Universum

2 röster
14712 visningar
uppladdat: 2003-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Inledning! 3
Har universum ett slut? 3
Vad väger universum? 3
Den stora krossen 4
(The big Crunch) 4
Källförteckning 5

Inledning!

Varför valde jag att skriva om Universum? Jo, för att jag inte hade något att göra, och att jag ville veta lite mer om rymden och universum i en helhet, istället för att rikta in sig på något litet i det stora universum. Universum är egentligen ett enda stort frågetecken, så man kan egentligen inte få något riktigt svar på någonting om universum, och sånt tycker jag om... :)

Har universum ett slut?

Universum hade en början för ungefär 15 miljarder år sedan, men har det ett slut? Kan man veta det?

Om universum är oändligt eller inte beror på hur mycket materia som egentligen finns därute. Astronomer har observerat att universum expanderar. Alla galaxer i universum avlägsnar sig från varandra. Om vi då tänker baklänges så måste de ju ha varit närmare varandra förr. Fysiker har räknat ut att om vi så att säga skulle spola tillbaka filmen måste ju allting i universum ha varit samlat på ett ställe för ungefär 15 miljarder år sedan!

Det är så forskarna tänker sig universums början, i en ursmäll eller Big Bang. Men när tar expansionen slut? Och vad händer då? Den frågan har inte något enkelt svar.

Det är väldigt svårt att föreställa sig ett universum som utvidgar sig. För i den mån vi överhuvudtaget tänker så tänker vi nog väldigt newtonskt: Det finns ett rum, ungefär som ett rutat papper, och om

Det finns någonting som utvidgar sig så tänker vi oss förstås att det utvidgar sig i det rummet. Men i själva verket är det inte det som händer. Även när universum var mindre så fanns det ingenting utanför det som det utvidgade sig i. I själva verket så skapades det rum mellan galaxerna. Universum är allt oavsett hur stort det är! Det är själva rummet som blir större.

Vad väger universum?

Men fortsätter expansionen i all evighet? Det har att göra med hur mycket materia det finns i universum.

Om det finns tillräckligt med materia kommer expansionen att avstanna. Kanske universum till och med krymper ihop igen. Det behövs förbluffande lite materia för att expansionen ska avstanna. Det räcker med i genomsnitt tre ynkliga väteatomer per kubikmeter i universum. (Det bästa vakuum vi kan åstadkomma på jorden har en biljon gånger större täthet än så.) Universums kritiska täthet kallas den täthet som krävs för att universums expansion ska upphöra.
Hur mycket finns det då därute? För att ta reda på det antar forskarna att alla stjärnor väger ungefär lika mycket som vår sol. Eftersom de vet hur fort jorden rör sig runt solen, och på vilket avstånd den befinner sig från oss, så kan de räkna ut hur tung den är. (Lycka till med den nöten, Leon.) Sedan är det dags att räkna hur många stjärnor det går i genomsnitt på en galax, och hur många galaxer det finns i universum. Gör man det så kan man få fram hur mycket all materia i universum väger. På ett ungefär.

Då upptäcker man att det bara finns en hundradel av vad som krävs för att expansionen ska avstanna. Så om det bara finns sådan materia vi kan se, så kommer expansionen at fortsätta i all evighet och då har inte universum något slut. Då blir det bara kallare och kallare och vi går mot det som fysikerna kallar "den stora kylan".

Den stora krossen
(The Big Crunch)

Nu är det emellertid så att det finns mer materia i universum än den vi kan se. Den osynliga materien får vi följaktligen "väga" på andra sätt. Ett sätt är att se hur olika objekt rör sig i förhållande till varandra i universum. Man tittar till exempel på hur stjärnorna rör sig i galaxer och, ännu flottare, hur galaxer rör sig i så kallade galaxhopar. Med hjälp av tyngdlagen kan man då räkna ut hur mycket massa som borde finnas där. Då upptäcker man att det finns ungefär 10 gånger mer materia än den vi ser och den kallar vi för mörk materia. Det vi såg var alltså bara en hundradel av vad som krävs för att universum ska stanna. Men om vi nu räknar med även den mörka materien så har vi ungefär en tiondel av vad som behövs. Vi har dessutom teoretiska skäl att tro att det finns mer mörk materia än den man har kunnat mäta. Faktiskt precis så mycket att vi skulle uppnå den kritiska tätheten. Universum skulle då, efter en nästan oändligt lång tid avstanna i sin expansion. Men det som vore ännu mer spännande är om det fanns mer materia i universum än den kritiska tätheten. Då skulle expansionen inte bara avslutas, utan vändas i en kollaps igen. Det skulle betyda att det blir mindre och mindre tätare och tätare. Då vore det verkligen som att köra filmen baklänges mot det som kallas för "den stora krossen". Alltså motsatsen till Big Bang....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Universum

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-03-30

    Din arbete var otrolig bra och

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-23]   Universum
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1865 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×