Gen teknik och etik

4 röster
20816 visningar
uppladdat: 2000-11-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning:

Klon = En organism eller grupp av organismer som kommit till av en annan organism utan en sexuell akt.

Av vad jag har läst om kloning och framförallt om Dolly så kan jag dra slutsatsen att detta nya ämne innehåller mer etik än teknik. För av vad jag förstår så har man tekniken men etiken sätter stop för framgången. Man kan redan göra stora framsteg inom medicin genom kloningar som Polly. Det krävs mycket pengar för att bedriva forskning inom området men etikfrågorna är så många och verksamheten är inte ofarlig. Detta gör att de inte får pengar som gör att tekniken kan förbättras och göras säker.

Roslin Institutet:

Roslin institutet hette förut ABRO (Animal Breeding Research Organisation) Men efter en sammanslagning med ett annat institut vid namn PRC (Poultry Research Center) så bildades Roslin- Institutet 1986. All klonings forskning började egentligen 1913 på Edinburgh universitet men eftersom de flesta duktiga forskare blev inkallade i första världskriget så haltade undersökningarna som då egentligen handlade om forskning kring djurs fortplantning. Roslin institutet är idag världens största forsknings center med världens främsta forskare. 1996 (eller feb. 1997 beroende på var man tittar) visade de upp världens första klonade däggdjur vid namn Dolly (som var ett får) och inte mer än några månader senare så visade de upp 50 klonade möss. Deras nuvarande projekt är grisar och kor vars organ passar i människan och skulle kunna användas till medicinska studier. Detta gör också att en hel rad med etik frågor dras upp och de är väldigt ifrågasatta om de verkligen ska hålla på med kloning och genmanipulering. De har ekonomiskt stöd ifrån bl.a. ProBio America och Therapuetics.

Berömda forskare vid Roslin Institutet:

Ian Wilmut
Professor i genetik och medlem sedan 1973 i ARBO. Han var en av de forskare som på mitten av 1973 ”tillverkade” en kalv unge och på mitten av 1908-talet så klonade han boskap med hjälp av fosterceller. Han var även en av de mest framgångsrika forskarna som var med när den 5 juli 1996
(eller feb. 1997 beroende på var man tittar) Roslininstitutet visade upp Dolly.
Han var även med och ”tillverkade” Polly. Han hade redan innan detta klarat av att få två får vid namn Megan och Morgan att överleva från att ha varit frusna embryon.
Ian hade mycket hjälp av en annan forskare vid namn Keith Campbell.

Kloning?

Det finns en massa olika sätt som används vid kloning och ”tillverkning av organismer ifrån fruset stadium. Det sätt man använde när man Klonade Dolly och Polly var en procedur som innebar tre får
(i det här fallet). De är mamma, pappa och surrogat mamma. Alla tre fåren kom att få delar i fåret eftersom kloningstekniken inte var 100% perfekt. Om man tittar på bilden så får man en bra uppfattning om hur det gick till.

När Ian och Keith ”tillverkade” sina kalvar så klonade de inte direkt eftersom det inte finns någon annan kalv som ser nästan exakt likadan ut. Deanvände de en teknik som gick ut på att de svalt cellen innan proceduren, detta har varit mycket lyckat och lagt grunden till klonings framgångarna.

Ett tredje sätt som fortfarande bara räknas som en myt och ingen har bevisat är ett teoretiskt sett mycket lätt sätt att klona. Det innebär att forskaren ger organismen (däggdjuret) ett medel som gör att cellen som ska bli barn eller motsvarande delar på sig och det blir tvillingar. Denna teknik tycker jag är mycket spännande eftersom detta ger möjligheten tillsammans med den ovanstående frysnings processen kunna bestämma om man vill klona och spara tvillingen till senare. T.ex. om man fryser ner tvillingcellerna låter barnet växa upp och se hur barnet artar sig. Då skulle man kunna bestämma att om barnet har någon speciell begåvning så kan man ”massproducera” den personen och få fler begåvade barn.

Här kommer en kortbeskrivning av hur Dolly kom till;

1. Du tar en cell från individen du vill klona och placerar i ett provrör med näringslösning. Odla fram en cellkoloni i 5 dagar.

