Evaluating information and opinion building : A Minor Field Study of how to perform an efficient evaluation of the information and opinion building that Svalorna does in Nicaragua

1372 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammanfattningDen här uppsatsen är en fallstudie i hur man effektivt kan utvärdera informations- och påverkansarbete. Jag har valt att undersöka en biståndsorganisations, Svalorna, informations- och påverkansarbete i Nicaragua. Syftet med studien är att finna en metod för hur Svalorna skulle kunna jobba med utvärdering av informations- och påverkansarbete i framtiden. Som metod har jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer och även litteratur i ämnet för att skaffa mig förkunskaper.Jag har analyserat intervjuerna med hjälp av bland annat Joharis fönster. Det visade sig exempelvis att Svalorna Sverige har en bild av hur organisationen uppfattas medan Svalorna Nicaragua har en annan uppfattning och samarbetsorganisationerna en tredje. Meningarna gick även isär kring syftet med en utvärdering.Huvudsyftet med att utvärdera är enligt denna studie för att ständigt utveckla programmet och därmed stärka samarbetsorganisationerna. Detta ska även ligga till grund i valet av metodik för utvärdering. Metodiken ska vara konsekvent och ha flera olika specifika metoder. Utvärderaren kan då välja den av dessa metoder som passar för utvärdering av en speciell aktivitet, insats eller mål. Dessa specifika metoder bör vara samma varje gång.Jag tror verkligen att Svalornas arbete i Nicaragua bidrar till...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Evaluating information and opinion building : A Minor Field Study of how to perform an efficient evaluation of the information and opinion building that Svalorna does in Nicaragua

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Evaluating information and opinion building : A Minor Field Study of how to perform an efficient evaluation of the information and opinion building that Svalorna does in Nicaragua
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=41795 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×