Adolf Hitler, 2:a Kriget

2 röster
13806 visningar
uppladdat: 2005-06-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Adolf Hitler, världshistoriens mest föraktade man alla kategorier. Hör man hans namn ryser man längs med ryggraden och så erinras man om det fruktansvärda han frambringade. Det är hemskt när så mycket hat läcker ut ur en enda person, och ännu hemskare när han lyckas smitta andra människor att känna samma otroliga mängd hat som honom själv. Hemskast är det när personen får den makten så att han kan få ut sitt hat på de hatade.

Må Herren Gud aldrig skapa en lika illasinnad person!


Uppväxten

Adolf Hitler föddes den 20 april 1889 i staden Braunau i Österrike. Adolfs föräldrar hette, Alios Hitler och Klara Pölzl. Adolf hade en syster och två stycken halvsyskon. Hitlers fader Alios var en mycket auktoritär familjefader. Som liten hade Adolf som framtidsdröm att bli konstnär. Fader Alios planerade dock att Adolf skulle bli statstjänsteman p g a detta blev det, under Adolfs uppväxt, kraftfulla motsättningar mellan de två.

Adolfs skolgång var en pest enligt honom själv, betygen blev bara sämre och sämre med tiden. Vilket ledde till att Adolf slutade skolan vid 16 års ålder. Två år senare 1907, flyttade Adolf till Österrikes huvudstad Wien, för att försöka komma in på Konstakademin. Han fick dock negativt besked och hans konstnärsdrömmar slogs i spillror. Samma år avled hans moder, hans fader hade varit avliden sedan 1903.

Början till hatet

Adolf Hitlers tid i Wien var kantad av fattigdom, dåligt socialt umgänge och han försörjde sig på ströjobb och vykortsmålning. Under denna tid drog Hitler följande för framtiden avgörande slutsatser:
1. Han lärde sig att förhärliga krig och erövringar.
2. Det vackraste människor kunde göra var att gå i krig och erövra främmande länder och folk.
3. Fred var farligt för mänskligheten.
4. Fred fördärvade människan och gjorde Henne svaga.
5. Tyskarna var överlägsna alla andra folk. Tyskarna var herrefolket och andra folkslag kunde endast vara slavar åt dem.
6. Ett politiskt parti som hade något att säga till om skulle locka miljontals människor. Det måste behärska konsten att göra propaganda. Det politiska partiet skulle täppa till munnen eller t o m mörda alla politiska motståndare. Partiet var tvunget att kunna föra folkmassan dit man ville.
7. Judarna var fruktansvärda och han hatade dem väldigt mycket.
Detta är de tankar som boken ”MEIN KAMPF”, som Hitler kommer att skriva senare i sitt liv, baseras på.


Första världskriget

År 1913 stod Första världskriget på randen till utbrott. För att undvika tjänstgöring i den Ungern-österrikiska armén flydde Adolf till München i södra Tyskland. Där registrerades han sig som statslös. I mitten på januari 1914 greps Hitler av den Ungern-österrikiska säkerhetspolisen och fördes till Salzburg för att tjänstgöra i armén. Dock kallades Hitler aldrig till inryckning i armén för han kategoriserades som icke stridsduglig av Ungern-österrikiska arméns läkare. När Tyskland i augusti samma år gick ut i krig tog däremot Adolf värvning i den Bayerska armén. Under det Första världskriget erhöll Hitler följande utmärkelser:
Järnkorset 2:a klass
Utmärkelsen: Tapperhet
Järnkorset 1:a klass


Mellankrigstiden

Efter första världskriget började Hitler att på allvar fundera över sin situation i livet och kom därför fram till att bli politiker. Han insåg att det politiska kaos som rådde i München gav honom stora möjligheter. Via armén fick han jobb som politisk agent, detta arbete innebar att han skulle spionera på olika partier. Detta var ett optimalt yrke för Hitler.

