Häxprocesserna

7 röster
25544 visningar
uppladdat: 2004-05-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Det här arbetet ska handla om häxprocesserna, den tortyr och förföljelse som tiotusentals kvinnor och även män blev utsatta för främst under 1600- talet. Synen på häxor är inte den samma idag som för 400 år sedan, men myten lever fortfarande kvar. Idag finns det människor som anser sig själva att vara häxor, det finns även många olika föreningar och organisationer för dem och barn klär ut sig till dem på halloween. Det intresserar mig att myten fortfarande lever kvar, och dessutom i många olika skepnader. Inte bara i sagoböcker utan för vissa även som verklighet.
Det ockulta och det okända har alltid fascinerat mig, därför ser jag fram emot att göra detta arbete och lära mig mer om den tiden då häxor och troll var realitet. Något annat som är väldigt fascinerande är att det finns många händelser genom historien som man kan jämföra med häxprocesserna och därmed hitta många samband.
Jag har formulerat några frågor kring ämnet, dessa frågor skulle jag vilja koncentrera mig extra mycket runt. Mitt mål är att få större förståelse för perioden då häxor, trollkarlar och troll tillhörde verkligheten. Jag tänker använda mig mycket av Internet för att komma i kontakt med dagens häxor, samt studera själva processerna i böcker och liknade för att få en inblick i tiden och kunna hitta samband med någon aktuell händelse.Hur har synen på häxor och häxeri förändrats genom tiderna?Kan man dra paralleller med någon modern händelse och häxprocesserna?

Häxprocesserna

I Sverige var häxförföljelserna som värst mellan åren 1667 och 1676, men de europeiska häxprocesserna ägde huvudsakligen rum under perioden 1450- 1700. Den mest troliga siffran på människor som avrättades i samband med förföljelserna var ungefär 100 000 människor i hela Europa, i Sverige ca 300. Värst var det i Tyskland. Anledningen till att förföljelserna upphörde råder det delade uppfattningar om, det mest troliga är att vi trädde in i 1700- talet, detta skede brukar kallas upplysningstiden. Det var under denna tid som man ifrågasatte det som tidigare setts som självklart och man började även ersätta tro med fakta och vetenskap. De människor som anklagades för att vara häxor var ofta kloka eller framgångsrika kvinnor, men det kunde också vara någon som höll sig för sig själv och stack ut ur mängden. Men sanningen är att det var helt vanliga kvinnor ibland även män, ingen kunde gå säker.
Man hade olika metoder för att ta reda på ifall den anklagade var häxa, den mest kända var det såkallade vattenprovet. Man slängde den anklagade i vattnet och ifall hon flöt så var hon en häxa men om hon sjönk så var hon det inte, båda utvägarna ledde hur som helst oftast till döden, antingen genom drunkning eller genom att bli bränd på bål. Faktum är att en människa som någon gång blivit angiven eller häktad som misstänkt häxa hade väldigt små chanser att komma undan med livet i behåll. Det var ofta barn som anklagade kvinnor för häxeri, främst hemlösa barn som fick belöning för deras beskyllningar, detta var väldigt vanligt i Sverige. Att barn var opålitliga källor var inte aktuellt eftersom man på den tiden trodde att barn inte kunde ljuga, så dem sågs som bra vittnen.
Hur har synen på häxor förändrats genom tiderna?

