Fakta vattenkraft

9 röster
29623 visningar
uppladdat: 2002-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Att utnyttja flödande vatten som energikälla är verkligen inte någon ny metod. Redan tidigt under antiken använde man vattenhjul för att driva olika saker, som pumpar, sågar och borrar. Dagens metoder för att omvandla samma krafter till elenergi är måhända inte lika simpla som då men ändå väldigt enkel och samti-digt helt genial.

Så fungerar det

Ett exempel på att naturens tillgångar och människans moderna behov inte väger riktigt jämt är vattenkraft. Elektricitet har den egenskapen att det inte kan lagras utan måste förbrukas i samma stund som det tillverkas och på vintern, när ener-gibehovet är som störst, är tillrinningen av vatten som minst. Detta löses till viss del genom att vatten kan lagras i särskilda vatten- magasin. När vattnet flyter igenom energiverket sätter det en turbin i rörelse. Sedan görs denna mekaniska energi om till elektricitet som vi använder i våra glödlampor i generatorn.
Energiverket utgör alltså en fördämning. Det överflödiga vattnet rinner ”över” energiverket genom särskilda överskottsluckor (s.k. utskov) men dessa luckor är normalt sett stängda och öppnas endast vid extrema tillfällen och kan släppa igenom mera vatten än vad som någonsin uppmätts i älven.
Det som hindrar vattnet från att rinna fel i magasinet är stora dammar. Den vanligaste dammtypen i Sverige är stenfyllningsdammen. Den har en kärna av morän och ett lager med grus. Det hela täcks sedan över med Stenblock. Den här typen av dammar läcker alltid mycket små mängder vatten. Men detta är inget som på något sätt kan skada dammen. Ingen stenfyllningsdamm har någonsin rasat på grund av läckage. Bara om vattenmängden är så stor att vattennivån höjer sig över hela dammen kan stabiliteten hotas. Detta är väldigt sällsynt då man alltid tar till mycket goda marginaler när man konstruerar ett vattenkraftverk.


Vattenkraften mitt i naturen

Vattenkraften är en väldigt ren och helt förnyelsebar energikälla. Den utnyttjar naturens egna kretslopp som bilden intill visar. När solens värme träffar vatten-ytan avdunstar vatten och bildar moln som sedan faller ned som nederbörd i våra älvar och flyter tillbaka till havet. Ett fullbordat kretslopp.
Men även om vattenkraften är väldigt ren, undersökningar visar att vattenkraftverk släpper ut minimala mängder farligt avfall och avgaser i luft och vatten, är ibland de negativa verkningarna på naturen väldigt stora.
Till exempel, så störs ofta laxarnas vandring uppåt i älvarna av vattenkraftverk och uppdämningar. Naturen runtomkring älvarna har också ofta skadats av antingen liten vattentillförsel eller stora uppdämningar.
Människan har tämjt älvarnas vilda framfart och gett oss värme, ljus och kraft. Men det har haft sitt pris genom skadat växt och djurliv. Ökad kunskap om naturen är det enda som kan lära oss hur man ska läka såren eller mildra skadorna i landskapet.


Sammanfattning

På ett ganska smart sätt utnyttjas naturens egna kretslopp och vattnets framfart genom älvarna i ett vattenkraftverk till att ge oss ljus och värme. Vattenmängden i m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fakta vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Suheyb Ahmed 2021-05-11

    Vart är bilden till den här texten

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-01]   Fakta vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=999 [2022-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×