Vårt solsystem

24 röster
32925 visningar
uppladdat: 2003-04-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vårt solsystem finns i galaxen Vintergatan. En stjärna som vi kallar solen finns i mitten av vårt solsystemet och runt kretsar det 9 planeter med deras månar. Ordet planet betyder ”vandrar omkring”.
Banorna som planeterna rör sig i kallas ellipser. Det finns också kometer, meteoriter, asteroider och interplanetarisk materia.

Solen är en stjärna som ligger i mitten av vårt solsystem.
Att den ser så stor ut beror på att den ligger så nära. Solens diameter är 1392000km (100 gånger större än jorden). Massan är 300 000 gånger jordens.
Temperaturen på ytan är 6000 grader C och i mitten är det 15 miljoner grader C. Den består av 71% väte, 27% helium och övriga ämnen 2%. Och är 4,6 miljarder år gammal.
Från solens yta slungas det ibland ut stora gasmoln (protuberanser) som kan störa radioförbindelserna på jorden. Det är solen som bildar norrsken, som kallas solen på natten, det är när elektriskt laddade partiklar träffar jordens yta som detta bildas. Det tar solen ungefär 28 dygn att snurra ett varv.
För en solstråle att nå jorden tar det ca 8 minuter.

Merkurius är den planet som ligger närmast solen, avståndet är 58 miljoner km. Temperaturen varierar kraftigt, på natten kan den sjunka till –180 grader C. Och mitt på dagen kan den stiga till över 420 grader C. Detta beror på att Merkurius dragningskraft är för svag för att ha någon atmosfär.
Massan är bara 6% av jordens och det är bara lite större än vår måne. Ytan på Merkurius liknar också vår måne, täckt av kratrar. Diametern är 4876km.
Omloppstiden runt solen är 88 dygn och då håller den en medelhastighet av 48km/s. Och rotationstiden är 59 dygn, runt sin egen axel. Namnet Merkurius betyder - den snabb fotade – eftersom den rör sig snabbt på himlen.
Ett dygn på Merkurius är 176 jordiska dygn. Avståndet till jorden är ca 77 miljoner km.
Merkurius saknar månar.

Venus är andra planeten från solen. Och är nästan lika stor som jorden, exakt är den 80% av jordens massa. Men till skillnad från Merkurius har Venus en mycket tät atmosfär som består av koldioxid. Temperaturen på ytan kan stiga upp till 740 grader C p.g.a. den täta atmosfären. Trycket i atmosfären är 100kg/cm2. Men medeltemperaturen är 460 grader C.
Diametern på Venus är 12104 km. Venus omloppstid runt solen är 225 dygn samtidigt som den håller en hastighet av 35km/s. Rotationstiden är 243 dygn, runt sin egen axel. Men precis som Merkurius saknar Venus måne.
Det Venus är mest känd som är som morgon- och aftonstjärna.
Mellan solen och Venus är det ca 108 miljoner km. Och till jorden är det 39 miljoner km. Ett dygn på Venus är 117 miljoner jordiska dygn.
Den har fått sitt namn av kärlekens och skönhetens gudinna i den romerska mytologin.
Här ser du symbolen för Venus. ♀
Jorden är vår planet och är den tredje planeten från solen. Jorden är ungefär 4500 miljoner år gammal. Från början var jorden ett glödande klot som senare har svalnat. Jorden består av en kärna där det är ungefär 4500 grader C, en jordmantel och en jordskorpa som är 30-40km tjock. Största delen av jordytan är täckt med hav.
Diametern är 12756 km.
Det är atmosfären som gör att vi kan andas. För den innehåller syre och kväve. Den skyddar oss också från farlig strålning från solen.
Som de flesta vet är ett dygn på jorden 24h. Och ett varv runt solen tar 365,25 dygn och då håller den en hastighet av 30km/s. Det är det extra ¼ som gör att vi får skottår.
Jordklotet har en lutning på 23,5 grader, det är detta som gör att vi får årstider.
Jorden har ett annat namn som är Tellus som är jodens gudinna.
Avståndet mellan jorden och solen är 150 miljoner km.
Visste du att jorden väger 5,980 miljarder, miljarder ton.
Jorden har en måne ”Jordens satellit”.

Månen är vår absolut närmste granne.
Det tar 29,5 dygn för månen att gå ett varv runt jorden. Det är därifrån som vi fått månaderna, fast vi har lagt till några extra dagar för att det ska bli ett helt år.
Månens diameter är 32 000km och avståndet till jorden är 380 000km.
Det finns ingen atmosfär på månen och då kan temperaturen variera. Som lägst kan det vara-160 grader C och som högst 110 grader C.
Om du hoppar på 1m på jorden kan du hoppa 6m på månen. Detta beror på att månens tyngdkraft bara är 1/6 av jordens.
Det är månens dragningskraft som gör att vi får tid vatten.
Den första människan på månen var Neil Armstrong den 21 juli 1969.

