionen, så att barn som far illa ska kunna få det stöd de har rätt till när deras föräldrar inte finns till hands för dessa utsatta barn.

Syfte: Mitt syfte med att skriva om barnmisshandel är att försöka undersöka vad regeringen gör för att Sverige lever upp till barnkonventionen och vad de har tänkt göra för att hjälpa och skydda utsatta barn i vårt land. Jag kommer att jämföra regeringens arbetsform med Rädda barnens kvav på barnens bästa i Sverige.

Frågeställningar:
Jag vill ta reda på hur regeringen ska minska barnmisshandeln i det svenska samhället och hur regeringen uttalar sig om problemet barnmisshandel i vårt land. Så att mina frågeställningar är:

Hur ser regeringen på utsatta barn i Sverige; och vad har regeringen gjort för att bekämpa barnmisshandeln?
Vilka är Rädda barns förslag till regeringen om barnmisshandeln i Sverige?
Vilka likheter och skillnader finns det i regeringens och Rädda barnens förslag mot all form av barnmisshandel i Sverige?Metod:
Jag kommer att arbeta med en beskrivningsmetod och komparationsmetod för att kunna uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar. Till hjälp ska jag använda rädda barnens webb http://www.rb.se, www.riksdag.se, http://www.regeringen.se och http://www.moderat.se för att kunna beskriva mina frågeställningar och jämföra regeringens och Rädda Barnens syn på barnmisshandel och. Varför dessa webbsidor? Jo, för att dessa sidor ger allmän information om allt som pågår i det svenska samhället samt olika motioner och förlag till riksdagen; här kan man också hittar de viktiga sociala frågorna som alla svenska bör tänka och diskutera om för att kunna påverka och bygga upp ett rättviss samhället. För att redovisar mina frågeställningar har jag också försökt tar kontakten med några ledamöter i Riksdag Som t.ex.
Anders Wallin jag har både ringt och skickat en e-post till honom med mina frågeställningar, men jag har inte fått några svara från mina e-poster. Vidare var jag också på Frölundas bibliotek och försökt tar på några litteraturen fakta kring regeringen syn på barnmisshandel i Sverige och åtgärder; där hittade jag en bok vid rubrik Barnmisshandel att förebygga och åtgärda som innehåller slutbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel SOU 2 001:72; men jag var inte intresserade i boken eftersom jag vill undersöka och skriva om barnmisshandel problematik från 2006 till nu. Då kommer jag på att det finns också brist på regeringsredovisningen inom barnmisshandel i landet; till och med fick jag höra från bibliotekarien att jag hade en svåra och knepigt uppdrag. Jag gick också genom alla politiker tidningarna på Frölunda biblioteket magazine avdelningen men jag har inte heller hittat några användbara informationer om regeringens åsikter om barnmisshandel och åtgärder till problem. Till sist tag jag beslut att arbeta bara med http://www.rb.se, www.riksdag.se, http://www.regeringen.se och http://www.moderat.se webber för att finna resultat till min uppsats; eftersom är det mycket sällan att dessa webber innerhåller felaktiga uppgifter om hur Sverige styras och de har det gått om informationer om hur regeringen behandlar barnmisshandel i runt om land. Om ni nu vill veta varför jag inte ändrade på mina frågeställningar eftersom jag hade svarigheter att finna bra material för att kunna redovisar resultat i min uppsats; svara är att jag vill inte skriva om barnmisshandel, samhället kritiker eller besvikelser på socialförvaltningen för att detta kan man läsa i vilken tidningar som helst; men är mycket sällan som man höra att socialdepartement har åtgärdat utsatta barn på något sätt. Därför att jag bestämd mig att undersöka just om hur ser regeringen på utsatta barn i Sverige; och vad har regeringen gjort för att bekämpa barnmisshandeln? Och sedan jämförd jag resultat av min undersökning med Rädda barnen krav för att få veta hur långt regeringen har kommit och hur mycket behöver göra än för att regeringen lyckas med att ge fullt stöd, hjälp och skydd till utsatta barn i Sverige. Varför jämförd jag inte regeringen med de andra barnens frivilliga organisationer som finns i vårt land? För att rädda barn organisation var den första i världen och i Sverige att kämpa för barns rättigheter och för att Rädda Barnen har skyldigheter att tillsammans med regeringen förhindra alla former av barnmisshandel i vårt samhälle och om svenska regeringen inte vill bearbeta och följa upp barnkonventionen genom att förebygga och åtgärda barnmisshandel i Sverige då rapportera Rädda Barnen till FN: s kommitté för barns rättigheter i Genève i Schweiz och sedan blir Sverige utpekade i internationella TV, radio och tidningar. Så att Rädda Barn betrakta som en mycket trovärda organisation för barns rättigheter och därför vald jag att jämföra regeringe med rädda Barn och inte någon annan.
Om ni nu undrar vad Moderata partier har med min uppsats att göra; då kan jag säga så här: Om vi medborgare inte förstår hur det parti som har vunnit valet 2006 i vårt land fungerar eller på vilka sätter Moderata ska styra Sverige är det igen idéer att undersöka hur ser regeringen på utsatta barn i Sverige; och vad har regeringen gjort för att bekämpa barnmisshandeln? Eftersom jag anser att Moderatas politik är den som styra vårt land just nu.Källkritik:
Grund informationer i min uppsats har jag hämtat från de tre sidorna
http://www.rb.se, www.riksdag.se, http://www.regeringen.se och http://www.moderat.se
Dessa sidor betraktar som Faktasidor de innehåller informationer från Rädda Barnens organisation och vår regering.
Alla sidor ger enbart en åsikt ; Det vill säga att http://www.rb.se redovisar enbart Rädda barnens verksamhet och barnens intressen; allt handlar om hur man vill stärka barnen rättigheter inom olika områden medan www.riksdag.se, http://www.regeringen.se, lyfter fram regeringens och riksdagens förslag, motioner och publikation om hur Sverige ska styras. Några av mina källor från Rädda barnen är från hösten 2006 andra från 2007. Riksdagens och regeringens källor är för några månader sedan i år. Jag anser att mina källor är bra sidor, eftersom Riksdagens och regeringens webb är allmänna källor som svenska medborgare kan få information om hur landet styrs och vilka mål och ambitioner våra politiker har och vad de håller på med just nu, vidare jag vet vem som har skrivit eller publicerat artiklar eller motioner; för att det finns för det mesta författarens biografi och kontakter och allt är dokumenterat, detta gäller Rädda Barnen också. Jag anser också att dessa webbsidor passar jättebra till min uppsats eftersom jag har skrivit om deras sätt att bearbeta barnmisshandel här i Sverige, då anser jag att det inte finns bättre källor än deras egen webb för att besvara mina frågor. Sedan kunde jag lätt hitta informationen jag sökte på dessa webber.

