Informationsteknik i den svenska skolan

2246 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Informationstekniken är ett begrepp som har vuxit fram ur de senaste årens datorteknikutveckling. De första datorerna som utvecklades var stora och klumpiga och hade som uppgift att lösa matematiska problem. Redan under 1960-talet kom riksdagen överens om att introducera datortekniken i den svenska skolan men det var inte förrän 80-talet och tidigt 90-tal som datorämnet blev obligatoriskt. Mellan 1984-1993 satsades sammanlagt 240 miljoner kronor på att få in datorer i skolans undervisning. Utöver denna summa satsade kommunerna oerhörda summor på datoranvändningen. När samhället är på god väg in i ett informationssamhälle ställs det nya krav på skolan, inte minst på undervisningen. Dagens skola är i stort behov av utbildade lärare inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena samtidigt som skolan i sin tur ska sträva mot att utveckla intresset för teknik i undervisningen. Därmed ska IT ses som en faktor till att utveckla skolan och undervisningen där läraren inte längre har rollen som en ledare som ska mata eleverna med kunskap. Tvärtom ska läraren nu agera som en handledare som ska inspirera eleverna i deras lärande. Skolan behöver inte längre vara en plattform där ”lärandet sker” utan eleverna har möjligheten att kunna arbeta från andra platser. Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om vad för påverkan de olika styrdokumenten har för lärarens upplägg av IT-undervisning på gymnasienivå. Resultatet visar att lärarna har olika uppfattningar när det gäller användningen av IT. De nya möjligheter som IT erbjuder innebär både problem och möjligheter för läraren. Kvaliteten av IT grundar sig i uppfattningen kring IT och vilka resurser skolan vill lägga på utvecklingen av den. Lärarnas bristande datorkunskaper är en av de största faktorerna som hindrar utvecklingen för den nya undervisningsmetoden. Trots detta har man inte gjort mycket för att hindra okunnigheten. De ekonomiska resurserna har alltså bara räckt till införskaffandet av datorer och andra redskap, men inte till att utveckla lärarnas kunskaper. Ett skäl till dett...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Informationsteknik i den svenska skolan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Informationsteknik i den svenska skolan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14018 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×