Mars den röda planeten som har fått sitt namn från krigets gud.
Diametern är 6786km, ungefär hälften så stor som jordens. Och massan är ca 11% av jordens massa.
Mars har en atmosfär som är mycket tunn och kall, den består av koldioxid.
Temperaturen på ytan varierar från 30 till 80 grader C.
En gång har det funnit vatten på mars som skapade dalar som fortfarande finns kvar. Det högsta berget i vårt solsystem finns på mars det är 27km högt och heter Mons Olympus.
Omloppstiden runt solen är 687 dygn (1,88 år) samtidigt håller den en hastighet av 24km/s. Och ett dygn på mars är 24h och 37min. Minsta avståndet till jorden är 56 miljoner km.
Mars har två månar Phobos och Deimos (som betyder Fruktan och Skräck). Phobos diameter är ca 22km och Deimos 12km.
För Phobos som är störst tar det 7,2h att kretsa runt mars.
Här är symbolen för mars: ♂Jupiter den största planeten i vårt solsystem. Det hör man bara på namnet – gudarnas konung.
Mitt inne i planetens inre tror man att det är minst 20 000 grader C. Och i atmosfären är det ca –140 grader C. Atmosfären består av helium och väte samt några andra gaser.
Diametern är 142 984km. massan är 318 gånger större än jorden och det är större än alla planeternas massa tillsammans.
Det finns också en ring med gruspartiklar som upptäcktes 1977 av Voyager 1.
Avståndet till solen är 778 miljoner km. Minsta avståndet till jorden är 628 miljoner km.
Jupiters magnetfält är fem gånger starkare än jordens.
Ett varv runt solen tar 11,9 år medelhastigheten är då 13km/s. Dygnet på Jupiter är ca 10h (9h 50min).
Jupiter har 16 kända månar. De största är Io, Europa och Callisto. Europa och Callisto är täckta med 100km tjockt islager. Men helt annat är det på Io, där är vulkanisk aktivitet. På grund av Jupiters tyngdkraft kan Io ändra form bara för att det är så varmt i dess inre.

Saturnus är den sjätte planeten från solen. Och näst störst efter Jupiter, med en massa på 95 gånger större än jordens massa. Diametern är ca 120 000km.
Namnet Saturnus är från romerska mytologins skördegud, Jupiters far.
Det speciella med Saturnus är ringen runt den, det är egentligen minst 10 000 ringar. Och består av gruspartiklar och is. Ringen bildades antagligen genom en kollision med två månar eller samtidigt som planeten. Ringsystemets diameter är 272 000km.
Atmosfären liknar Jupiters och består huvudsakligen av väte. Och inne i planetens kärna är det troligen 15 000 grader C. Medeltemperaturen är –190 grader C.
Avståndet är 1,427 miljarder km till solen. Och minsta avståndet till jorden är 1,195 miljarder km. Det tar Saturnus nästan 30 år (29,5) att snurra runt solen, med en medelhastighet av 10km/s. Dygnet på Saturnus är 10h 39min.
Det finns 23 kända månar vid Saturnus, den största är Titan. Titans atmosfär är lik jordens, då jorden var mycket ung. diametern är 5100km.

Uranus den grön-blåa planeten, som är Saturnus far och Jupiters farfar. Och som de andra stora planeterna består den mest av väta och helium.
Det var den första planeten som upptäcktes med teleskop, år 1781.
Ekvatorn på Uranus har en lutning på 98 grader, det gör så att en av polerna har dag 42 år och sen natt lika länge.
Uranus har precis som Saturnus ringar, fast bara 13st och betydligt mer utsprida.
Massan är 15 gånger större än jordens massa. Och diametern är ca 4 gånger större (52 000km). Medeltemperaturen är –220 grader C.
Till solen är det ca 2,870 miljarder km och minsta avståndet till jorden är 2,582 miljarder km. Ett år på Uranus är 84 jordiska år och när den snurrar runt jorden håller den en medelhastighet av 7km/s. Och ett dygn på Uranus är 17h 14min.
15st hittills kända månar har Uranus, med Miranda som den femte och största månen.

Neptunus som upptäcktes 67 år senare efter Uranus upptäckt. De liknar varandra lite också, nästan av samma storlek. Massan är 17 gånger större än jordens massa. Och atmosfären liknar den på Uranus. Diametern är 49 528km.
Namnet Neptunus är från den romerska kulturens havsgud och detta för att planeten är havsblå.
Omloppstiden är 165 år och dygnet är ca 16h. När planeten snurrar runt solen är medelhastigheten 5,5km/s.
Temperaturen är ca –220 grader C.
Medelavståndet till solen är 4,500 miljarder km och till jorden är det 4,300 milj...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vårt solsystem

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-01-21

  bra skrivet! mycket fakta på e

 • Inactive member 2004-03-02

  Kan ni inte dela in det i grup

 • Inactive member 2009-06-03

  hur stor är vårat solsystem. tänk på att skriva det först och främst

 • Inactive member 2010-02-05

  källor? Vill ta reda på mer :)

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-05]   Vårt solsystem
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1929 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×