Hemtenta Religion A

1 röster
11243 visningar
uppladdat: 2003-08-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Etik och moral
1. Vem ska vårdas först?
Svar: Jag tycker de här personerna skall rangordnas efter följande ordning:
Flicka 5 år, Mamma 25 år, Kvinna 83 år, Man 43 år och Man 68 år.
A & B) En flicka vid fem års ålder har inte levt sitt liv i många år. Hon ska inte behöva få en
start i livet där hon kan få traumatiska upplevelser av att ligga skadad en längre tid på sjukhus utan att få hjälp. Hon skulle mycket väl känna det som en stressig miljö och ett barn ska inte behöva utsättas för detta. Hon har säkerligen föräldrar som stöttar henne, men hade hon inte satts först i detta fall, skulle även hon märka deras oro över att vilja få läkarvård till sin dotter.
Småbarnsmamman borde enligt min mening bli behandlad strax efter den lilla flickan. Detta för att hon har två små barn som väntar på sin mor och de vill veta att sin mamma mår bra. Om det nu, vilket inte framkommer i uppgiften, skulle vara så att kvinnan är missbrukare av alkohol, skulle hon behöva en mycket större behandling än läkarvården efter trafikolyckan. Det framgår ej heller om det var kvinnan som körde bilen. I och för sig har varken alkoholen eller om det var hon som körde någon mening i vilken ordning hon skall bli behandlad. Men om nu så var fallet, skulle man kunna tycka att det är orättvist att en kvinna som betett sig oansvarigt i trafiken, skulle vårdas före de som varit oskyldiga till krocken. Men jag anser att en småbarnsmor alltid ska sättas före de som har anhöriga som ej tar så hårt på en sådan här händelse.
Hade kvinnan varit utan barn, och det var hon som körde bilen, hade jag tyckt att hon borde ha behandlats sist av dessa människor. Detta för att det är oerhört klantigt av en person att utsätta sig och folk runt omkring för denna fara det utgör genom att köra bil berusad.
En kvinna på 83 år är vanligtvis inte lika stark och motståndskraftig som de övriga i denna olycka. Hon har även många som sörjer henne om hon inte skulle klara av följderna av skadorna. Därför bör hon tas omhand snarast. Dock satte jag henne inte längre fram eftersom de sörjande säkerligen skulle klara av en sådan förlust bättre än tvåbarnsmammans eller den lilla flickans familjer.

Hennes barn är vuxna och har egna familjer, de är antagligen även redan inställda på att hennes liv börjar lida mot sitt slut. De har stora familjer så de skulle därmed få mycket stöd om hon skulle avlida i skador från olyckan.
Men för att sätta emot sig själv med motargument, skulle man kunna säga att den här kvinnan skall sättas allra sist. Hon har ändå redan levt sitt liv. Den 43-åriga mannen har bara levt halva hennes liv och har fortfarande mycket att genomföra. Visserligen har han inga nära familjemedlemmar som skulle sörja honom om han dog, men kvinnans familj är ändå inställda på att kvinnan inte kommer att leva länge till. De har ett eget liv och lever inte enbart för sin mor/mormor. Den enda man kan tänka sig sörja henne är hennes man. Och han kan få mycket stöd från sina barn och deras familjer.

Men jag anser ändå att ordningsföljden jag satt ihop är bäst. Enligt min mening har kvinnan mer personer som sörjer henne än den 43-årige mannen. Hon är även
svagare, eftersom man inte har så stor motståndskraft, starka ben och muskler vid 83 års ålder. Om man följer min ordning, skulle eventuellt alla klara sig.

Mimmi Ebbersten elevnr 3602 grupp 0012
43-åringen satte jag näst sist, eftersom han inte har många som sörjer honom om han går bort. Men han hamnade ändå före 68-åringen eftersom han är hjärtsjuk och svagare. Det är en fråga om tid. Hade företagsledaren kommit före, kanske den hjärtsjuke mannen avlidit pga. att han blev hjälpt för sent.

