Imperialismens vålnad -- Synen på imperialism i svenska läromedel för historia 1951- 2007.

1 röster
3873 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska gymnasieläromedels beskrivningar av imperialismen, under perioden 1951 -- 007. Detta kommer att ske genom en kvalitativ litteraturstudie där vi utgått från följande två frågeställningar: I vilket mån kan beskrivningarna av imperialismen i läromedlen sägas vara en spegling av rådande historieforskning? Vilken syn på den andre och andra kulturer finns i läromedlens beskrivningar av kolonialism och imperialism och har denna syn förändrats över tid? Undersökningen har visat att den historiska forskningen i relativt hög grad har påverkat sättet som imperialismen har framställts i läromedlen. Det finns dock, i läromedelstexter, en tradition att framställa historia i en berättande stil utifrån ett aktörsperpektiv som kan sägas ha sina rötter i en konservativ historiesyn. Vi har även funnit att den uttalade rasismen och social-darwinismen som återfinns i de tidiga läromedlen har försvunnit i de moderna skolböckerna. Dagens läroböcker präglas istället av slags ambivalens, där gamla tankar och värderingar blandas med mer progressiva synpunkter. Synen på den andre har alltså förändrats under åren till att bli mer nyanserad och reflekterande men denna förändring är inte helt oproblematiskt, då den andre förvandlats från en vilde till e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Imperialismens vålnad -- Synen på imperialism i svenska läromedel för historia 1951- 2007.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Imperialismens vålnad -- Synen på imperialism i svenska läromedel för historia 1951- 2007.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13044 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×