Vad är alkoholism

11270 visningar
uppladdat: 2005-06-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Alkoholism är ett sjukligt beroende av alkohol. Ett beroende som är både ett fysiskt beroende och ett psykiskt beroende. Person som lider av alkoholism benämns alkoholist.

Alkoholismen karakteriseras av ökande psykiska, fysiska, sociala och själsliga problem. De flesta alkoholister är dock socialt förankrade men om inte processen hejdas, kommer alkoholen att bli mer och mer central och göra att den sociala situationen kompliceras, frånvaron från arbetet och sjukvårdsbehovet att öka samt i förlängningen en för tidig död. Ett problem i sammanhanget är att alkoholister ofta får andra diagnoser än alkoholism, vilket försvårar reellt tillfrisknande. Alkoholisten skyller i allmänhet sin situation på allt annat än alkoholen.

Alkoholism är en progressiv sjukdom. Det innebär att den, om den inte stoppas upp genom total avhållsamhet från alkohol, gradvis kommer att förvärras. Långvarigt alkoholmissbruk leder ofta till delirium tremens. Delirium tremens (av lat delirus "förryckt", eg "urspårad" och tremo "darra") är en komplikation till i första hand Delirium tremens uppkommer något eller några dygn efter abstinens från alkohol. De psykiska symptomen består bl.a. i synhallucinationer

Det finns en uppfattning som hävdar att progressiviteten äger rum även under avhållsamhet. Det vill säga, att även om alkoholisten håller sig helt fri från alkohol i många år kommer han/hon att, vid intag av alkohol, snabbt hamna i samma tillstånd som om han/hon druckit kontinuerligt under dessa år.

Å andra sidan tror många att om en alkoholist slutar dricka så upphör dennes alkoholism. Så enkelt är det dock inte och därför fortsätter många f.d. problemdrinkare att kalla sig alkoholister, tillfrisknande alkoholister eller nyktra alkoholister.

Enligt min övertygelse så är all form av missbruk en form av flykt. En flykt undan jobbiga känslor och tankar. Först när missbrukaren är villig att lära sig möta och hantera sina känslor på annat sätt än att fly från dem genom droger eller alkohol kan han eller hon bli frisk. Risken är annars stor att man ”byter” missbruk, från alkohol till tabletter tex.

ORGANISATIONER SOM JOBBAR MED MISSBRUK

Anonyma Alkoholister
IOGT-NTO
LP-verksamheten
Länkorganisationer
Narconon


MITT EGET ANSVAR

Jag själv som anställd ansvarar för att alltid vara utan påverkan av alkohol eller annan drog i mitt arbete. Jag ska även söka hjälp eller rådgivning om jag själv får insikt om att jag har problem eller om någon annan säger detta till mig.


SKYDDSOMBUD - ARBETSPLATSOMBUD

Skyddsombudet har till uppgift att på ett tidigt stadium reagera och agera på missbruksproblem, visa omtanke samt skapa en attityd bland medarbetarna att stödja den som har problem.


ARBETSKAMRATERNA

Alla anställda har ansvar för att stötta och hjälpa varandra.
Som arbetskamrat har du ett ansvar att agera aktivt när misstanke om missbruk finns. Arbetsgivaren-kommunen, chef, arbetsledare
"Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall", (Arbetsmiljölagen kap. 3 §2). Om chefen/arbetsledaren misstänker att någon anställd har problem med alkohol eller andra droger är han/hon alltså ansvarig för att åtgärder sätts in.Arbetsgivaren har ett ansvar att göra rehabiliterings-utredningar om den ans...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är alkoholism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-29

    Dålig statistik - Anonyma Alko

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-29]   Vad är alkoholism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4513 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×