Indien

8 röster
22916 visningar
uppladdat: 2003-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Landskapet

Indien är mer sju gånger så stort som Sverige. Indien kan delas in i tre områden: Himalayas bergiga trakter i norr, slättlandet alldeles söder om Himalaya och platå landet Deccan i söder. Indien är en halvö och vattnen runt om kring heter Arabiska havet och bengaliska viken, de båda haven är en del av indiska oceanen.
Till Indien hör också några ögrupper: Andamerna, Nicobarerna och Lackadiverna. Himalaya området består av parralla bergskedjor och bördiga dalar, som tex. Kashmir dalen.
Slättlandet söder om Himalaya utgörs till stora delar av lerslätter som är genombrutna av ett tät nät av floder och kanaler och massvis med dungar av bambu. Där finns även Indiens mäktigaste floder, Indus, Gagnes och Brahmaputa och en massa Bifloder. I delstaten Rajasthan i västra Indien ligger den mycket glest befolkade Tharöknen och det stora saltträsket Runn of Cutch.
Platålandet i söder, Deccan, utgörs till stor del av ett mjukt kuperat landskap med Busk och savann vegetation. Längst ner i sydväst ligger Kerala. Det är ett bördigt tropiskt område. Kusterna utanför är långgrunda och har få naturliga hamnar.
Klimat

Kräftans vändkrets går rakt igenom Indien och delar landet i 2 zoner, en nordlig tempererad del och en sydlig tropisk del. I norr växlar temperaturen mellan cirka 15 under vintern och 35 på sommaren. I södra delen är skillnaderna små temperaturen ligger mellan 26-35 grader året runt. I södra Indien har man ett så kallat monsunklimat. Monsun är en vid som växlar riktning med årstiderna. Nordmonsunen ger torra och heta vindar under vinter och vår, medan den fuktiga sydvästmonsunen blåser under månaderna juni till september då det regnar kraftigt framförallt över bergens väst och sydslutningar. Deccans inland ligger däremot i regnskugga och när monsunen inte är så kraftig kan det bli en katastrofal torka. På östkusten faller dock regn även på vintern.
Då monsunvinden vänder under vår och höst drabbas kusterna ofta av tropiska cykloner. Under de senaste 20 åren har man märkt en tendens till ökad torka i Deccan, med vattenbrist och sänkt grundvattennivå. Norra Indien får däremot häftiga regn som orsakar översvämningar och jorderosion.

Industri

Indiens industri har utvecklats mycket snabbt de senaste åren. Men det är ändå bara cirka 25% som jobbar inom industrin. Textilindustrin är den industri som sysselsätter flest människor och är den industri som har haft störst betydelse för landet. Exporten av vävda tyger har varit mycket givande. Under de senaste åren har det satsats mycket på att utveckla högteknologisk industri i Indien för att ta upp koinkuransen med i-länderna.
I Indien produceras blandandat: datorer, flygplan, tv-apparater och bilar

Boskapsskötsel

I Indien finns ungefär 20% av hela världens nötboskap cirka 180 Milj kor och 50 Milj vattenbufflar. Det stora antalet beror på att kor varken får slaktas eller ätas av renläriga hinduer varför kommer jag tillbaka till lite senare.
Religion

Jag tar bara de största religionerna för att jag känner att det inte blir så intressant läsning att läsa om alla religioner.

Hinduism

Den största religionen är hinduism med drygt 80% anhängare och räknas härstamma från 1000-talet f. Kr då de första Vediska skrifterna skrevs.
Vedorna består av fyra skriftsamlingar och är de allra viktigaste av de heliga skrifterna inom hinduismen, och utgör grunden i hinduisk filosofi. Den äldsta av Vedaskrifterna är den berömda Rigveda.
Genom reinkarnationer ska människan uppnå Moksha –befrielsen från själens kretslopp.
Vad som påverkar vandringen till Moksha är karma –människans goda eller dåliga handlingar. En god människa som utför goda handlingar i varje reinkarnation kommer ett steg närmre Moksha för varje gång hon återföds, medan motsatsen händer en ond människa som inte gör rätt för sig och då får sämre och sämre ställning i sin reinkarnation.
Man föds till hindu och man kan aldrig konvertera till att bli hindu, även om man kan anamma religionen och tron, men en icke infödd hindu kan aldrig bli det.
Det vimlar av gudar i den hinduistiska religionen, man har uppskattat upp till 330 miljoner olika gudar och demoner, men många anser att de olika gudarna bara är olika sidor av en och samma gudomlighet.
Indien har flera heliga orter dit pilgrimer färdas och där stora ceremonier hålls, ofta besökta av miljoner människor. Några av de heliga städerna är Hardwar i Uttar Pradesh, Varanasi också i Uttar Pradesh och Puri i Orissa.

