Partipolitik

10900 visningar
uppladdat: 2002-11-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1 Inledning

Jag har aldrig varit särskilt intresserad av politik. Så när vi fick besked om att veckorna fram till sommarlovet skulle utgöras, till största del, av ett So arbete, om partipolitik, kändes det inte allt för roande, men det var ett måste. Man skall ha ett samhällskunskaps betyg när man går ur åttan. Att förstå politik är en del av vuxenvärlden och den påverkar även vår vardag.

2 Sammanfattning

Detta arbete kommer att innefatta Socialdemokratins ideologi, vilken folkgrupp partiet har stöd ifrån, vilket även kan framgå i partiets historia som jag också kommer att skriva om. Hur deras valprogram för valåret 2002 ser ut är även en viktig detalj.
Det skall också stå med i arbetet hur mycket inflytande partiet har i Sveriges riksdag och regering. Rollen som de innehaver i Sverige, idag, är intressant att veta.
Jag kommer att jämföra Socialdemokraterna med Vänsterpartiet, om bland annat deras parti ledning och inställningen till Europeiska unionen.
Arbetet kommer även att innefatta många egna aspekter.

3 Historia, ideologi, grundtanke och folkgruppstödet

Det äldsta existerande Svenska rikspartiet är Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP, Sveriges socialdemokratiska arbetarparti) det bildades 1889 och har därmed existerat i 113 år.
Hjalmar Branting var Socialdemokraternas första stadsminister, vilket han blev 1920.
Socialdemokratins grundtanke och även ideologi är att arbetarna skall ha den övervägande makten.
Grundtanken är hämtad, till stor del, ifrån Marxismen, som är Karl Marx teori om att arbetarna skall bilda ett eget ”rike”.
De har haft den övervägande röstmajoriteten sedan 1920.
Deras mest omtalade partiordförande var Olof Palme , stadsminister 1969-1986.
Olof Palme sköts ihjäl, på öppen gata, den 28 februari 1986. Det har varit många turer fram och tillbaka om gärningsmannen, men han är fortfarande fri.
Eftersom att partiet till stor del bildades av arbetarna, är det ganska självklart, i alla fall för mig, att det var och är den svenska arbetande folkgruppen som stödjer Socialdemokraterna.

4 Valprogram, valåret 2002.

·Demokrati: Socialdemokratin vill arbeta för en republik. Det betyder att den arvs princip, som monarkin i Sverige har skall ersättas, så att stadschefen väljs av folket.

·En demokratisk ekonomi: Att påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och fördelning och även dess villkor är vad varje människa ska ha rätten och möjligheten till som medborgare, löntagare och konsument. Enligt Socialdemokraterna.

2
Jämlikhet och mångfald: Jämlikhet i fördelning av de resurser som har betydelse för människors möjlighet att påverka samhället och sina egna liv är vad Socialdemokratin strävar efter.

·Välfärdspolitiken: Frihet, jämlikhet och solidaritet är de tre principerna som är Socialdemokratins välfärdspolitik.
Om möjligheterna till utbildning, vård och omsorg blir en klassfråga, kan de
problemen fortplantas och hämma den personliga utvecklingen. De klyftor som bildas
skadar dels samhället i sig och framförallt den enskilda individen.
Därför skall skola, vård och omsorg finansieras solidariskt över skatten och därmed bli
allmänna angelägenheter.
De vill även anställa 15 000 nya inom skolan.

·Arbete och Tillväxt: De strävar efter ett barnvänligt samhälle. Med det
menas att kvinnor inte skall vara tveksamma till att skaffa barn, på grund av att bli
avskedade. För denna osäkerhet hämmar tillväxten i Sverige.

·Det gröna folkhemmet: Naturtillgångar och ekosystem, som idag utnyttjas över gränsen för det långsiktigt hållbara, måste hushållas med, för att kommande generation skall få leva i en värld med ”rent vatten, frisk luft, naturligt klimat och biologiskt artrikedom”. Detta är en uppgift för Socialdemokratin, att verka för i alla internationella sammanhang.

·Kunskapssamhället: Att skapa ett verkligt kunskapssamhälle, som är byggt på både bildning och utbildning. Även att den är öppen och tillgänglig för alla på likvärdiga villkor, är deras uppgift. Så som det är att ge alla möjligheten och förutsättningen till kunskap.