År 1919 gick han med i det Tyska Arbetarpartiet (Deutsche Arbeitspartei). Väl invald i partiet charmade han partiledningen med sina gripande tal. Ett exempel är talet i en av alla bayerska ölhallar, då han under en partikongress lyckades vända hela åhörarskaran från att vara emot honom i början av hans tal, till att tycka att Hitlers förslag var en succé. Diktator blev han 1921 i det av honom nyligen namnändrade partiet, Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet (Nationalsozialistisches Deutsches Arbeitspartei).

Situationen i Tyskland var kritisk och orolig efter kriget, landet var djupt skuldsatt , drabbades därför av en av världshistoriens värsta inflationer. På grund av detta försökte Hitler att gå in i München och ta makten genom att starta en revolution. Efter revolutionen skulle . Men vid Odeonplatz stoppades Hitlers frammarsch av c:a 100 beväpnade poliser. Av 9000 av Hitlers demonstranter dödades 14 stycken. Hitler försökte fly, men häktades senare och fängslades i Landsberg.


”Mein Kampf”


Väl i sin cell i Landsberg påbörjade Adolf sin bok ”Mein Kampf”, som skulle komma att bli som en bibel för Nazisterna. Nedanstående är de konkreta handlingar Hitlers revolution grundades på:

1. Ta kontroll över Tyskland och rensa landet från vad han tyckte var ”lågvärdiga människor”.
2. Riva upp Versaillesfördraget och göra Tyskland till Europas starkaste makt.
3. Han skulle i ett enda krig krossa Sovjetunionen och förvandla detta väldiga rike till en koloni, bebott av slavar.
4. Han skulle skaffa Tyskland ett stort kolonivälde.
5. I generationen efter hans död skulle Tyskland krossa USA.

Adolf friades från Landsberg den 19 december 1925, Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet hade svartlistats och Hitler hade fått munkavel på sig. Detta varade dock lika lång tid som en guldfisks närminne, för Hitler lovade den bayerska regeringen att partiet skulle arbeta på ett mer demokratiskt sätt om förbjudet hävdes. Självklart så bröt Hitler löftet ganska snart och började åter föreläsa om hur Nazisterna skulle överta makten. När den Bayerska regeringen fick reda på vad som ägde rum beslutade att åter igen förbjuda Hitler att yttra sina åsikter. Nu började han istället ägna sin tid åt partiet och dess organisation såsom livgardet SS (Shutz-staffel), ledare för denna skyddsstyrka utseddes Himmler till.
Propaganda skulle komma att bli ett starkt vapen i Nazisternas maktövertagande, förmodade Hitler. Propagandabegåvningen Josef Gobbles fick då uppdraget att framhäva Hitler som ett geni och en landsfader som löste alla och allas problem.


Der Führer

Den världsomfattande ekonomiska krisen 1929 blev en stark grogrund för Nazisterna när de skulle revolutionera i Tyskland. Över 6 ½ miljon tyskar röstade på Nazisterna i valet 1932, detta gav dem 107 platser i riksdagen. Stärkt av denna framgång deltog Hitler i presidentvalet, trots en stor satsning från Hitlers sida så segrade dåvarande president Hindenburg. Som ett skänk från ovan till Nazisterna störtades den Tyska regeringen i maj 1932 och under nyvalet till riksdagen i juli blev nazisterna det största partiet. Hitler lyckades den 30 januari 1933 att ta makten och bli diktator och Führer över Tyskland. Majoriteten av riskdagen var emot Hitlers planer om att göra Tyskland till en världsmakt, de flesta av dessa var kommunister. En månad senare brinner Riksdagshuset i Berlin ner, Nazisterna övertygade folket att det var ett kommunistiskt attentat.

När det ånyo var dags för val insåg Hitler att han inte skulle kunna skaffa sig tillräckligt stor majoritet utan våld. Innan valet påpekade Hitler att Riksdagshusbranden var ett tecken på att kommunisterna tänkte störta den tyska regeringen. Hitler och Hindenburg skrev då under ett kontrakt som innebar att Nazisterna fick använda våldsmetoder för att slå ner rivaliserande partier, vilket de även gjorde.