Den heliga kon

Kon är helig för att den anses vara en va de sju mödrarna i den Hinduiska religionen. Kon är även ett nyttodjur. Den ger oss mjölk, man får bränsle av kon genom att ta kons avföring och kleta det på väggarna för att det ska torka och när det har torkat kan man elda med det fungerar även som isolering. Den är en bra städmaskin håller rent från gräs, ogräs och hö sån är ju bara skräp för människan men för kon är det mat.
Sista anledningen är att när guden Khrisna kom ner till jorden kom han so en koherde alltså kons beskyddare.

Islam


Ungefär 12% av Indiens befolkning är muslimer och utgör därmed den största minoriteten. Islam är den yngsta och mest spridda av de asiatiska religionerna.
Religionen grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. och är liksom kristendomen en monoteistisk religion, det vill säga att det bara finns en Gud och denne får inte avbildas. Islam kom till Indien med araberna på 700-talet
I och med att Islam inte tillåter gudavbildan och att hinduismen mer än tillåter det så har det bidragit till många konflikter mellan de troende, om vad som egentligen är rätt.
Förbudet till trots har de gamla muslimerna lämnat ett stort konstnärligt arv efter sig; vackra arabesker och rik utsmyckning, många borgar, palats och gravmonument, tex. Taj Mahal Den som vill konvertera till Islam behöver bara deklarera att det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans profet.
Det finns två huvudgrupper inom Islam; sunniter och shiiter.
Ett av muslimers mål är att minst en gång under livets gång besöka Mecka och vandra runt den heliga Kaban. Nu förtiden får man ta hjälp av fortskaffningsmedel med motor, både på land och i luft, men självklart ska man vandra också.
Fredagar är helgdag för muslimer och varje stad har en Jama Masjid -fredagsmoské.

Kristendom
I Indien finns omkring 22 miljoner kristna människor, vilket motsvarar ungefär 2,5% av hela befolkningen. De flesta anhängare bor i Kerala, en delstat i sydöstra Indien.
Kristendomen kom till Indien omkring år 54 e.Kr och genom portugiserna bildades ett stort kristet samhälle i Goa. Annars har kristendomens genomslagskraft inte varit stor.
Kristendomen är en monoteistisk religion -endast en Gud får finnas och Bibeln är dess heliga skrift. Kristendomen baseras på treenighetsläran; läran om en Gud som innefattar tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande. Jesus Kristus är Guds son och hans budbärare, han dog på korset för människornas förlåtelse.

Buddhism

Av Indiens befolkning är det bara 0.7% ungefär som är Buddhister.
Religionen (eller filosofin som somliga påstår att det är) uppstod omkring år 500 f.Kr när prins Siddharta Guatama nådde insikt och upplysning. Han levde i en skyddad värld bakom palatsets portar när han en dag gav sig ut bland folket i staden och såg allt lidande.
Han lämnade sin familj för att söka upplysning men följde inte de andra profeternas tillvägagångssätt; självsvält. Nej, han följde "Den gyllene medelvägen" -måtta i allt.
Siddharta förstod att allt liv var lidande och utvecklade "De fyra ädla sanningarna":

*All existens är lidande
*Lidandet är orsakat av själviskt begär
*Utplånandet av begären gör det möjligt att uppnå buddaskap
*Den Åttafaldiga vägen leder till att lidandet upphör


Buddhismen är uppdelad i två stora grenar; theravada -den lilla vagnen och Mahayana -den stora vagnen.
Anhängare av Theravada menar att vägen till buddaskap är ett individuellt utövande och att man väljer sitt eget sätt att nå dit. Att nå buddaskap är få förunnat. Denna gren praktiseras främst på Sri Lanka, i Burma, Thailand, Laos och Kambodja.
De som följer Mahayana anser att buddhisternas gemensamma tro kan omge alla människor och leda till befrielse. Alla har möjlighet att uppnå buddaskap och bli en Buddha. Denna gren är betydligt mindre strikt än Lilla Vagnen och praktiseras främst i Japan, Kina, Vietnam och Korea. I Tibet praktiseras en variant av Mahayana som kallas Hindu-Tantrisk Buddhism.