Backgrund:

Barnmisshandel förekommer ofta mellan föräldrar och barn. Därför måste det svenska samhället ta sitt ansvar och ingripa vid barnmisshandel. Samhället måste ha som mål att skydda barn från svår misshandel och brutal död. Vidare är samhällets skyldigheter att ge den hjälp som behövs till de barn som behandlas illa i hemmet. Regeringen måste se över hur socialförvaltningen arbetar samt ändra deras arbetssätt tills det blir bättre. Vårt land måste uppfylla och följa FN:s barnkonventions lagparagrafer. Rätt hjälp till utsatta barn från socialförvaltningen är viktigt för att barn kunna utvecklas till fungerande vuxna och kan därför avgöra och påverka barnets hela liv.
Barnmisshandel har ägt rum i vårt samhälle under de senaste åren. Frågor om hur det svenska samhället kommer att stoppa barnmisshandeln i vårt land har behandlats såväl i riksdag och i den offentliga sektorn; svenska medborgare diskuterar och debatterar om barnperspektiv och rättigheter i vårt land. Samtidigt har vi olika frivilliga barnorganisationer som t.ex. Rädda barnen som kräver att Sverige skall följa FN:s barnkonvention och lag om barnens rättigheter.
De två viktigaste artiklarna i FN:s barnkonvention som bör behandlas inom riksdag, regering, socialförvaltning och svenska folket .
19- Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Rättigheter i barnkonvention är:

