Närståendes upplevelse av att leva med en person med Parkinsons sjukdom

2233 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna studie är att belysa närståendes upplevelse av att leva med person med Parkinsons sjukdom. Parkinson sjukdom är en av många andra kroniska sjukdomar. När en familje medlem får en kronisk sjukdom, blir hela familjen påverkad. Parkinson sjukdom har stora variationer i omvårdnadsdiagnos och prognos för närstående och hela familjen. Vi har valt fjorton artiklar som motsvarar syftet och som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysens resulterade i fyra kategorier: att känna stort ansvar, stress och ökande krav, att gemenskap med partner och samvaro med andra människor förändras, att sakna stöd och resurser och att ha sämre hälsa och välbefinnande. Närstående upplevde ett ökat ansvar både i och utanför hemmet. Närståendes sociala kontakter hade minskat och de upplevde en förlust av kamratskap. De ansåg också att de hade mer behov av information, stöd och resurser än vad de fick. Närstående oroas mycket mer över den sjukes tillstånd än sin egen hälsa och detta bidrog till sämre hälsa för närstående. Närståendes behov och upplevelse ger andr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Närståendes upplevelse av att leva med en person med Parkinsons sjukdom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Närståendes upplevelse av att leva med en person med Parkinsons sjukdom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24577 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×