Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! : Om den fysiska miljön i skolan med fokus på IKT

2675 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Användningen av datorer ökar allt mer i samhället. Allt fler verksamhetsområden använder datorer och kräver att många i yrkeslivet behärskar tekniken. Detta ställer nya krav på skolan i att ge elever en bra grund och baskunskap i datoranvändning. Det ökade behovet av datorutbildning medför att skolorna måste kunna erbjuda en god och inspirerande fysisk arbetsmiljö med god ergonomi där eleverna lär sig om ergonomins betydelse för hälsan. Syftet med detta arbete var att genom kvalitativa intervjuer med rektorer och lärare på tre grundskolor ta reda på deras uppfattning och tankar kring den fysiska miljön i skolan, både vad gäller den fysiska klassrumsmiljön samt den fysiska miljön kring datorarbetsplatser. Hur de tänker kring utformning av en god fysisk arbetsmiljö samt dess betydelse för lärande och inspiration. Det finns flera olika sätt att se på den fysiska miljön i skolan. Vissa anser att den fysiska miljön har stor betydelse för inspiration och lärande både i klassrummet samt kring en datorarbetsplats, medan andra hävdar att den fysiska miljön kring en datorarbetsplats inte har någon större betydelse för inspiration och lärande, men klassrumsmiljön är av stor vikt. Lärares och rektorers förhållningssätt till datorstött lärande påverkar den fysiska miljöns utformning. Elever spenderar i regel inte så my...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! : Om den fysiska miljön i skolan med fokus på IKT

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! : Om den fysiska miljön i skolan med fokus på IKT
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20827 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×