Antikens Grekland

18 röster
72805 visningar
uppladdat: 2003-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under åren 700 till 480 FVT började människorna i Grekland att flytta från landet till städerna. Med denna urbanisering fick den grekiska stadsstaten sin form. Sedan följde maktkamper mellan småstaterna. De stoppades när de blev lydstater under kungariket Makedonien.

Den hellenistiska tiden varade från 330 till 30 FVT, och började med Alexander den stores erövring av perserriket. Grekerna bosatte sig i perserriket.

Demokratin

I det antika Grekland utvecklades den första demokratin. Detta berodde på flera faktorer. Humanismen utvecklades i landet, och därmed individualismen. Folket ville ha mer makt, de ville veta. När skriften infördes blev det lättare för folk att lära sig läsa, och de kunde plötsligt ta del av skrivna nyheter själva, istället för att behöva lita på en enda lärd person som, om han ville, kunde förvrida det som kom ut till befolkningen.

Kvinnor och slavar fick dock fortfarande inte rösta.

Alfabetet

Det hade funnits olika typer av skrifter tidigare, men i det antika Grekland utvecklades ett alfabet med både vokaler och konsonanter. Tidigare hade alfabeten enbart bestått av konsonanter.

Med språket kunde man börja skriva ner händelser, berättelser och annat. Homeros skrev verken Odyssén och Illiaden, två verk som läses än idag.

Teatern och dramerna utvecklades också. Här var Aichides och Sofoklies två framstående namn. Amfiteatern var uppfunnen för att människorna skulle kunna se pjäserna. Konsten, framför allt skulpturerna, är också ett välkänt tecken för det antika Grekland.


Filosofin och vetenskapen utvecklas

Vi har fått många saker från det antika Grekland. Här utvecklades filosofin med filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles. Platon öppnade också Platons Akademi (och akademi är för övrigt ett grekiskt ord).

I det antika Grekland frodades också vetenskapen. En känd vetenskapsman från den här tiden är Arkimedes, som kom på hur mycket vattenmängden steg om man sänkte ner ett objekt i ett badkar.

Kvinnans roll i samhället

Kvinnan var omyndig från födseln till döden i det grekiska samhället. Hon hade inga medborgerliga rättigheter, och ingen arvsrätt. Man gifte bort flickorna när de var mellan 12 och 15 år gamla. Förmyndarskapet övergick då från fadern till den äkta mannen. Äktenskapet var en uppgörelse mellan de två männen, och kvinnan hade ingenting att säga till om angående valet av man.

Äktenskapet ingicks enbart av anledningen att kvinnan skulle ge mannen legitima avkommer – det vill säga söner.

Vanliga kvinnor fick heller inte delta i sällskapslivet. De var förvisade till ett liv i hemmet som bestod av att ta hand om barn och hålla hemmet i gott skick.

Det antika Grekland var ett utpräglat manssamhälle. Om en kvinna blev änka fick hon underordna sig sin äldste son istället för den avlidne maken.

Demostenes lär en gång ha sagt: "Vi har kurtisaner för nöjet, konkubiner för att bli väl omhändertagna och hustrur för att få legitima barn".

Sport

De Olympiska Spelen startades år 776 FVT och höll på till 363 EVT. Sedan dröjde det till 1896 tills spelen på nytt startades.

När man först började med OS tävlade man i grenar som diskus och maraton. Spelen hölls var fjärde år kring midsommar i staden Olympia. Spelen varade i fem dagar, och under de fem dagarna var det fred i hela Grekland. Endast fria, grekiska män fick vara med i spelen. Kvinnor fick inte ens titta på. Om en kvinna närvarade vid tävlingarna blev hon avrättad.

Gymnasium är ett grekiskt ord som betyder "där man utövar sport".

My...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Antikens Grekland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-01

    vad betyder FVT och EVT ? :S

  • Inactive member 2006-05-01

    Det betyder Före Vår Tideräkni

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-22]   Antikens Grekland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1554 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×