2. Ge cellerna 5% av näringen den behöver och ta bort DNA från kärnan.

3. Ta en obefruktad äggcell från en hona och ta bort DNA från kärnan.

4. Placera en cell bredvid äggcellen och ge dom en elstöt så att det smälter samman.

5. När den har delat sig i 8 eller 16 delar flyttar du in den i surrogatmammans livmoder.

6. Efter nio månader föds en kopia av individen du tog den första cellen från.

* En klon har samma gener som sitt original.

Klonade Får:

Dolly:
Dolly är en nästan perfekt kopia av sin 6 åriga mor (är uppkallad efter Dolly Parton). Man har kunnat kona sedan 1970 talet men Dolly var det första klonade däggdjuret som har ”skapats” av en enda cell. Försöken fungerade såklart inte första gången utan försöket skulle bli tvunget att göras om inte mindre än 277 gånger innan Dolly kom till. Dolly är inte en perfekt kopia av sin mamma eftersom arvsmassan inte bara sitter i kärnan utan även i ”mitokondrierna”. Surrogatmamman har också en mindre del i Dolly eftersom även hennes gener har satt sina spår under ”fosterutvecklingen”.

Polly:
Jag ville ta med fåret Polly också. En inte lika omtalad Kloning men ändå en viktig del i den medicinska del som jag skriver om längre ner.
Polly är en klon som kom till ett tag efter Dolly. Polly är en speciell klon eftersom hon har en människoge i sig som gör att blodet levrar sig. Pollys mjölk har denna effekt även på människor. Detta skulle göra att om man skulle kunna göra fler ”Polly får” så skulle annan medicin vara onödig för folk med blödarsjukan. Det skulle då räcka att blödarsjuka människor skulle dricka ”Polly-mjölk” och slippa blöda till döds.

Etiken:

Som jag skrev så är detta ämne mycket om etik och moraliska frågor. Tekniken att klona människor utan huvud och manipulera gener för att få djur att bli medicin. Etik frågor finns det många inom kloning. Mycket frågor om man använder tekniken för tidigt, om försöken verkligen är nödvändiga. De viktigaste av etikfrågor handlar om människor och människokloning. Det finns många lagar om kloning och det är förbjudet att klona människor i nästan alla länder i hela världen. Detta gör kanske att det blir svårare att bedriva människoklonings verksamhet. Det är till och med så att i USA så är det förbjudet att ge pengar till forskning om människokloning och det går inte att få statliga pengar till sådan verksamhet.
Man tror också att det kan bli en fara för oss andra människor på denna jord om det skulle börja mixtras med hur olika djur och människor fungerar. Det har kommit up om man kanske ska sätta ett tidsbegränsat förbud för kloning för att få annan teknik att förbättras för att man ska kunna använda tekniken så bra och framförallt säkert som möjligt.

Framtid ?

Finns det någon framtid inom kloning? Jag tror helt enkelt att kloningen behövs eftersom kloningen öppnar möjligheter att kunna fortsätta forska och komma närmare svaret på frågan om hur människan egentligen fungerar. Kloningen öppnar dörrar som gör att nya botemedel kan göras och DNA kan analyseras närmare och man kan komma fram till vad det är som gör att vi är dem som vi är. Detta ger också att en stor risk måste räknas med. Om en person som inte kan handskas med en sådan teknik skulle få kontrollen över sådan information så skulle personen kunna ”göra” sitt eget folkslag. Detta är vad Hitler ville göra och även det som man ser i filmer, människor som är givna superkrafter som är övermänskliga tar över jorden och människan utrotas av vår egen skapelse. Detta är inte något som vi ska oroa oss om just nu men risken finns ju att någon skulle göra något sådant som skulle ge otroliga konsekvenser som vi inte ens kan tänka oss.

Klonen

Vad man ofta inte tänker på är att om man skapar en klon så skulle denna klon inte ha ett par föräldrar utan bara en förälder. Detta kan ge stora påfrestningar för barnet psykiskt sett. Enligt lagar runt om i världen så kommer ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Gen teknik och etik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-11-08]   Gen teknik och etik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=307 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×