34 - Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
Vem som ska se till att barnkonvention följs i Sverige?
Enligt Barnkonventionen är det staten som bär det yttersta ansvaret för att förverkliga barnets rättigheter. Staten måste därför se till att rättigheterna respekteras och genomförs. Staten bär det yttersta ansvaret även om den har delegerat ansvar och verksamhet till regionala eller lokala nivåer. Vidare enligt Barnkonventionen har svenska folket också ansvar för barnets bästa i vårt land; så att staten och civila bör tillsammans ta ansvar för barnen att lyfta fram barnens bästa och bekämpa barnmisshandeln i Sverige.

Resultat:

Hur ser regeringen på utsatta barn i Sverige; och vad har regeringen gjort för att bekämpa barnmisshandeln?

Den regeringen som vi har idag prioriterar människans rätt till frihet och utveckling och varje individ ska har möjligheter att uppfylla sina drömmar. De påstår att ett fritt samhälle kan ge de bästa förutsättningarna för hela svenska befolkningen. Moderaterna tror på människan och dennes kapacitet att växa upp på egen hand. Vår regering anser att det är viktigt att alltid sätta människornas behov före systemet. Eftersom det står i barnkonventionen att alla människor räknas som barn tills de har fyllt 18 år; kan man tro att vår regering också prioriterar barns olika krav, behov och önskemål. Då anser moderaterna att alla barn är lika värda och förmåga att växa av egen kraft när barnet får möjlighet att forma sitt eget liv. Det är viktigt att alla svenska barn får det stöd som de behöver för att öka såväl barns möjligheter till att uppfylla sina drömmar och leva ett bra liv. Moderata har en vacker barnpolitik till de barn eller familjer som klara sig på egen hand, men frågan är hur regeringen ser på utsatta barn i Sverige? Det finns inte mycket om dessa utsatta barn på moderaternas regerings plan; det som man kan läsa på moderaternas webb om utsatta barn är: ” Utsatta barn måste synliggöras och få ett bättre stöd. Rejäla satsningar måste till för att man tidigt ska kunna gå in och stödja och vid behov erbjuda kvalificerad vård, utbildning har stor betydelse för ungas möjligheter att skapa ett självständigt liv.” (http://www.moderat.se)
Detta är allt som moderaterna har som löften till att våra utsatta barn i Sverige; vilka metoder eller verktyg de kommer att använda för att bekämpa barnmisshandel i landet står det igenting om på deras webb sida. Moderaterna ser mycket allvarligt på barnmisshandel; men uppenbarligen inte tillräckligt allvarligt.

Vi ska bli bättre:

I dagens regering är det Göran Hägglund som har det yttersta ansvaret att motverka våldet; det är hans uppgift att se till att allt våld mot barn förhindras i Sverige. Han ska kämpa för att barnens rättigheter ska stärkas, fler barnhus runt om i landet och ökade resurser till barnpsykiatrin ingår i Göran Hägglunds mål och ambitioner för att kunna hjälpa utsatta barn som far illa i vårt land.

Detta har regeringen gjort hittills.

Vilka är Göran Hägglund förslag för att barnens rättigheter stärks:
Göran vet att han måste öka medvetenheten om Barnkonventionen och kunskapen om dess innehåll i Sverige. Kunskapen om barn rättigheter är det första viktiga steg för att kunna stärka arbetet för barns rätt och minska barnmisshandeln i vårt samhälle.