68-åringen har många anställda och är en mycket viktig person inom sitt arbete.
Därför kan man tycka att han borde sättas längre fram i kön. Avlider han eller blir tvungen att avgå, kan företaget gå med stora förluster i och med att arbetet halkar efter.
Så här kan endast en hjärtlös människa tänka. Nu handlar det om liv och död. En människas liv står på spel, då ska man inte tänka på företags utveckling. Företaget kommer säkerligen att återta den plats i arbetslivet som det ligger på nu. Möjligen att arbetet går långsammare en tid, men det är det värt om man kan rädda fler människoliv och undvika hemska sorgearbeten, som det kan innebära om 68-åringen ersätter en av de andras liv, t.ex. den lilla flickan.
Men de 80 anställda som är beroende av honom, kommer säkerligen inte sakna honom personligen, dvs. om det inte finns några som står honom väldigt nära.
Företaget kan säkert anställa någon annan som tar mannens plats om han skulle avlida eller bli sjuk en längre tid. Visst är han viktig för sina anställda, men ingen arbetsplats kan lita helt och fullt på en enda person, det måste finnas någon som kan ta över mannens arbetsuppgifter.

c) Jag handlade till stor del efter Jeremy Benthams filosofi; Man skall handla så
största möjliga antal människor får största möjliga lycka. Enligt honom var plikterna i livet att: (rangordnat efter vad som är viktigast)
..bevara liv
..inte själa
..vara rättvis
..hålla löften
..inte ljuga
..vara solidarisk

Innebar det att ett löfte var tvunget att brytas för att rädda ett liv, så fick man göra undantag från förpliktelserna. Likaså om en lögn var enda vägen till att rädda ett liv.
Hur man ser att jag har följt denna filosofi, är eftersom jag sorterat personerna efter hur jag tror att alla kommer överleva på lika villkor under minst smärta. Skulle jag sorterat annorlunda, hade möjligen en eller två satt livet till och många hade lidit i onödan. Den här filosofin, etiken, kallas Utilitarismen och det är den vanligaste formen av konsekvensetik.
Riter, myter och symboler
2. Jämförelser mellan två religioner inom myter, riter och symboler.
a) Hinduismen och Kristendomen
b) Både Kristendomen och Hinduismen utför rituella beteenden när någon dör. De utför ändå de här riterna på helt olika sätt.
De båda religionerna har många olika myter. Praktiskt taget hela bibeln är en enda myt. Men ska man välja en att jämföra med motsvarande inom Hinduismen, tar jag myterna om vad som händer före och efter livet.
En symbol för kristendomen är Jesus Kristus på korset.
En viktig hinduisk symbol är den heliga stavelsen Om, ibland stavat aum.

Mimmi Ebbersten elevnr 3602 grupp 0012
c) När en person inom Hinduismen dör, bär dem den döde till floden Ganges och badar honom en sista gång i det helande vattnet. Efter badet, läggs den döde på ett bål och han/hon bränns. Askan som återstår sprides sedan ut i Ganges.
Hinduerna ser inte på döden med lika stor sorg som vi, eftersom de tror att själen lever vidare.
Inom Kristendomen hålls en begravningsceremoni, oftast med den döde i en kista inuti kyrkan, framme vid altaret. Nära vänner och släktingar har samlats, bär svarta kläder och de sörjer tillsammans. Prästen predikar och överlämnar den döde i Guds händer. En eller ett par psalmer sjungs och de närmsta får möjligen gå fram till kistan för att lämna blommor eller säga farväl.
Efter denna ceremoni förs kistan till kyrkogården, där den förs ned i ett förgrävt hål i marken, ca tre meter ned. Sedan täcks kistan över med jord och en gravsten fästes ovanpå graven, vid huvudändan. Under jordfästningen kan olika varianter av ceremoniellt beteende utövas. T.ex. någon sjunger en sång eller läser en dikt, men vanligtvis läser prästen ett stycke ur bibeln.