För att införa sin författningsändring behövde Hitler 2/3 av rösterna i riksdagen och det fick han. Genom denna ändring flyttades all lagstiftande makt över till honom personligen, nu var han inte bara regeringschef utan också lagstiftare. Han förbjöd 1933 alla partier utöver sitt eget att existera och de som bröt lagen sattes i fängelse. För att armén skulle ansluta sig till Nazisterna så erbjöd han alla generaler att SA skulle avskaffas och armén skulle få ensamrätt att bära vapen. Han lovade även att stärka krigsmakten med enorma summor. Generalerna accepterade Hitlers förslag och juni 1934 avrättade Nazisterna all SA ledarna.

Hindenburg avled den 2 augusti 1934 och en ny lag infördes som innebar att alla olika former av folkval skulle upphöra att genomföras. Han utnämnde sig till Führer, rikskansler och överbefälhavare för Tysklands krigsmakt. Hitler hade nu fullbordat erövringen av Tyskland vid 45 års ålder.


Upprustning

Hitler talade nu ofta offentligt om hur viktig freden var i Europa, men han talade bredvid munnen. Istället började han rusta upp Tysklands armé, vilket innebar att han bröt mot Versaillesfreden. Vid den här tiden lämnade också Tyskland, Nationernas Förbund (NF), och för att utåt åskådliggöra sin fredsvilja slöt Hitler ett förbund med Polen. Tyska trupper marscherade även över Rhenbroarna vilket enligt Versaillesfreden var strängt förbjudet. Hitler förväntade sig att Frankrike skulle ingripa, men samtidigt som soldater marscherade över till västra Rhenstranden talade Hitler till Europa om att bevara fred. Detta intelligenta drag räddade förmodligen Tyskland från ett franskt angrepp. Hitler gick i pakt med Italiens ledare Mussolini, och hade planer på att isolera Frankrike genom att gå i förbund med Storbritannien. Hitler sände ut von Ribbentrop som hade på ett påstridigt sätt övertalat Hitler att han ville skapa en allians mellan de båda länderna. Detta skulle visa sig vara ett ödesdigert misstag. Von Ribbentrop var inte tillräckligt slug för att lyckas övertala Storbritannien och p g a detta så var Europa ett steg närmre världskrig nummer två.

Hitler ville nu erövra Österrike snabbt så med hjälp av anklagelser och hotelser, och den 13 maj förbands Österrike till det tyska riket. Hitler nöjde sig dock inte med detta. Utan ville också erövra dåvarande Tjeckoslovakien, eftersom de som bodde i gränsområdena till Tyskland i majoritet var tyskar. Eftersom tjeckerna inte ville ge upp sitt land, bad Tjeckoslovakien om hjälp från de tidigare allierade länderna. Representanter för Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien träffades i München för att skapa fred. Hitler lovade att om han fick de tyskbebodda delarna av Tjeckoslovakien så skulle han inte ställa några fler krav. Storbritannien och Frankrike gick med på förslaget, men de förstod hur värdelösa Hitlers löften var och lovade i sin tur att Polen och andra stater runt Tyskland skulle få hjälp om de angreps av Nazisterna.


Judeförföljelsen

Kristallnatten, natten då 20 000 judar häktades och tusentals judiska köpmän fick sina affärer demolerade och rånade av Nazister. Utöver det sattes synagogor över hela Tyskland i brand. Fönsterrutor krossades, de visade sig vara tillverkade av en dyr kristall från Belgien och blev dyra för judarna att ersätta. Därav namnet Kristallnatten som ägde rum natten mellan 9:e och 10:e november 1938.


