Rasism

14 röster
32806 visningar
uppladdat: 2004-02-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Jag har valt att belysa denna uppsatts mest på våra rasistiska problem idag och var de kan grunda sig i. Kan vem som helst bli rasist och vad krävs då för det? Varför finns det rasism överhuvudtaget? Är det något nödvändigt för att människan ska överleva? Dessa frågor är bara några i mängden som jag tar upp. För uppsatsen har jag använt mig av det material vi fått i skolan samt mina egna och mina vänners tankar om rasismen och nazismen idag.

Mina erfarenheter
Jag har ganska många och olika erfarenheter om både rasism och nazism. Jag har bott på flera olika ställen och har mött väldigt många olika människor. På de flesta små ställen jag bott på har rasismen varit av den outtalade sorten. Man pratar inte om att man inte tycker om ”de där svarta” men när t.ex. ett rån dar begåtts kan man vara säker på att de var de som gjorde det. Den lilla småstadsrasisten tror jag mest grundar sig i en rädsla för det okända. De är lika negativt inställda till invandrare som till homosexuella. Dock är inte småstadsrasisten lika ”farlig” som de i de större samhällena. Eftersom det finn sen alla-känner-alla känsla på minde ställen vet man vilka som tycker vad.

Det större samhället jag bodde i fanns det båda rasister och nazister i min vänskapskrets. De var inte negativt inställda till mig även fast jag tyckte att deras åsikter var helt fel. Nu i efterhand har jag förstått att de bara var ute efter en identitet i ett samhälle där alla är anonyma. (Det mångkulturella samhället, Rolf Lindberg) De ville dessutom lägga sina egna problem såsom arbetslöshet, Familjeproblem mm. mm. på någon. Då var det lätt att lägga dom på en minoritetsgrupp, i detta fall invandrare. (Vit makt & Blågula drömmar, Lodenius och Wikström)

Min familj har varit som den typiska svenska; smygrasistisk. Mina föräldrar är skilda och pappa är överklass och mamma arbetarklass. Pappa tror att alla ”vita” är hederliga medan alla färgade är brottslingar. Eftersom han klarar sig bra ekonomiskt är han inte oroad över att de ska ta hans jobb. Han tror inte heller att det är invandrarnas fel att arbetslösheten är så stor, han anser snarare att alla invandare lever av staten och snor hans skattepengar. Med andra ord vill han ha ut dem ur landet. Han tycker att han skulle klara sig bättre utan dem. Mamma å andra sidan är nästan tvärt om. Hon tycker att invandrarna får för mycket särbehandling. Hon känner sig hotat. Hela hennes framtid hänger på att ingen ”jävla svartskalle” tar hennes jobb.

Jag är p.g.a. mina föräldrar och de vänner jag har haft inte en gnutta rasistisk. Jag har hört alla argument för och anser inte att något av dem håller i längden. Varför bilda sig en uppfattning om någon utan att känna personen? Alla är individer. Det vik6tigaste att komma ihåg är att alla har förutfattade meningar. Det som skiljer folk är vad de väljer att göra av dem.
Etnocentrism
Jag anser till en viss mån att vårat samhälle idag är etnocentriskt. Överlag är det säkert så. Västerlänningar har genom nästan hela historien ansett sig vara överlägsna alla andra kulturer. Självklart har det alltid funnits och kommer alltid att finnas personer som inte tycker det. En stor orsak till att de flesta tycker och tror som det gör har med medierna att göra. Vi blir fullkomligt matade med information som berättar för oss om alla afrikaner som svälter, om kvinnoförnedringen i arabvärlden och om att terrorister inte kan acceptera andra religioner p.g.a. deras egen. Det är dock något som jag inte håller med om. Jag tror att anledningen att terrorister grundar sina dåd i religion är för att det finns flera olika problem i landet. T.ex. fattigdom och svält. Folket i de länderna börjar ”rösta” radikalt eller tycka radikala åsikter, ungefär som Hitlers tyskland. Därför är det troligt att om Sveriges problem med arbetslöshet och höga skatter fortsätter kommer vi snart att ha en slags terrorism som liknar den i arabvärlden. Bara det att våra terrorister inte kommer att rikta sig mot västvärlden utan mot arabvärlden, med andra ord en sorts rasism. Vi ser redan idag hur människor i Europa börjar rösta mer radikalt t.ex. på Jürg Heider och Jean Marie Le Pen.