De båda religionerna har varsina teorier om hur det ser ut före och efter livets gång.
Hinduerna tror att det finns en världssjäl, Brahman. Brahman är det gudomliga, det andliga som finns i allt inom universum. Atman är våran själ. Den återföds i olika livsformer gång på gång, liv efter liv. Det här är anledningen till varför hinduerna är sådana djurvänner. En riktigt djupt troende hindu bär alltid med sig en sopkvast och sopar vägen framför sig så inte ens minsta lilla insekt skall bli skadad. Detta eftersom den här insekten kanske är en nära vän eller släkting som återföds till en myra eller skalbagge.
Det heligaste för en hindu är att få uppnå moksha, befrielse från denna pånyttfödelse. Man kan arbeta sig uppåt liv efter liv tills man når moksha. Beter man sig bra och gör goda gärningar i ett liv, föds man till något bättre i nästa liv. Det finns olika kast inom hinduismen. De lägst ställda är kastlösa (harias = oberörbara) och får de värsta jobben. Det finaste man kan vara är präst, och de står närmast moksha av alla kaster. Så kortfattat tror hinduerna att livet är ett kretslopp, det går runt runt, liv efter liv, tills man uppnått moksha.
Kristendomen tror att människan kommer till himlen efter döden. Dvs. om man dör utan synder. Har man varit ond och elak, hamnar man i helvetet. De kristna anser alltså att livet är en tidslinje. Man föds som en ny själ och man dör för att befrias efter ett långt, slitsamt och lärorikt liv. Sedan föds det nya själar.

Symbolen Aum inom hinduismen representerar ljudet av Gud, och är även alla ljuds ursprung. De tre bokstäverna förbinds mellan gudarna Brahma, Vishnu och Shiva och med födelse, liv och död. Stavelsen reciteras i början och slutet av varje bön och när bhajan (hymner) eller mantra (heliga sånger) sjungs.
Inom kristendomen har jag tagit upp en av de viktigaste symbolerna, Jesus på korset. Större delen av kristendomen är uppbyggd på Kristus. Han korsfästes
och den här symbolen har sedan varit huvudsymbolen för kristendomen i ca 2000 år.


Mimmi Ebbersten elevnr 3602 grupp 0012
Texttolkning
3. Tolkning av en sångtext
a) jag har valt en sångtext
b) Sångtexten heter ”Cecilia” och är skriven av Ulf Lundell. Se bifogat dokument.
c) Min tolkning av denna text är att det är en man som skrivit texten till personen han älskar, Cecilia.
I första versen får man veta att han ska lämna henne, i texten verkar det som hon kräver något mer av honom än han kan ge henne. Han vill vara fri, men hon vill att de för evigt skall vara varandra trogna. Han vill släppa taget om relationen innan det är för sent, innan den satt för djupa spår. Det verkar som han ljugit om vem han är.
I vers två får man veta att Cecilia velat rädda personen det handlar om från ondskans garn. Jag får uppfattningen om att han varit alkoholist eller något liknande, han har varit svag och legat på botten. Cecilia ville få honom ur detta och har försökt hjälpa honom till något bättre. Han själv såg sig som fri när han drack.
I slutet av vers två uppfattar jag det som att han vill fortsätta i sitt beroende, men menar att en dag kommer han vara ute ur detta onda och då kanske de kan nå varandra fortfarande.
Nu kan man gå tillbaka till vers ett, först nu förstår man varför han måste ge sig av innan dörren slår igen. Han vill inte att de ska fortsätta så han förstör deras vänskap. Gör de ett uppehåll nu, kan de fortfarande ha en chans när han blivit fri från sitt beroende.
Han önskar mer än annat att han kan ge henne det hon vill, att han ska vara fri från beroende. Men han har ingenting kvar, h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemtenta Religion A

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-08-31]   Hemtenta Religion A
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2195 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×