Andra Världskriget

Hitler planerade i hemlighet ett angrepp mot Polen, men utåt pratade han fortfarande fred. Som svar på ett telegram från USA:s president Roosevelt höll Hitler 1939 ett långt radiotal. Hitler försäkrade Roosevelt att Tyskland skulle låta bli att angripa de 30-tal länder i Europa, vilket USA krävde.
Men när Hitler räknade upp de länder som inte skulle angripa så ”glömde” han att nämna Polen. I sitt tal bekände han även sin tro på rättvisa, fred och politiska framsteg.

Den polska regeringen lät sig inte luras av Adolf Hitlers skenmanöver utan bad en engelsk ambassadör att förklara för Tyskland att Storbritannien skulle angripa Tyskland om de gick in i Polen. Den sluge Hitler beskyllde då ambassadören för att ha hindrat frågans lösning, den nyligen uppskrämde britten bad Hitler om ursäkt, och lämnade Tyskland. Tysklands vänskapspakt med Sovjet stärkte Tysklands politiska ställning i Europa. Stalin och Hitler visste att Frankrike och England var dåligt rustade för krig och gick därför den 3 september 1939 in i Polen trots hotande protester från västländerna. Storbritannien lämnade då in en krigsförklaring mot Tyskland, det samma gjorde Frankrike. På mindre än tre veckor var Polen ockuperat, och enligt pakten med Sovjetunionen så delades Polen itu mellan Tyskland och Sovjet.

Den 9 april 1940 var det Danmarks tur, efter några timmars stridande gav danskarna upp. Samtidigt pågick strider i Norge, där varade striderna dock något längre. Men efter några veckor så hade Tyskland full kontroll över Norge.


Frankrike, Storbritannien

Hitler beredde sig nu efter segrarna i Norden för att ockupera Frankrike. Den 10 maj 1940 marscherade de tyska trupper in i Belgien och Holland. De fortsatte mot Frankrikes norra gräns genom den tätbevuxna och bergiga Ardennerskogen. Detta var ett drag som Fransoserna och Britterna inte förväntade sig, de trodde nämligen inte att pansarfordon skulle kunna transporteras igenom skogen. Detta innebar slutet för norra Frankrikes frihet, och de få Brittiska trupperna flydde hemåt över engelska kanalen.

Hitler hoppades ännu i detta skede på vänskap från Storbritannien och Winston Churchill. Men Hitlers önskningar besvarades dock inte av dem.
Istället lovade Churchill Tyskland ett tappert motstånd. I raseri inledde då Hitler bombningar mot London, och brittiska flygfält. London blev till stora delar raserat, men mot alla odds lyckades det brittiska flygvapnet trycka tillbaka det tyska Luftwaffe. Winston Churchills berömda ord efter detta löd:
- Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket.
Han syftade på att hela Brittiska folket tackade RAF (Royal Air Force).


Sovjetunionen

Nu riktades de tyska blickarna österut. I gott mod från det tidigare lyckade anfallen mot Frankrike bestämde sig Hitler för att slå ner det kommunistiska Sovjet på en sommar. Eftersom att sovjeterna inte hade förväntat sig ett så plötsligt anfall tvingades de retirera inåt landet. Otroligt stora landområden väntade de tyska trupperna, och därför fick de en alltför bred front. På grund av de stora avstånden till sovjetiska trupper hann inte Tyskarna fram till dem innan vintern kom. Många tyska soldater stupade under den kalla marschen för att de hade fått order om att inte medbringa någon vinterutrustning. De sovjetiska trupperna satte halt vid Stalingrad, för att göra en motoffensiv. Januari 1943 kapitulerade de tyska trupperna trots order från Hitler att kämpa till sista man. De lämnade ett helt massakrerat Stalingrad, där även många Sovjetiska soldater dött. Utan Sovjets patriotiska krigsföring och kärlek för sitt land skulle dagens Ryssland ha varit tyskt.