Nationellt Centrum för Barnets rättigheter

• 26 april, 2007 invigde regeringen Örebros Universitet, ett Nationellt Centrum för barns rättigheter; som ska ge kurser, skapa en kunskapsbank samt forska kring barns rättigheter och om barnkonventionens tolkning och tillämpning. Nationellt Centrum för Barnets rättigheter ska ge och öka såväl regeringens, socialförvaltningen och svenska medborgares kunskap om barnens rättigheter samt belysa barns behov och rättigheter från många olika perspektiv som t.ex.: det akademiska, det praktiska, det politiska och det ideella och barns eget perspektiv. (http://www.sweden.gov.se/sb/d/3214/a/79457;jsessionid=arxjRsUBulYb)

Lagrådsremmiss:

• 16 april, 2007 har regeringen utgivit och föreslagit en lagrådsremmiss, denna omfattar en ny lag med bestämmelser om hur utredningsmyndigheten ska agera vid ett brott som har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit på grund av brottet eller myndigheterna har motiv till att misstänka att barnets dödsfall har ett samband med förhållande som innebär att barnet var i behov av hjälp och skydd.

Syftet med Utredningar avseende barn som har avlidit med anledning av brott är att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn som lider av någon form och misshandlas till döds. Den nya lagen kommer att gälla från den 1 januari 2008.
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/87/70/f221f3bd.pdf)

Den Svenska regeringen är fullt medveten att staten har skyldighet att bemöta barn som far illa i vårt land.

Idag saknas regler som ger barnen tillräckligt skydd; för barn som far illa i vårt samhälle. Enligt svenska regeringen är dessa barn som är satta under utredning av socialtjänsten. De tillhör en av de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället och därför har vi alla ett ansvar att skapa ett samhälle där barns behov skall finnas närvarande. Samhället har skyldighet att förstå att bakom varje misshandels fall finns det ett barn i desperat behov av stöd och skydd. För att finna lösningar till barnmisshandel och garantera dessa utsatta barn trygghet och en inre styrka att luta sig mot när de ropar på hjälp och skydd måste hela samhället hjälpas åt.
( Man kan läsa mer om regerings arbete på www.riksdag.se och http://www.regeringen.se)

Rädda Barnens roll i samhället:

Rädda barnen bildades 1919; från början arbetade Rädda Barnen mest med internationellt arbete, runt om i världen. Idag arbetar Rädda Barnen mycket här i Sverige och detta beror på att det finns många barn som befinner sig i oerhört utsatta situationer som t.ex. Fysiskt eller psykisk misshandel och sexuella övergrepp.
Rädda barnens viktigaste uppgift i vårt land är att belysa och kämpa för barnens rättigheter och se till att Sverige lever enligt barnkonventionen samt försöka få vår regering och politiker att lyssna på dessa utsatta barn när de väl behöver skydd och stöd från vara myndigheterna eller socialförvaltningen innan de fattar sina viktiga beslut kring de utsatta barnen.
Rädda Barnens mål är att stärka svenska barns rättigheter och se till att barnen i Sverige har det så bra som möjligt. För att kunna uppnå sina mål måste Rädda Barnen försöka påverka vår regering och våra politiker genom att skriva artiklar i tidningar och böcker, TV debatter och olika slags kampanjer är också ett sätt så att vår regering inte glömmer bort barnens bästa.
Så här har Rädda Barnen efterfrågat åtgärder mot barnmisshandel och övergrepp i ett brev till regeringen.
”Det yttersta skyddsnätet för barn som far illa måste förstärkas.
Den senaste tiden har en rad fall uppmärksammats, där samhället har misslyckats att skydda barn som befunnits sig i oerhört utsatta situationer. Det handlar om barn där socialtjänsten inte agerat trots att lärare, grannar och andra larmat om att barnet farit illa, som i ”fallet Louise” i Vetlanda. Där har socialtjänsten nu i efterhand bett flickan om ursäkt för att de inte agerade.””– Jag blir upprörd över att samhället sviker de mest utsatta barnen gång på gång, en känsla som jag delar med många medlemmar. Media väljer ofta att peka ut enskilda tjänstemäns misstag, men det behövs mer genomgripande åtgärder. Det krävs politisk vilja och handling på flera plan. Därför har vi återigen lyft frågan med ansvarig minister och framhållit behovet av konkreta förslag för att stärka det yttersta skyddsnätet för barn, säger Lars Carlsson, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram ”
(Man kan läsa hela brev http://www.rb.se/NR/rdonlyres/57171403-A430-4A6C-BDF2-CF52E64F3E27/0/Brev_sociala_barn070424.doc)