Tron på häxor lever kvar än idag, inte med samma skräck utan med mer nyfikenhet och med större acceptans från samhället. Det finns många rörelser för häxor, en del seriösa andra inte. Den mest utbredda rörelsen skulle nog vara en engelsk organisation vid namn Pagan Federation, det finns en svensk motsvarighet till denna organisation som kallas det Svenska Vitka förbundet. Med Ca 180 medlemmar är Vitka rörelsen en av Sveriges mest seriösa och utbredda organisation, Vitka rörelsen bildades 1987 och deras målsättning är att främja den religion som de tror på (wicca, shamanism, hedendom, jordreligioner och liknande som vördar Gudinnan, Guden, naturen och Moder Jord). De har även medlemsavgifter och olika stormöten då medlemmarna träffas och pratar om organisationens utveckling och aktuella frågor. Men Vitka rörelsen är bara en bland flera olika sammanslutningar som har deras tro på häxor gemensamt, modernwiccan, bums är andra exempel.
Förutom etablerade verksamheter så finns det även många sidor på Internet som ger instruktioner om hur en häxa ska vara. Vissa påstår att man föds till det, andra påstår att alla som har tillräckligt mycket hängivenhet och entusiasm kan vara det. Men en sak som är gemensamt för alla sajter är att de tror på häxor och trolldom precis som människan gjorde för 400 år sedan. Man märker väldigt snabbt att tron på häxor och intresset kring religionen är förvånansvärt stort och populärt framförallt bland unga tjejer. Jag får även den uppfattningen att många av dem är människor som känner sig annorlunda av någon anledning, flera likasinnade ungdomar söker sig till varandra och bildar en gemenskap.
Som jag skrev innan så lever myten kring häxor och häxeri kvar men synen på dem är helt annorlunda, idag är det mer accepterat att vara häxa. Men en artikel som publicerades i Expressen söndagen den 7 mars visar dock att skräcken och agget mot häxor finns kvar. I artikeln står det om Iréne Ivarsson som är rektor på den kristna Immanuelskolan i Borlänge, Iréne har förbjudit Harry Potter böcker på sin skola eftersom hon anser att de strider mot kristna värderingar och att de är farliga för barnen. Enligt artikeln sa hon följande: ”Dessa böcker är inte tillåtna på våran skola, de går helt emot de kristna värderingar vi har. Böckerna handlar ju om häxkonster. Och sedan har jag fått höra att kvinnan som skrivit böckerna går omkring och säger att hon är en häxa”. Det ställs en fråga i artikeln som undrar ifall det inte är en fråga om fantasi, men i svaret hävdar hon att böckerna kan skapa oro och konflikt. Dagens häxor bemöts alltså inte bara med nyfikenhet utan även med avsky, precis som för 400 år sedan.
Men idag finns inte bara sådana häxor som seriöst utövar sin religion, häxor idag är inte på samma sätt något mörkt och skrämmande, på halloween kan man se många barn utklädda till dem. Så samtidigt som att häxan är något seriöst så finns myten till stor del kvar för att underhålla. Andra efterlämningar efter häxprocesserna är påskkäringar, kring påsk ansåg man att det var extra viktigt att skydda sig från häxorna eftersom man trodde att häxorna rövade bort barn till Blåkulla under påsktiden. Men idag så symboliserar påskkärringarna något helt annat, istället för att skrämma vettet ur människor så tycker man att de små barnen är söta med sina fräknar och sjalar på huvudet.

Finns det några samband mellan häxprocesserna
och någon nutida händelse?

Det processer som pågick för ungefär 400 år sedan är egentligen inte särskilt häpnadsväckande eftersom händelsen byggde på fördomar, grupptryck och ignorans, detta finns även idag och det är fortfarande något som skapar problem. Problem som till exempel mobbing och rasism. De människor som främst blev utsatta under häxprocesserna var ofta sådana som utmärkte sig på något sätt, det är samma människor idag som oftast blir utsatta för mobbing. Mobbing är visserligen ingenting som myndigheter stödjer som under häxprocesserna men det finns och har funnits många andra processer som är minst lika fruktansvärda som häxprocesserna som maktbefogenheter faktiskt har stött.
Till exempel sättet som mörkhyade behandlades, och även idag till viss del är förtryckta, i USA. Slaveriet och hatet mot mörkhyade byggde på fördomar och maktbegär, precis som under häxprocesserna. Det var inte många som ifrågasatte hur man behandlade de mörkhyade och det var inte heller många som ifrågasatte häxor och trolldom, men om någon röst skulle ha höjts i något av fallen skulle den troligen ändå slagits ner.
Förintelsen är ett annat exempel på en modern händelse som påminner om häxprocesserna, hat mot folkgupp och folkmord. Under förintelsen så fanns det en person med en betydelsefull roll, Hitler, som fick med sig en stor del av Europa. Under häxprocesserna handlar det inte om någon stark ledare på samma sätt, häxprocessernas starka ledare var kyrkan. Kyrkan spelade en central roll, utan dess och statens propagering skulle häxprocesserna troligen inte alls ha lett till sådana förödande konsekvenser.
Ett visst folkslag jagades under förintelsen och slaveriet på samma sätt som lärda kvinnor jagades under häxprocesserna. Det finns alltså ganska många likheter mellan häxprocesserna och förintelsen, slaveriet och mobbing. I tidsordning är häxprocesserna äldst, sen kommer slaveriet följt av förintelsen och mobbing. Det senare exemplet finns idag och har troligen funnits sedan urminnes tider.
På väldigt många platser i världen förtrycks kvinnor, framför allt på platser utanför Europa, platser där man utövar en religion som säger att kvinnan ska förtryckas. I många fall är även dödsstraff på kvinnor tillåtet. I dessa sammanhang kanske man inte kan se den här hysterin på samma sätt, men även här finns det likheter. Dessa händelser bygger på fördomar, grupptryck och ignorans de med.

Man kan säga att vår tids häxprocesser är falska anklagelser och maktmissbruk.