·Det livslånga lärandet: Eftersom att vägen genom grundskolan och gymnasieskolan kan se olika ut beroende på förutsättningar och behov, är den stadielösa skolan målet. Det betyder att den utbildning man behöver skall man ha rätt till.
Kultur: Biblioteken skall vara avgiftsfria. Samlingslokaler för föreningsliv, bildningssökande och kulturskapande ska stå öppna för alla på rimliga villkor. Dessutom ska musikskolor och kulturskolor vara tillgängliga för alla barn.

·Internationalismen: Socialdemokratin skall vidareutveckla samarbetet på global nivå, på Europeisk nivå och inom Norden, förutsatt att de får väljarnas förtroende.

·Den Europeiska unionen (EU): Målet för Socialdemokratin är ett fredens och samarbetes Europa.

·Svensk neutralitet: Socialdemokratin vill att Sverige är militärt alliansfritt.
Genom att de är det kan vi välja att ställa oss neutrala i en eventuell krigssituation.

·Frihandel: WTO (Världshandelsorganisationen) måste, enligt Socialdemokratin, bli en organisation som gynnar en världsomfattande utveckling för ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Utvidgning av frihandeln förutsätter en reformering av jordbrukspolitiken i industriländerna.

3

·Motvikter mot det internationella kapitalet: Socialdemokratin skall, i EU, med hjälp av närstående partier och organisationer, arbeta för ett globalt ekonomiskt regelverk som bygger på social rättvisa, respekt för demokratin och hänsyn till miljön. En förstahands uppgift är att utveckla instrument som ökar stabiliteten i de internationella finanssystemen.

‘ Freds- och solidaritetsarbete: Målet som Socialdemokratin fortfarande har kvar är att fullständigt avveckla kärnvapen och andra massförstörelsevapen.
Målet är att världen skall vara fritt från kärnvapen år 2010.
Att Förenta nationernas (FN:s) möjlighet att ingripa i ett fredsbevarande syfte skall stärkas, är också ett mål som Socialdemokratin har. Det är också att Sverige skall nå biståndsmålet, 1% av nationalinkomsten, vilket är 24,235890000 miljarder SEK (enligt budgeten 2001)

5 Likheter och olikheter mellan Socialdemokraterna och vänsterpartiet

Likheter:

Båda partierna har sina rötter i den svenska arbetarrörelsen.

Tre av Vänsterpartiets fyra grundpelare är mål som båda partierna strävar efter. Det är:
·Socialism- ett samhälle utan förtryck. Ett rättvist och jämlikt samhälle där demokratin är förverkligad fullt ut.
·En hållbar utveckling- Miljöomställningen måste påbörjas redan idag och grunden för en ekologiskt hållbar utveckling måste läggas
·Internationell solidaritet- hela jordens befolkning skall gemensamt dela på våra resurser. Så att svält, analfabetism, förtryck ock krig minskar.

Att Sverige ska vara neutralt och alliansfritt är de båda partierna överens om.

Båda partierna arbetar eller har arbetat mot svenska atomvapen och för allmän nedrustning.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är båda överens om att biståndet måste höjas.

De vill även avveckla kärnkraften och satsa på forskning om energisnål och miljövänlig teknik.

Internationalistiska partier är de båda men dock inte på samma sätt. Vänsterpartiet var och är fortfarande emot Sveriges medlemskap i EU, medan Socialdemokraterna, i jämförelse med, Vänsterpartiet satsar stort på den fronten.

Olikheter:

Partiledningen i de båda partierna är olik varandra.
Vänsterpartiet har Gudrun Schyman som partiordförande medan Socialdemokraterna har Göran Persson, som även är Sveriges stadsminister.
4

Det som är speciellt med Vänsterpartiet är strävan efter ett jämlikt samhälle, mellan kvinnor och män. De bedriver en feministisk politik.

Som jag skrev i ”likheterna” är de båda partierna internationalistiska men Vänsterpartiet är emot att Sverige gick med i Europeiska unionen (EU). Vänsterpartiet vill därför inte att Sverige skall gå med i EMU (Ekonomiska monetära unionen). Medan Socialdemokraterna, i jämförelse med Vänsterpartiet, är mer införstådda i Sveriges medlemskap i EU.

En annan stor skillnad mellan partierna är att vänsterpartiet som mest fått 12 % av rösterna i ett riksdagsval (valet 1998). Medan Socialdemokraterna i snitt haft 44,1 % av rösterna i de senaste 24 riksdagsvalen.