Nordafrika, Italien

Krigslyckan vände även i Nordafrika, de tyska trupperna mötte hårt motstånd i El-Alamein och tvingades till en fullständig reträtt.
En opposition mot Hitler började växa fram från missnöjda. Den stora förlusten i Stalingrad gjorde att Hitler hade tappat stora delar av sitt förtroende från sina generaler. Det gick t o m så illa att Hitler förde general Halder till koncentrationsläger. De flesta av Hitlers order var nu övergrymma och hade inga realistiska gränser för vad som var möjligt och inte. De allierade landsteg efter att ha skickat tyskarna på reträtt på Sicilien, och arbetade sig sedan uppåt på den Italienska halvön. Detta ledde till att Mussolini störtades.


Ett Tyskland i ruiner

Hitler kände av motgångarna och gömde sig undan offentligheten i bunkrar djupt inne i olika tyska skogar. När generalerna kom till Führern för att avlägga rapporter om hur krigsläget såg ut, vågade de knappt berätta om de stora förluster som Tyskland led. På grund av Hitlers argsinta sätt att tackla de dåliga nyheterna. Många stora tyska städer var vid denna tid sönderbombade och invånarna bodde i jordhålor och ruiner av hus. Tyskland var på väg att gå förlorat.

De segervana tyskarna blev frustrerade över alla motgångar, och för att förhindra framtida motstånd från de ockuperade människorna, inledde tyskarna en mördarvåg mot de enligt Hitler orena folkslagen. Miljoner av människor slaktades i Tyskarnas koncentrationsläger och fångläger, detta kallas i våra dagar Förintelsen.


På väg mot slutet

Hitlers närmaste män kunde inte göra sig fria från skulden av att ha deltagit i Hitlers förbrytelser, detta skrämde dem nu när slutet närmade sig. Efter nederlaget vid invasionen från de allierade i Normandie började de gå emot honom för att försöka rädda sina egna skinn. Bland annat försökte överlöjtnant Claus von Stauffenberg mörda Hitler vid ett krismöte genom att placera en bombväska vid Hitlers plats, med brännskador, ryggsmärtor och en skadad vänsterarm klarade sig Hitler mirakulöst nog lindrigt undan.

De allierade hade nu återtagit stora delar av Frankrike och marscherade med full kraft mot Tyskland. Vid gränsen stannade de upp, detta på order av general Eisenhower som hade studerat Hitlers krigsteknik under hela kriget. Trots detta så blev de överraskade när tyskarna hade samlat ihop alla sina arméer för att hejda och slå ner de allierade, innan de hade intagit tysk mark. Till en början hade tyskarna framgång men när de allierades flygtrupper understödde huvudarmén så klarade inte Hitlers 28 divisioner av motståndet, och fick tillslut gå i reträtt djupare in i landet. Nu när arméerna var samlade i väst hade istället Tyskland blottat sig på östfronten där sovjeterna inte var sena med att bryta sig igenom och ta sig till Berlin.


Slutet i Berlin

Den 55-årige Hitlers hälsa var nu mycket dålig, han var deprimerad och var besviken på sig själv och sina landsmän. I slutet av april 1945 närmade sig de ryska trupperna Berlins stadsgräns. Hitler som varit i Berlin sedan januari samma år bodde under rikskansliet i en specialbyggd bunker. Ungefär samtidigt fick Hitler reda på att Himmler (chef för Gestapo och SS) hade påbörjat fredsförhandlingar med de allierade. Hitlers bunker hade också skadats av de allierades bombningar och han kände inget hopp inför framtiden. Morgonen den 30 april tog Hitler ett sista farväl till sin stab genom att skaka hand med alla kvarvarande. Efter en lunch med sin nyblivna hustru Eva Braun tog de gemensamt sina liv, de båda tog gift och Hitler sköt sig även i munnen. Klockan var 15:30...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Adolf Hitler, 2:a Kriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-21

    Orkaaaa

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-07]   Adolf Hitler, 2:a Kriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4385 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×