Vilka är Rädda Barnens förslag till regeringen om barnmisshandel i Sverige?

För att kunna åtgärda barnens situation i Sverige begär Rädda barnen att vår regering tar sitt ansvar för barn som utsätts för våld i familjer genom att föreslå flera förbättringar inom barnomsorg och socialförvaltningen.

1. ”Stärk barnkompetensen hos personalen i den sociala barn- och ungdomsvården.
2. Gör barn delaktiga i beslut som rör dem.
3. Inför garantinivå för kommunens åtaganden för barn som riskerar att fara illa.
4. Nationellt riskbarncentrum för forskning och kunskapsspridning och ett nationellt konsultativt stöd för myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld.
5. Stärkt uppföljning och tillsyn av vården för omhändertagna barn.
6. Inrätta en ombudsman på Länsstyrelsen, för omhändertagna barn.
7. Gemensam vård plan hos socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, för barn som har både sociala och psykiatriska problem.”
(http://www.rb.se/sv/valet2006/01/VadkraverRaddaBarnen.htm)


Vilka likheter och skillnader finns det i regeringens och Rädda barnens förslag mot all form av barnmisshandel i Sverige?
Likheter:

De likheter som finns mellan regeringens och Rädda barnens förslag mot all form av barnmisshandel i Sverige är för det första att båda har intressen i att minska barnmisshandeln i vårt land. För den andra vill båda stärka barnens rättigheter och barnens bästa. Vidare anser regeringen och Rädda barnen att det finns fel i utredningar av barnmisshandelsfall och mycket måste förbättras för att samhället skall kunna bemöta och skydda dessa utsatta barn i Sverige. I fortsättningen delar båda åsikten om att de behöver öka kunskapen om barnmisshandel i vårt land för alla som arbetar med barn och svenska medborgare för att kunna ge barnen det stöd som de behöver. Den 26april, 2007 invigde regeringen Örebros Universitet, ett Nationellt Centrum för barns rättigheter; som ska ge och öka såväl regeringens, socialförvaltningens och svenska medborgares kunskap om barnens rättigheter samt belysa barns behov och rättigheter från många olika perspektiv som t.ex.: det akademiska, det praktiska, det politiska och det ideella ur barnens eget perspektiv. Från 1 januari kommer regeringen att införa en ny lag med garantinivå för kommunens åtaganden för barn som riskerar att fara illa. Till sist har både Rädda barnen och Göran Hägglund starka ambitioner att lösa barnmisshandelns problematik i Sverige.Skillnader:
Den största skillnaden mellan Rädda Barnen och vår regering är just sättet som de prioriterar barnmisshandelsproblematiken i Sverige dvs. att Rädda barnen prioriterar i första hand barnens intressen och har kämpat för barnens rättigheter och barnens bästa från 1919. Medan det socialdepartementet enligt Göran Hägglund vill är att förbättra tillgängligheten i vården, dvs att barn frågorna kommer i andra hand. Vidare har flera av Rädda Banens kravs inte behandlats till exempel ”stärk barnkompetensen hos personalen i den sociala barn- och ungdomsvården” och så vidare.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/35/17/ba66ebb4.pdf och http://www.rb.se,