Sammanfattning
Skillnaderna på dåtidens och nutidens häxa är enorma men skillnaden på samhället är egentligen inte lika stora. Om man ska koncentrera sig på synen på häxor skulle man kunna säga från skräck till trend. Om man däremot skulle titta på samhället skulle jag vilja påstå att de faktorer som orsakade de fruktansvärda häxprocesserna fortfarande finns kvar, dessa är nämligen fördomar, ignorans och grupptryck samt godtrogenhet. Idag finns häxan framför allt för att underhålla men för vissa är häxeri och trolldom samma verklighet som det var för 400 år sedan.
Avslutning/slutsatser
Man kan egentligen säga att häxprocesserna fortfarande pågår, inte alls på samma sätt och i samma utsträckning. Men det finns människor som kallar sig häxor än idag och vi har även dess motståndare kvar. Chansen att häxprocesserna skulle är väldigt liten, men chansen att något liknande skulle ske är däremot väldigt stor. Det som skulle behövas för att detta ska ske är fördomar, ignorans och grupptryck och detta har vi tyvärr gott om. Om en stark och inflytelserik ledare eller myndighet skulle börja propagera för något så skulle troligen en stor del av dess anhängare följa efter, till och med om det skulle handla om att döma ut oskyldiga människor. Vi är helt enkelt inte bättre än människorna som avrättade kvinnor och män för 400 år sedan de anklagats utöva häxeri. Som Ebbe Schön sagt i artikeln av Elisabeth Forslund (se källförteckning): ”Hysterier kan skapas också i våran tid, vi är inte alls så rationella som vi tror”.
Hur skulle världen egentligen reagera om en ny tid av tortyr och förföljelse skulle inträffa, skulle vi verkligen göra något åt situationen om den inte drabbade oss? De tre händelser och processer som jag främst drog paralleller mellan var slaveriet, förintelsen och mobbing, men även det faktum att kvinnor förtrycks och misshandlas världen över än idag, ingen av dessa händelser har någon ingripit så pass mycket att förtrycket har upphört. Under slaveriet så fanns det röster som var emot de vitas förtryck mot de svarta, men det stoppade inte processerna. Under förintelsen likaså, men det var krig och alla länder koncentrerade sig i första hand på att rädda sig själva, idag kan man se till vilket pris. Var det värt att två tredje delar av Europas judar utrotades för att rädda sitt eget skinn? Mobbing tog jag främst upp för att det pågår även idag, kanske inte med samma hysteri som de två tidigare exemplen men det bygger på ignorans och grupptryck samt att jag tycker att det är ett mycket viktigt samhälls problem.
Att häxprocesserna byggde på något som var övernaturligt och sedan växte till den enorma hysterin som den gjorde var bara en tillfällighet, myten om häxor har funnits sen urminnes tider så häxor var inte något nytt. Världen var i ett oroligt tillstånd med många förändringar under en kort tid, något som i allra högsta grad influerade utgången. Faktum är att det publicerades en artikel i Expressen den 21 mars 2004 (se källförteckning) där detta bekräftades. I artikeln stod det att varannan invånare i Bulgarien tror på magi och drömtydning, visserligen säger artikeln inte vilken sorts magi det talas om, men det handlar hur som helst om det övernaturliga. I artikeln har även Marchela Abrasjeva, en av dem som ligger bakom undersökningen, kommenterat resultatet. Det han sa löd: ”typiskt för ett samhälle i omvandling”.
Men det vore fel att klandra människor som trodde på häxor och trolldom för 400 år sedan eftersom det i så fall betyder att man även måste kritisera de människor som än idag tror på häxor och trolldom. Idag är det mer accepterat att påstå sig vara häxa eller tro på dess religion, men artikeln om Irené Ivarsson bevisar att dess motståndare fortfarande finns kvar. Irené Ivarsson är orolig över att Harry Potter ska skapa oro och konflikt, men jag skulle snarare säga att det är Irené Ivarsson som skapar oro och konflikt genom att förbjuda hennes elever att läsa en mycket känd barnbok. Om Irené Ivarsson är orolig över att hennes elever läser Harry Potter, så kan jag nästan lova att hon har många andra bekymmer hon kan lägga ner energi på. Jag har aldrig varit på Immanuelskolan så jag kan inte yttra mig om hur situationen är på skolan, men jag har svårt att tro att skolan är...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Häxprocesserna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-09-19

  mkt bra arbete! jag har i arbe

 • Inactive member 2006-02-27

  jag håller verkligen med Sabin

 • Inactive member 2007-01-25

  Det var ett intressant jobb, m

 • Inactive member 2008-01-31

  jättebra arbete. diggar din in

 • Jacob Axelsson 2017-01-04

  Problemet med detta arbete är att den verkar tro att häxor är sin egen ras. Han tar upp förintelsen då nazisterna dödade massa judar och när USA hade svarta slavar. Hela häxprocesserna var under 1668-1676 (som du fick fel på) och då mest, inprisip alla. Och det var barn som spred rykten om att folk var häxor. Detta fenomen finns inte idag så sluta jämföra Hitler och slavarbetare med barn från 1600-talet. Det är inget problem idag med synen på häxor, ingen vill döda häxor, det är ett skämt. Mobbning är också en dominans act av människor som skiljer ledare från följare. Det har inte med häxor eller häxprocessen att göra. Frågan som du ställer är också dum, "Hur har synen på häxor förändrats genom tiderna?" för det har bara varit ett problem i Sverige under häxprocesserna. Mvh Jacob Axelsson

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-20]   Häxprocesserna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2911 [2021-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×