”Hur bevisar jag att jag inte är rasist? Måste jag gifta mig med en svart kommunist som har AIDS. Måste jag det?”
Jean-Marie Le Pen (www.socialist.nu)
Rasister finns de?
Ja, men det finns en viss mån av osäkerhet bland dem. Om man ger dem frågan: ”Finns det inga bra och hederliga svarta?” får man garanterat svaret att det finns det men att de överlag är ohederliga tjuvar. De motsäger på så sätt hela den rasistiska ideologin om att alla olikfärgade är sämre. Det sägs att rasister tycker att alla olikfärgade är p.g.a. deras genetiska olikheter är sämre, dock är det bevisat att ca 85 % av alla genetiska olikheter finns inom ”raserna”. (NE, rasism) Om man sedan tittar närmre på förklaringen ser man att det inte stämmer. Om nu 85 % av alla genetiska olikheter finns inom ”raserna” betyder det faktiskt inte att de olikheterna är yttre. Vi har ju till 80 % samma arvsmassa som grisar och vi ser ju inte ut som grisar.

Om man dock ser till slavägarna i USA under slutet av 1800-talet så var de totalt rasistiska. Eller…? Det kanske bara var ett upplärt beteende som ju tydligen gick att ändra på. Slavägarna och deras familjer var förmodligen väldigt nöjda med att ha slavar. Deras rasism tror jag är förklädd i främlingsfientlighet. Stark främlingsfientlighet, och resultatet av detta blev slavägare och KKK.

Varför rasism?
Det finns bra många olika förklaringar till rasismen. Jag tror att det räcker med en orsak som är stor och så uppstår rasism. Alls människor kan bli rasister. Det räcker med att man är sur eller upprörd över något och att tillräckligt många människor tycket det. Frågan om varför rasism uppstår är svår. Det finns som sagt flera olika förklaringar. De är uppdelade i några kategorier. T.ex. förklaringar som rör individen och samhällsorienterande förklaringar. (Därför finns rasismen, Lodenius och Wickström) De förklaringar som rör individen tycker jag är lite för personlighetsbaserade. Om det inte funnits någon rasism skulle ju inte rasister heller finnas. Men hur kommer det sig att det överhuvudtaget finns rasister då? Härstammar de från korstågstiden? Eller kanske från kolonialismen? De kanske finns ända från den tiden då arierna klättrade över bergen i Indien och tog över? Men varför lät sig folk luras i att de ”vita” var bättre? Är det de vita som är så pass övertygande att de övertygar sig själva. Hela början till att de övertygar varandra och sig själva kanske grundar sig i en sorts osäkerhet? Så som folk i vårat moderna samhälle nuförtiden är osäkra? Osäkra på sig själva, vad andra tycker, hur de ser ut, om den nyaste mobilen verkligen räcker för att bli populär? Människor idag är osäkra på allt och det känns för mig som om vi håller på att glida allt längre in i den outtalade och våldsamma rasismen.

Konsekvenser
Konsekvenskerna av rasism beror till viss del av hur situationen. För att ta upp ett hemskt fall så är det bara att titta på Hitlers Tyskland. Omständigheterna och Hitler gjorde det till ett av de värsta massmorden i historien. Men är situationen lite annorlunda kan situationen förändras totalt. Jag har inget konkret exempel på det men jag lever på hoppet om att det är sant. Annars är Sverige definitivt på väg att bli ett rasistiskt samhälle utan rum för kompromisser.

Dock är det inte bara rasism som kan få hemska följder. Även främlingsfientlighet och etnocentrism kan bidra till intolerans i samhället. Vi blir mer och mer medvetna om hur andra ser ut och om vilka grupper vi tillhör. Man skulle kunna tro att detta skulle leda till en ökad toleransnivå eftersom vi ser människor av olika ”raser” och ursprung varje dag i vårat vardagliga samhälle. Detta är dock inte sant. Istället för att integrera oss med dem som är olika delar vi istället upp oss i olika grupper som tycker samma sak, ofta en radikal sak.(Det mångkulturella samhället, Lindskog) Grupperna består inte enbart av människor som ser likadana ut utan även av människor som bara tycker eller tänker samma sak. Men med alla dessa grupper är det oundvikligt att några av dem är rasistiska.

Det jag tycker att man bör göra åt att dessa konsekvenser är att lära barn redan från början att vara nyfikna. De ska inte behöva få inlärda förutfattade meningar om människor. För att lyckas med denna sak måste alla vuxna som kan ta ansvar för sig själva föregå med gått exempel.

Hitlers Tyskland och vårat samhälle idag
Det finns många liknande händelser och saker mellan Hitlers Tyskland och vårat samhälle idag. Några av dem har jag redan tagit upp t.ex. att människor röstar radikalt och att arbetslösheten stiger. Men det finns fler liknelser. En av dem är de ghettoliknande samhällena som håller på att växa upp utanför våra stora städer. När flyktingar kommer till t.ex. Sverige placeras de i flyktingförläggningar och när de sedan slussas ut i samhäll...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Rasism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-01-19

    dåliga källor

  • Inactive member 2007-12-19

    Jätte bra skrivit mimmi. Det ä

  • Inactive member 2009-02-04

    Du nämner bara rasism mot dem mörkhyade, det finns även rasism mot vita personer.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-18]   Rasism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2718 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×