San xia

6627 visningar
uppladdat: 2002-11-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den som behärskar Yangtsefloden behärskar Kina

- så heter det i kinesisk historieskrivning

Historiens största dammbygge har påbörjats och beräknas vara klart 2009. 185 meter hög och 145-175 meter djup, som kommer hålla emot vattnet, och 2150 meter bred. Dammen kommer bilda en 600 km lång reservoar uppströms längs Yangtsefloden, nästan upp till staden Chongqing i Sichuanprovinsen. Vilket motsvarar ett avstånd mellan Stockholm och Helsingborg. I det nedersta av de tre klyftområdena, Xiling, ligger den breda flodkrök där dammen byggs. Slussystemet kommer bestå utav två parallella slusstrappor om fem steg och I varje steg ryms ett fartyg på upp till 10 000 ton. Under sprängs underjordiska kanaler för dränering och reglering av vattnet. Reservaren kommer häva sig i en årlig rytm där under den vattenrika säsongen från juni till september kommer vattenståndet att vara som lägst, 145 meter över havet, för att allt slam lättare skall kunna passera igenom dammen. Under den torrare vintersäsongen skall vattenståndet höjas som mest med 175 meter, då flodens innehåll på slam är betydligt mindre.
Den främsta motiveringen för dammbygget är att kunna bemästra de regelbundna, I stort sett årliga, översvämningar och därmed kunna förhindra katastroferna de orsakar. Man räknar med att dammen kommer kunna stå emot ett tryck på 110 000 kubikmeter I sekunden, vilket är tio gånger mer än den genomsnittliga genomströmningen. Därefter talar man om elkraften. 26 reaktorer, där var och en motsvarar en kärnkraftsreaktor i Barsebäck, kommer startas vilket sammanlagt kommer att ge en högre effekt än hela den svenska vattenkraften. Elkraften från denna skall kunna ersätta förbränning av 40-50 miljoner ton kol om året I Kina. Detta innebär att Kinas utsläpp av svaveldioxid kommer att minska med upp till 1,3 miljoner ton och kväveoxid med 370 000 ton.
Detta är projektet som det nya Kinas förste ledare Sun Yatsen 1919 lade fram för att tämja Changjiang, Långa floden. En preliminär projektering pågick under 30- och 40-talen tills regeringen gav upp planerna 1947. Men redan efter sex år återupplivade Mao Zedong planerna, men året efter drabbades man av den största flodvägen på över hundra år vilket fördröjde igångsättande. Flodvågen tog över 30 000 människors liv och hela byar sköljdes bort. Floden har sedan före vår tideräknings början statistiskt orsakat väldiga översvämningar vart tionde år. 300 000 människor har dött de senaste 60 åren. 1970 inleddes den första delen av projektet, dammen I Geezhouba, och avslutades 1989. Samma år skulle man fatta beslutet om nästa fas men p.g.a. internationella kreditorers ovilja att stödja projektet och den växande inhemska opinionen gjorde att beslutet försenades I fyra år. Men I Sandouping I provinsen Hubei kunde premiärministern Li Peng 1994 blanda den första betongen. 1991 dog 3 000 människor utav en översvämning och över 3 miljoner människor blev hemlösa. Detta var anledningen till att man beslutade året därpå att återuppta projektet. Men när väl beslutet skulle drivas igenom I folkkongressen 1992 utav Li Peng, vattenbyggnadsingenjör, så var det var tredje delegat som avstod eller som röstade nej, vilket tydde på stor oenlighet.
Om allting går efter tidplanen så bör dammen vara fylld med vatten 2003 och därmed kan den första gruppen generatorer startas, vilket även är tänkt att finansiera en del av bygget.
Många internationella finansiärer är skeptiska och varken Världsbanken, USA, Tyskland eller Japan vill delta I finansieringen av bygget. Detta leder till att Kina till större delen får finansiera detta själv men trots att landets resurser kommer betungas I årtionden framåt. Peking kommer stå för hälften av minimikostnaden, 1/5 från statliga banker och intäkter från det färdiga kraftverket Geezhouba vid Yichang fyra mil nedströms. Därtill beräknas en tiondel täckas av den elkraft som de första turbinerna I projektet beräknas producera om ca 6 år. ABB, ett schweizisk-svenskt företag, har fått tre olika beställningar. Den första –97 på åtta 700 MW generatorer. En beställning värd 340 MUSD på två strömriktarstationer för en 3 000 MW kraftöverföringslänk –99 och den senaste på ett avancerat högspänningsställverk värt 112 MUSD. Installationen skulle påbörjas 2001 och slutföras 2004. ABB ska leverera ett 500-kilovolts gasisolerat ställverk till en transformatorstation nära dammen. ABB delar med sig av tekniken till två kinesiska samarbetspartner, Shenyan High Voltage Switchgear och Xian High Voltage Switchgear, som producerar ca 25% utav utrustningen.
Slutnotan var först beräknad till 80 miljarder men ligger idag över 275 miljarder kronor. Dock har utländska beräkningar hamnat runt 600 miljarder. Men här slutar inte notan utan I projektet ingår även uppförandet av hela städer, nya infrastrukturer ska skapas för de människor som tvingas flytta.
Den största risken med dammen är att den kan förslammas i och med att slammet inte kommer kunna forslas igenom dammluckorna tillräckligt. Detta har varit den svåraste frågan att besvara för de ansvariga I projektet. Fortfarande pågår omfattande prov och forskningar i det statliga företag som är den dominerande entreprenören i projektet, China Gezhouba Group Corporation (CGGC), vilka är Kinas största byggkoncern. Följden av förslamning leder till översvämningar I området.
Över hundra städer kommer att dränkas, ca 1600 fabriker, 230 000 hektar åkerareal vilket utgjort mellan en och två miljoner människors hemvist. Ungefär som att flytta hela Skånes och Smålands befolkning. Myndigheterna erbjuder de omplacerade invånarna moderna bostäder I nya städer, arbete I nya fabriker och en högre levnadsstandard. Vissa erbjuds pengar för att gå med på att flytta och bönderna ska kompenseras, “I teorin”, för den försämrade jordkvalitén högre upp I bergen. Kinas regering har dock inte kunnat visa upp några avtal mellan myndigheter och de som ska förflyttas avseende tidpunkter, ersättningsmark, ekonomiska skadestånd m.m. människor som tvingats flytta har inte fått ersättning, vilket lett till demonstrationer, och flera tiotals miljoner kronor har försvunnit från de belopp som skulle gå till folkomflyttningarna. Vägarbetarna från landsbygden får en timlön på ynka en krona I timmen vilket gör att månadslönen inte blir mer än 300-400 kronor I månaden.
Floden är ett av Kinas främsta turistmål där över en miljon turister färdas vattenvägen genom ett naturskönt bergslandskap. Och ekologin blir totalt förändrad även i oerhört stora kringliggande områden, bland annat genom att en så stor vattenyta avsevärt kommer att påverka klimatet. I och med bygget kommer flödet av näringsämnen att blockeras och vandringsvägar för otaliga arter fisk såsom den kinesiska stören och karpen, en tumlare och den redan utrotningshotade Baijidelfinen. Hälsorisker såsom malaria, hjärnhinneinflammation och bilharzia kan komma att öka i det stillastående vattnet i reservoaren och de miljarder ton av avloppsvatten, från hushåll och industri, som förr spätts ut då Yangtze strömmade fritt, kommer att samlas i reservoaren....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: San xia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-20]   San xia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1210 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×