Sikhism

Sikhismen grundades av Guru Nanak på 1500-talet e.Kr och ungefär 2% (ungefär 18 miljoner) av Indiens befolkning är anhängare till just denna religion som man lätt känner igen på de fem symboler som introducerades av Nanak. De fem symbolerna kallas för de fem K-na och står för:

Kesh -att inte klippa hår eller skägg. Symboliserar helighet.
Kangha -att bära en kam av elfenben eller trä. Symboliserar renlighet
Kucha -att bära kortbyxor. Symboliserar vaksamhet.
Kara -att bära ett armband av stål. Symboliserar beslutsamhet.
Kirpan -att bära sabel. Symboliserar beskydd av de svaga.

på grund av Kesh bär sikhiska män en turban i vilken de lindar sitt långa hår. Att bära Kuch och Kirpan härleds till Sikhernas militära historia; de ville inte råka snubbla på en lång Dhoti (liknande sarong) eller ertappas utan vapen. Kangha sitter ofta som ett spänne i turbanen och Kirpan brukar de förvara tillsammans med kammen, en liten kniv.
Religionen liknar Hinduismen men den största skillnaden är att de tar avstånd från kastsystemet och pilgrimsfärder till floder. Att vallfärda till en stad går däremot bra.
Sikhismen är också den en monoteistisk religion; det finns bara en Gud och denne får inte avbildas. De döper sina barn först när de är gamla nog att förstå religion och de kremerar sina döda.
Sikhernas heliga skrift kallas Granth Sahib.


Intressant jämförelse

Indien Storbritannien
Befolkningsmängd 1 029 991 145 59 647 790
Landyta 2 973 190 km2 241 590 km2
Invånare/km2 346,43 246,90
Befolkningstillväxt 1,55% 0,23%
Spädbarnsdödlighet 63,19/1000 5,54/1000
Medellivslängd Total 62,86 år 77,82 år
Medellivslängd M 62,22 år 75,13 år
Medellivslängd K 63,53 år 80,66 år
Könsfördelning 1,07 killar per tjej 0,97 killar per tjej
Aidsutbredning 0,7% (1999) 0,11% (1999)
Totalt antal HIV/AIDS 3 700 000 (1999) 31 000 (1999)
Antal döda i AIDS 310 000 (1999) 450 (1999)
Läskunnighet 15 år à 52% 99% (1978)
Läskunnighet M 65,5 % Inte tillgängligt
Läskunnighet K 37,7% Inte tillgängligt
BNP US$ 2 200 miljarder US$ 1 360 miljarder
BNP/Capita US$ 2 200 US$ 22 800
BNP Jordbruk 25% 1,7%
BNP Industri 24% 24,9%
BNP Tjänster 51% 73,4%
Inflation 5,4% 2,4%
Arbetar inom jordbruk 67% 1%
Arbetar med tjänster 18% 80%
Arbetar i industri 15% 19%
Industritillväxt 7,5% 2%
Elkonsumtion (kWh) 424 032 miljarder 333 012 miljarder
Export US$ 43,1 miljarder US$282 miljarder
Import US$ 60,8 miljarder US$324 miljarder
Telefonlinjer 27,7 miljoner 34 878 miljoner (1997)
Mobiltelefoner 2,93 miljoner 13 miljoner (slutet av 1998)
Radioapparater 116 miljoner 84,5 miljoner
TV-apparater 63 miljoner 30,5 miljoner
Internetanvändare 4,5 miljoner 19,47 miljoner
Järnväg 63 693 km 16 878 km
Huvudvägar 3 319 644 km 371 603 km
Belagda huvudvägar 1 517 077 km 371 603 km
Obelagda huvudvägar 1 802 567 km 0 km
Flygplatser 337 (102 utan belagd bana) 489 (140 utan ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Indien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-12-05]   Indien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2483 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×