Lagen om anställningsskydd, Las

2 röster
21879 visningar
uppladdat: 2003-04-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Lagen om anställningsskydd (LAS)

Enligt LAS får en anställd inte sägas upp utan skälig grund. Giltiga skäl för uppsägning är t ex att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget saknar pengar. En anställd som missköter sig grovt kan sägas upp men då måste arbetsgivaren först försökt omplacera den anställde. Ålder eller sjukdom är inte giltiga skäl.
Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist ska det ske enligt en viss ordning. Den kallas ”Sist in, först ut”, alltså den som blev anställd sist blir uppsagd först. Facket och arbetsgivaren kan dock i ett avtal bestämma att den delen inte ska gälla.

Den som blir uppsagd har sedan förtur till anställning på samma företag, alltså att man har rätt till arbete om något blir ledigt. Detta gäller endast om man har arbetat sammanlagt minst ett år de senaste tre åren på samma företag. Förturen gäller endast under uppsägningstiden och nio månader framåt. Man måste själv anmäla att man vill bli återanmäld.
Den som har ett deltidsarbete men vill arbeta mer kan anmäla det till arbetsgivaren så får han företräde om arbetsgivaren behöver mer arbetskraft, men då måsta man självklart klara av de nya uppgifterna.

Lagen bestämmer också uppsägningstiden. Den kortaste är en månad. Den har alla rätt till. Man kan längre uppsägningstid: Om det är arbetsgivaren som sagt upp och om man varit anställd i minst två år på samma arbetsplats får man ytterligare två månader och ytterligare en månad för varje tvåårsperiod man varit anställd. Men om en anställd stulit eller misshandlat någon på arbetet kan han bli avskedad utan uppsägningstid.

LAS är en väldigt bra lag eftersom den skapar trygghet hos anställda eftersom de inte kan bli avskedade hursomhelst. Det finns dock brister. Sist in, först ut regeln är dålig på det sätt att det inte kan komma in yngre människor med nya idéer på företaget eftersom de blir avskedade först. De anställda blir alltså äldre och inte särskilt nyskapande. Arbetsgivaren kan också undvika regeln genom att säga t e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Lagen om anställningsskydd, Las

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-05]   Lagen om anställningsskydd, Las
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1939 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×