Diskussion:
Resultat av min utredning om hur vår regering ser på utsatta barn i Sverige; och vad har regeringen har gjort för att bekämpa barnmisshandeln var att:
Regeringen har inte glömt bort utsatta barn i vårt land; och regeringen är full medveten att barnmisshandel i Sverige måste förhindras samt att regeringen, Rädda barnen och civila medborgare behöver öka kunskapen inom barnkonventionen för att tillsammans kunna erbjuda stöd, hjälp, skydd och stärka barnens rättigheter i vårt samhälle. Idag saknar Sverige regler som ger utsatta barn barnen tillräckligt med skydd i vårt samhälle och mycket måste göras innan regeringen lyckas lösa barnmisshandelns problematik i Sverige.
Det är Göran Hägglund som har det yttersta ansvaret att motverka våldet; det är hans uppgift att se till att allt våld mot barn förhindras i Sverige. Han ska kämpa för att barnens rättigheter ska stärkas, fler barnhus runt om i landet och ökade resurser till barnpsykiatrin ingår i Göran Hägglunds mål och ambitioner för att kunna hjälpa utsatta barn som far illa i vårt land.
Göran Hägglund har flera förslag till att barnens rättigheter stärks i vårt land.

Det första steget är öka medvetenheten om Barnkonventionen och kunskapen om dess innehåll i Sverige. Det andra steget och ett av Rädda Barnens Krav är ett Nationellt Centrum för Barnets rättigheter som kommer att skapa en kunskapsbank samt forska kring barns rättigheter och om barnkonventionens tolkning och tillämpning; med detta skall hela samhället få möjligheter att öka och utveckla kunskapen inom barnmisshandel till och med lättare kunna fatta rätt beslut om stöd, hjälpa och skydda barnen mot olika sorter av misshandel. Den 16 april 2007 utgav Regeringen ett förslag om en lagrådsremiss, denna omfattar en ny lag med bestämmelser om hur utredningsmyndigheten ska agera vid ett brott som har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit på grund av brottet. Den nya lagen kommer att gälla från den 1 januari 2008.
Genom att jämföra regeringen och Rädda Barnens sätt att agera och se på barnmisshandel i Sverige var ett bra sätt att se att både regeringen och Rädda Barnen har samma mål och ambitioner om att skapa förutsättningar för barnens bästa i vårt samhälle. Det som skiljde dem mest åt var sättet att prioritera och behandla barnsmisshandels frågor i landet.

När jag nu säger att regeringen inte har glömt de utsatta barnen i vårt land; och regeringen är full medveten om att barnmisshandeln i Sverige måste förhindras, talar jag mest om vår socialministers insats, för jag anser att Moderaterna inte har presenterat något bra förslag eller plan inom barnpolitiken.
Moderaterna talar mycket om barnens behov av en bra ekonomi, utbildningen och vård. Men när frågorna handlar om utsatta barn upplever jag att Moderaterna saknar metoder och verktyg för att bekämpa barnmisshandeln i landet. Det står det igenting om på deras webb sida. Om vad de ska göra för att förhindra barnmisshandeln i landet. Jag är säker på att Moderaterna ser allvarligt på barnmisshandeln; men uppenbarligen inte tillräckligt allvarligt. För att i torsdags och fredag har jag ringt och skickat e- post till Moderaternas riksdagsledamot och jag har hittills inte fått något svar på mina frågor; ”kanske har de inte hittat en expert på barnmisshandels frågor” och på grund av detta var jag tvungen att ändra på min uppsats. Å andra sidan anser jag att Göran Hägglund har en bra vision och kunskap om barns rättigheter och är engagerad i barnmisshandelns problematik i landet och visar en stark vilja att arbeta med Rädda Barnen och det civila ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnmisshandel i Sverige.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-26]   Barnmisshandel i Sverige.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8472 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×