Socialdemokraterna bildades 1889, medan vänsterpartiet bildades 28 år efter, det vill säga 1917.

6 Reflektioner

Socialdemokraterna och andra socialdemokratiska föreningar har påverkat Sverige och resten av världen på ett positivt sätt, anser jag. Jag tycker att det var ”bra” att arbetarna, i alla världens länder fick en organisation att ansluta sig till.
Som jag skrev tidigare har Socialdemokraterna funnits i 113 år. Därmed kan den, som inte är politiskt insatt, dra slutsatsen att de är ”regerings vana”. Med det menas att de vet hur de ska hantera situationer, så att Sverige sköts på ett så bra sätt som möjligt.
Att de kan sin ”sak” är, enligt mig, en klyscha utan övervägande mersmak.
Jag anser att de som är födda mellan 1955-1975 är allt för ointresserade av politik. De tycker, tror jag, att de hade det bra när de växte upp och röstar då, av ren lathet, på samma parti som deras föräldrar röstade på. Den generationen som får lov att rösta i år är inte särskilt mycket bättre de. En föryngring inom svensk politik, kan kanske väcka yngre väljares intresse.
Bohusläningen- Ung, presenterade den 3 maj, ungt val. Valdeltagandet av Västragötalands län tredje års eleverna var uruselt. Endast 31% av eleverna deltog. Det bästa deltagandet fanns i Östergötland- och Kalmar län, med 44% och i Värmlands län var man sämst med ynka 26% valdeltagande. Socialdemokraterna fick röstmajoritet men inte fullt så övervägande som den har varit i riksdagsvalen. Sverige demokraterna fick, i genomsnitt, ungefär 5% av rösterna, vilket är ett resultat av de låga valdeltagandet, tror jag.
Förhoppningsvis är den generationen, som får rösta i nästa val, mer politiskt insatta än förstagångsväljarna de senaste årtiondena, har varit. Så att de inte fortsätter att gå i detta ekorrhjul.
En annan anledning att Socialdemokraterna har fått så många röster under åren, som de faktiskt har fått, kan bero på var och är fortfarande otroligt många arbetare i Sverige. Sverige blev inte kvar i: adel, präster, borgare och bönder ståndet, så som England blev. Med det menas att vi inte har någon ”stor överklass” i Sverige som de har i Storbritannien.

5

Jag tror även, fast jag har den informationen jag har, att svenska medborgar, till stor del, är alldeles för upptagna och lata för att orka bry sig om vilket parti de ska rösta på, att man som enskild individ har svårt att påverka politiken.
Om de har röstat på ett, speciellt, parti i flera riksdagsval, så tror inte jag, att de ändrar sin ”uppfattningen” om partiet och byter parti. Jag tror, att de gärna fortsätter att rösta på det partiet, för att göra det lättast möjligast.

7 Egna tankar

Som jag skrev i inledningen har jag aldrig varit särskilt intresserad av politik.
Med större inblick i både Sveriges riksdag, regering och de olika riksdagspartierna, har jag nu fått mera intresse för politik.
I reflektionerna skrev jag om ett ekorrhjul som, enligt mig, fortfarande snurrar, ungefär i samma takt som det gjort i generationer.
När min generation skall rösta, vid nästa riksdagsval, hoppas jag att vi tänker till och röstar efter vad vi känner är rätt och inte fortsätter rösta som våra förfäder, för att vi inte orkar engagera oss. Det är självklart inte fel att rösta som ens föräldrar om man anser att det är rätt, men jag tror att alla individer har något att invända mot alla partier, även det partiet man röstar på.
Då till själva arbetet, jag tycker att det har varit ett lärorikt och intressant arbete där jag har lärt mig väldigt mycket, både om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag tycker att alla fördjupningsarbeten är roliga i största allmänhet, det beror på att jag tycker om att jobba självständigt, med mycket ansvar och press på mig. Det blir bättre arbeten ifrån mig då.
Det är väldigt många som har stressat och sagt att de inte hinner etc. Det problemet har jag inte haft och kommer, förhoppningsvis, aldrig att behöva känna så. Jag tycker att jag kan planera ett arbete bra och följa dispositionen, jag gjort, innan jag börjat med arbetet.
Till detta arbete har jag skaffat otroligt mycket information och verkligen läs...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Partipolitik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2014-10-11

    Hur gammal var du när du skrev texten?

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-29]   Partipolitik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1315 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×