Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv

1 röster
5210 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Nilsson, A & Svensson, T. Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv. En litteraturstudie om vårdpersonalens omhändertagande av döende patient från islamsk och judisk religion/kultur. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Genom världens globalisering och de öppna gränser det har medfört, har arbetet som sjukvårdspersonal fått ytterligare en inriktning, nämligen den kulturkongru-enta vården. Att sköta en patient i livets slutskede är en krävande uppgift, om se-dan patienten dessutom kommer från en annan kultur, krävs en kunskap och en annan inriktning på arbetet än vad vi är vana vid. Syftet med studien var att belysa vilka kunskaper vårdpersonalen behöver vid omvårdnad av patienter som har en annan kultur/religion än vårdgivarens egen och är i livets slutskede. I de veten-skapliga artiklar vi analyserat framkommer viss kunskapsbrist hos vårdpersonal, religiöst kunniga medlemmar, samt familjemedlemmars omhändertagande. I stu-dien framkommer även lämpliga åtgärder som bör vidtagas. Den kunskap och information vi ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15889 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×