Vad är demokrati?

11 röster
29545 visningar
uppladdat: 2005-12-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är demokrati?

Det finns ingen definition på demokrati som hela världen skulle ställa upp på. Däremot finns det egenskaper som många i världen är överens om som kännertecknar en demokrati. En av dem egenskaperna är de här fyra följande punkterna:
• Folkstyre innebär att att alla i t.ex. ett land väljer vilka personer som ska representera dem i olika valda församlingar. Det kan vara riksdagen och kommuner. Alla myndiga personer får delta på lika villkor i valen, och varje person har en röst. Ingen har rätt att få veta hur en annan person har röstat. Det är majoriteten som bestämmer i en demokrati. Men det är det viktigt att komma ihåg att minoriteten också har rättigheter. Majoriteten får aldrig förtrycka minoriteten.
• Tryck- och yttrandefrihet, vilket är en grundläggande rättighet i en demokrati att få ge uttryck för sina tankar och känslor i tal och skrift. Att ge ut en tidning utan att någon myndighet i förväg granskar innehållet är ett exempel på tryckfrihet.
I en demokrati är det också viktigt att det råder informationsfrihet. Det innebär att alla har rätt att skaffa sig eller sprida information.
• Rättssäkerhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska betraktas som oskyldig till dess att han eller hon dömts av en domstol. Lagarna ska vara tydliga, och det ska klart framgå vad som är lagligt och olagligt. Domstolarna ska vara självständiga från partipolitiken.
• Föreningsfrihet är att man ska ha rätten att få gå med i eller bilda en förening, vilket är en grundläggande i en demokrati.

Sverige är en av de länder som som är överens om att dessa egenskaper kännetecknar demokratin och följer dem. Man kan säga att Sverige är en demokratis land men vi är inte 100 % demokratiska. Det finns en ganska liten egenskaper som ej är demokratiska i vårt land. Men de är väldig liten jämfört med de andra länderna som hävdar att den är demokratiska.
Men så finns det en del länder som inte fäljer dessa egenskaperna som kännetecknar demokrati. Exempel på en dem länderna är Kina. Man tror att idag får kineserna göra vad de vill. Till och med protest...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är demokrati?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-05-10

    Det du har skrivit är jätte bra undrar om du kunne svara på några frågor från en uppgift som jag ska göra i skolan. Tack

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-22]   Vad är demokrati?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5467 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×